<

Kursy języka angielskiego w Gdańsku

DRUGI  JĘZYK GRATIS!

WYBIERAJĄC KURS JĘZYKOWY W PROFI- LINGUA, DRUGI KURS WYBRANEGO JĘZYKA NA POZIOMIE POCZĄTKUJĄCYM OTRZYMUJESZ GRATIS! Zapytaj o szczegóły oferty w sekretariacie naszej szkoły. Do wakacji będziesz mówić!


Ucz się z nami języka angielskiego w Gdańsku! Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka rodzajów kursów, zależnie od Twoich potrzeb i oczekiwań. Wybierz kurs dla siebie!
 

 STANDARDOWY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGObezpłatny test językowy
 

INDYWIDUALNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU
 

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZYGOTOWUJĄCY DO MATURY
 

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI I GIMNAZJALISTÓW
 

SPECJALISTYCZNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 

WAKACYJNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 

Egzaminy językowe w Profi-Lingua

Organizujemy dla naszych słuchaczy egzaminy próbne i właściwe TELC i LCCI oraz prowadzimy zapisy na egzaminy Cambridge.
Każdy 2-letni (4-semestralny) etap nauki może zakończyć się egzaminem:
 

 •     Unijnym TELC (The European Language Certificates)
 •     Biznesowym LCCI (London Chamber of Commerce and Industry)
 •     Cambridge (FCE, CAE, CPE)

Test

Sprawdź, na jakim poziomie znasz angielski- rozwiąż bezpłatny TEST Po otrzymaniu przez nas wyniku, skontaktujemy się z Tobą w przeciągu 24- godzin roboczych.

Sposób nauczania

Na kursie języka angielskiego szczególny nacisk kładziemy na komunikację, dlatego opracowaliśmy dla naszych słuchaczy specjalny pakiet konwersacyjny. Podczas zajęć rozwijamy  umiejętności porozumiewania się w języku angielskim w różnych sytuacjach życia codziennego. Przeprowadzamy improwizacje symulujące realne sytuacje, korygując na bieżąco podczas dyskusji błędy słuchaczy. Na zajęciach wykorzystujemy m.in. artykuły prasowe, fragmenty filmów i programów TV.
W Szkole w Gdańsku nasi uczniowie mają dodatkowo dostęp do bezpłatnych konwersacji. Panuje tu przyjazna atmosfera, a każdy słuchacz jest pod stałą opieką lektora. U każdego słuchacza na bieżąco śledzimy postępy w nauce języka angielskiego. Przeprowadzamy okresowe testy kontrolne podsumowujące wyniki nauki.

Lektorzy

Naukę języka angielskiego w naszej Szkole w Gdańsku prowadzą polscy lektorzy oraz native speakerzy z Wielkiej Brytanii i USA. Starannie dobrani nauczyciele spełniają surowe kryteria kwalifikacyjne Profi-Lingua. Zarówno polscy lektorzy, jak i native speakerzy posiadają wyższe wykształcenie oraz przygotowanie metodyczne i pedagogiczne. Podchodzą do swojej pracy z pasją i zaangażowaniem. Potwierdzeniem umiejętności zawodowych naszych lektorów są doskonałe wyniki, jakie słuchacze osiągają podczas egzaminów językowych.

Otrzymasz gratis:

 •     konwersacje 
 •     warsztaty fonetyczne
 •     warsztaty gramatyczne 
 •     biblioteka językowa
 •     mediateka
 •     e-learning

Zacznij naukę już dziś

Wchodząc na tę stronę, zrobiłeś już swój pierwszy krok do zapisu. Teraz już tylko od Ciebie zależy, jak szybko rozpoczniesz swój kurs.
Umów się zatem w naszym biurze, dowiedz się szczegółów i porozmawiaj z lektorem na temat kształtu przyszłych zajęć. Czekamy na Ciebie!
 

Centrum:

Gdańsk Wrzeszcz:

ul. Rajska 2 ul.Grunwaldzka 76-78
tel: 058 321 72 50/51     tel: 058 524 34 02/03
e-mail: gdansk@profi-lingua.pl  e-mail: wrzeszcz@profi-lingua.pl
(naprzeciw "DH Wielki Młyn")       (obok "CH Manhattan") 

Zobacz również

Kurs angielskiego standardowy  Kurs angielskiego gimnazjum-i-dzieci  Kurs angielskiego egzaminacyjny  Kurs angielskiego maturalny  Kurs angielskiego firmy  Kurs angielskiego indywidualny  Kurs angielskiego wakacyjny  

PROMOCJE W PROFI-LINGUA W GDAŃSKU

 

Wybrane kursy w cenie specjalnej 599zł zamiast 829zł !

 

Promocja obejmuje kursy standardowe rozpoczynające się o godzinie 6:00 lub 21:00 i trwa do 14 września, bądź do wcześniejszego wyczerpania miejsc w grupach.

 

 

Kursy HAPPY HOURS 729zł zamiast 829zł !

 

Promocja obejmuje kursy standardowe rozpoczynające się o godzinie 7:30, 9:00 lub 15:00 i trwa do 14 września, bądź do wcześniejszego wyczerpania miejsc w grupach.

 

 

 

Kursy od podstaw 579zł zamiast 829zł!

Promocja obejmuje nowe grupy startujące od października. Obejmuje ona kursy standardowe. I ważna jest do 14 września, lub wcześniejszego wyczerpania miejsc w grupach.

 

 

RABATY:

 

150zł rabatu przy płatności za cały rok z góry.

 

Podejmując naukę dwóch języków jednocześnie, rabat na drugi język wynosi 30%

 

Rabat dla studentów 60zł na semestr.

 

Rabat za kontynuację nauki (po drugim semestrze nauki) 50zł na semestr.

 

Rabat za przyprowadzenie znajomego 75zł (jednorazowo).

 

WYBIERZ SPRAWDZONĄ JAKOŚĆ. WYBIERZ NAUKĘ W PROFI-LINGUA.
Dowiedz się więcej! Zadzwoń 58 321 72 50/51 lub NAPISZ DO NAS


kursy językowe, profi-lingua gdańsk

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH PROFI-LINGUA W GDAŃSKU I GDYNI

 

 1. Szkoła Języków Obcych „Profi-Lingua”- Jaglarz Sp.J. z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 10, jest prywatną placówką edukacyjną, zajmującą się prowadzeniem kursów językowych.

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w kursach językowych prowadzonych przez Szkołę Języków Obcych „Profi-Lingua" w Gdańsku i Gdyni.

WERYFIKACJA POZIOMU ZAAWANSOWANIA

 1. Wszyscy Kursanci kwalifikowani są do grup kursowych na podstawie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy z lektorem

 2. Osoby kontynuujące naukę w Szkole przyjmowane są na kolejny semestr na podstawie opinii lektora i/lub Zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 3. Na kursy początkujące kwalifikacja do grupy nie obowiązuje.

 4. Do grupy można dołączyć w dowolnym momencie pod warunkiem, że są w niej wolne miejsca.

ZAPISY

 1. Szkoła przyjmuje zapisy na kursy językowe w trakcie całego roku szkolnego.

 2. Rezerwacja miejsca na kursie następuje po podpisaniu Umowy na kurs językowy oraz wpłaceniu pierwszej raty lub części pierwszej raty.

 3. Wysokość opłaty za kurs wynika z aktualnie obowiązującego cennika.

 4. Kursantom przysługują rabaty na kursy, ustalone na dany rok szkolny, zgodnie z aktualną ofertą.

 5. Opłaty za kurs należy uiszczać w sekretariacie Szkoły lub od drugiej raty na indywidualne konto Kursanta.

 6. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat Szkoła pobiera ustawowe odsetki.

 7. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Kurs obejmuje rok szkolny, w wymiarze zgodnym z ofertą Szkoły.

 2. Liczebność grup: grupa językowa to grupa 4-12 osób. W przypadku grup maturalnych i gimnazjalnych – grupa językowa to grupa 4-17 osób.

 3. Kursy językowe prowadzone są według rozkładów materiału, przygotowanych dla danego poziomu i podlegają ocenie metodycznej.

 4. Kursy standardowe obejmują materiał na danym poziomie zaawansowania.

 5. Kursy egzaminacyjne obejmują materiał przygotowujący do egzaminu.

 6. W cenie kursu egzaminacyjnego nie są zawarte egzaminy próbne pisemne. Uczestnictwo w nich nie jest obowiązkowe, jednak, jeśli Kursant chce uzyskać rekomendację Szkoły powinien do nich przystąpić i je zdać z wynikiem pozytywnym.

 7. Udział w kursie egzaminacyjnym nie jest równoznaczny z obowiązkiem przystąpienia do egzaminu.

 8. Zajęcia na kursach prowadzone są według tygodniowego planu zajęć.

 9. Zmiana terminu zajęć ustalana jest każdorazowo z grupą z tygodniowym wyprzedzeniem.

 10. W przypadku nieobecności lektora, Szkoła zapewnia zastępstwo innego lektora lub wyznacza nowy termin przeprowadzenia zajęć. Informacja o odwołaniu zajęć podawana jest z wyprzedzeniem. W sytuacjach nagłych sekretariat Szkoły przekazuje Kursantom informację o odwołaniu zajęć telefonicznie.

 11. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani lektorzy i native speakerzy.

 12. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w trakcie kursu bez podania przyczyny.

 13. W okresie wakacji Szkoła organizuje kursy wakacyjne, zgodnie z aktualną ofertą.

 14. Szkoła organizuje zajęcia indywidualne „Face2 Face” na życzenie.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

 1. Na zakończenie każdego semestru Kursanci otrzymują opinię opisową, a na koniec roku szkolnego Opinię opisową i Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 2. Warunkiem otrzymania Zaświadczenia o ukończeniu kursu jest zaliczenie testu końcowego oraz minimum 75% obecności na zajęciach.

KOD GRUPY

 1. Kod grupy to kilkuznakowe oznaczenie grupy uczącej się języka w Szkole.

 2. Każdy Kursant jest zobowiązany podać kod swojej grupy we wszelkich wnioskach i podaniach składanych w Szkole. Jeśli Kursant nie poda kodu swojej grupy i swojego nazwiska i imienia, Szkoła nie bierze odpowiedzialności za ewentualne pomyłki, wynikające z istnienia kilku osób o tych samych nazwiskach.

KARTA MAGNETYCZNA

 1. Każdy Kursant otrzymuje kartę magnetyczną, stanowiącą własność Szkoły. Karta nie może być odstępowana osobom trzecim.

 2. Karta magnetyczna stanowi podstawę do uzyskania zniżek w punktach handlowych i usługowych, należących do Profi-Lingua Prestige Club. Aktualna lista partnerów jest dostępna na stronie www.profi-lingua.pl oraz na tablicach ogłoszeniowych na terenie Szkoły.

 3. W przypadku rezygnacji z kursu Kursant zobowiązany jest do zwrotu karty w sekretariacie Szkoły.

 4. W przypadku utraty karty Kursant zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić zaistniały fakt w odpowiednim Biurze Obsługi Klienta Szkoły. Nowa karta zostanie wydana po uprzednim uregulowaniu opłaty za wydanie nowej karty w kwocie 5 zł.

WYPOŻYCZALNIA

 1. Szkoła umożliwia Kursantowi korzystanie z wypożyczalni książek oraz płyt DVD

 2. Wynoszenie książek lub płyt DVD, będących własnością Szkoły, poza jej teren bez uprzedniego dopełnienia obowiązujących formalności, jest niedopuszczalne i może zostać potraktowane jako naruszenie własności Szkoły.

 3. Kursant, który uszkodził lub zgubił wypożyczoną książkę lub płytę DVD ma obowiązek niezwłocznie odkupić identyczny egzemplarz lub pokryć wartość poniesionej szkody.

 4. Książki i płyty wypożyczane są na okres 7 dni kalendarzowych.

 5. Uprawnienia do korzystania z wypożyczalni dla Kursantów zalegających z płatnościami za kursy językowe, zostanie zawieszone do dnia uregulowania należności.

PODRĘCZNIKI

 1. Szkoła umożliwia zakup podręczników w swojej siedzibie i oddziałach.

 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe braki podręczników w hurtowniach i wydawnictwach.

ZAJĘCIA DODATKOWE

 1. Szkoła umożliwia Kursantom udział w zajęciach dodatkowych. Pakiet zajęć należy wykorzystywać sukcesywnie, zgodnie z planem zajęć dodatkowych.

 2. Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na następny miesiąc/semestr/rok.

 3. Szkoła może odwołać zajęcia dodatkowe w przypadku, gdy ilość osób w grupie, w dniu poprzedzającym wynosi mniej niż 4 osoby.

 4. W przypadku, gdy udział w zajęciach nie będzie możliwy, należy odwołać osobiście/ telefonicznie dokonaną rezerwację najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć.

BEZPŁATNE WSPOMAGANIE INTERNETOWE: E-AKADEMIA i MULTIBOOK

 1. Szkoła udostępnia swoim Kursantom bezpłatne wspomaganie internetowe.

 2. Każdy Kursant otrzymuje osobisty login, umożliwiający mu logowanie do STREFY SŁUCHACZA na stronie internetowej Szkoły www.profi-lingua.pl

 3. Po zalogowaniu do Strefy Słuchacza, Kursant ma dostęp do: e-Akademii, dodatkowych ćwiczeń i testów do każdego rozdziału, oraz do MULTIBOOKA – zestawu dodatków multimedialnych, zawierających ćwiczenia z powtórkami lekcji, program do nauki słówek, materiały audio do ściągnięcia i słuchania.

 4. Uprawnienia do korzystania ze wspomagania internetowego wygasają w momencie rozwiązania umowy lub naruszenia jej zapisów.

EGZAMINY PRÓBNE I WŁAŚCIWE

 1. Szkoła organizuje i przeprowadza egzaminy właściwe: FCE, CAE, CPE, TELC, LCCI, TOEIC oraz egzaminy próbne.

 2. Kursant może zapisać się na egzamin w terminach podanych w Szkole. Zapis na egzamin bez dokonanej wpłaty jest nieważny.

 3. Po dokonaniu wpłaty i rejestracji nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej. Dotyczy to również Kursantów nieobecnych na egzaminie.

 4. Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny oraz z jednej osoby na drugą.

 5. Egzamin rozpoczyna się miejscu, w dniu i o godzinie określonej przez Szkołę w harmonogramie egzaminów. Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin 15 min. przed wyznaczoną godziną wraz z dowodem tożsamości ze zdjęciem.

 6. Na egzamin należy obowiązkowo zabrać miękki ołówek i gumkę.

 7. Harmonogram egzaminów jest podawany do wiadomości na tablicach ogłoszeniowych na terenie Szkoły.

 8. Szkoła nie odpowiada za organizację egzaminów międzynarodowych.

GWARANCJA ZDANIA EGZAMINU

 1. Szkoła udziela Kursantom uczęszczającym na kursy przygotowujące do zdawania egzaminów gwarancji pozytywnego zdania egzaminów FCE, CAE, CPE, TELC, LCCI, TOEIC.

 2. Warunki gwarancji:

 • Kursant wykupi roczny kursu egzaminacyjny i uczestniczy w minimum 112 zajęciach lekcyjnych w ciągu roku.

 • Kursant systematycznie odrabia wszystkie zadania domowe.

 • Kursant uzyska w testach postępu i w teście osiągnięć wynik co najmniej 75%

 • Kursant podejdzie w każdym semestrze do egzaminu próbnego i uzyska wynik przynajmniej 75%

 • Kursant uczestniczy w przynajmniej 6 bezpłatnych zajęciach dodatkowych w trakcie kursu, w zależności od rodzaju egzaminu, do którego się przygotowuje.

 1. Kursant, który przy zachowaniu warunków gwarancji, nie zda egzaminu adekwatnego do ukończonego kursu, ma prawo do bezpłatnego uczęszczania na ten sam kurs w kolejnym roku szkolnym.

PRAWA I OBOWIĄZKI KURSANTA

 1. Kursant zobowiązany jest do regularnego uczęszczania na zajęcia, oraz do czynnego w nich udziału.

 2. Kursant zobowiązany jest do punktualności, oraz przygotowania się do zajęć.

 3. Kursant nie może przeszkadzać w zajęciach, przebywać na zajęciach z włączonym telefonem komórkowym oraz zachowywać się w sposób sprzeczny z normami współżycia społecznego, w szczególności dotyczącymi uczuć religijnych lub narodowych.

 4. W kursie językowym może uczestniczyć Kursant, który spełnia wszystkie poniżej wymienione warunki:

 • podpisał Umowę na kurs językowy

 • zapoznał się z Regulaminem Szkoły

 • nie zalega z regulowaniem należności za kurs językowy

 • stosuje się do zasad ujętych w Regulaminie

 • systematyczne uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, odrabia prace domowe oraz przystępuje do testów sprawdzających przyrost kompetencji językowych.

 1. Opiekunowie niepełnoletnich Kursantów oraz maturzystów mają prawo do uzyskania od lektora informacji odnośnie postępów Kursanta w nauce w dowolnym momencie trwania roku szkolnego.

 2. W przypadku trzech nieobecności na zajęciach niepełnoletnich Kursantów i maturzystów, Szkoła poinformuje o tym fakcie rodziców/opiekunów Kursanta.

 3. Rodzice/opiekunowie Kursantów z grup dla dziecięcych i młodzieżowy mogą uczestniczyć w lekcjach otwartych, organizowanych w Szkole.

 4. Manager/Dyrektor Szkoły w uzasadnionych przypadkach ma prawo do przenoszenia Kursanta z grupy do grupy lub do skreślenia Kursanta z listy kursantów np. gdy:

 • Kursant uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez nieodpowiednie zachowanie lub lekceważący stosunek do Lektora, jak i do innych słuchaczy

 • tempo przyswajania wiadomości przez Kursanta wyraźnie różni się od tempa pozostałych Kursantów w grupie

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Lektorzy i Kursanci zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego. Tematy podejmowane na zajęciach są dobierane do wieku i zainteresowań Kursantów i ich celem ma być wywołanie dyskusji w nauczanym języku obcym, natomiast nie są agitacją na rzecz jakichkolwiek osób, środowisk, organizacji itp.

 2. W trakcie zajęć zabronione jest palenie papierosów, picie alkoholu, używanie środków odurzających, używanie telefonów komórkowych, niedozwolone są wszystkie inne czynności mogące mieć wpływ na zakłócanie spokoju w trakcie zajęć.

 3. Szkoła ponosi odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie jedynie podczas zajęć lekcyjnych na terenie sal wykładowych Szkoły. Opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa swoich podopiecznych w drodze do i ze Szkoły.

 4. Każdy Kursant zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem

 

Szkoła Języków Obcych PROFI-LINGUA


Zadzwoń! Gdańsk: 58 321 72 50/51, Gdańsk-Wrzeszcz: 58 524 34 02/038
RozwiążTEST lub wypełnij FORMULARZ

 

 

PROFI- LINGUA W GDAŃSKU

Dbamy o to, aby nauka w Profi-Lingua była przyjemnością, a każdy kursant czuł się komfortowo. Oddział w Gdańsku jest nowoczesny, estetyczny i przystosowany do nauczania języków obcych, składa się z on Biura Obsługi Klienta, klimatyzowanych sal wykładowych i konwersacyjnych. Każda sala lekcyjna zaopatrzona jest w nowoczesne środki dydaktyczne. Nasi lektorzy na zajęciach wykorzystują sprzęt audio, odtwarzacze dvd, projektory multimedialne i laptopy.
W budynku znajdują się biblioteka i mediateka językowa, do której kursanci mają pełen dostęp. Zawiera ona bogate zbiory książek oraz płyt DVD oraz audiobooków w oryginalnej wersji językowej, które wzbogacają słownictwo i poprawiające umiejętność rozumienia ze słuchu. Zbiory te są stale powiększane.

Przebieg nauki

Podczas zajęć rozwijamy umiejętności porozumiewania się w języku obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Przeprowadzamy improwizacje symulujące realne sytuacje, korygując na bieżąco podczas dyskusji błędy słuchaczy. Na zajęciach wykorzystujemy m.in. artykuły prasowe, fragmenty filmów i programów TV.

W Szkole Profi-Lingua w Gdańsku nasi uczniowie mają dodatkowo dostęp do bezpłatnych konwersacji. Na zajęciach panuje przyjazna atmosfera, a każdy słuchacz jest pod stałą opieką lektora. Uczestnicy kursu mogą konsultować swoje pytania i problemy językowe indywidualnie, poprzez rozmowę oraz kontakt mailowy z lektorem. U każdego słuchacza na bieżąco śledzimy postępy w nauce języka obcego. Przeprowadzamy okresowe testy kontrolne podsumowujące wyniki nauki. Po semestrze nauki każdy kursant otrzymuje ocenę opisową od swojego lektora, uwzględniającą postępy w nauce. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do soboty, zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych. Każdy słuchacz może, zatem dostosować godziny zajęć do swojego harmonogramu.
 

Zapisując się na kurs otrzymasz od nas:

 • dodatkowe konwersacje;
 • konsultacje z lektorem;
 • dostęp do zasobów biblioteki i mediateki szkolnej;
 • zniżki na podręczniki;
 • dodatkowe zniżki u partnerów szkoły 
 • test pisemny i/lub ustny podczas zapisów;
 • pisemna gwarancja zdania egzaminu;
 • świadectwo ukończenia kursu oraz opinię opisową;
 • dostęp do akademii językowej (e-learning)


Dłużej nie zwlekaj!

Rozwiąż bezpłatny TEST z angielskiego.  Dobrze dobrany poziom Twojego kursu to gwarancja maksymalnych postępów w nauce!

Wypełnij FORMULARZ- jeśli chcesz rozpocząć naukę języka jako początkujący. Zadzwonimy do Ciebie i ustalimy dogodny dla Ciebie termin zajęć.

WYNAJEM SAL W PROFI-LINGUA W GDAŃSKU CENTRUM ORAZ GDAŃSKU WRZESZCZU

 

Szkoła Języków Obcych Profi-Lingua

Rajska  2 (naprzeciw DH Wielki Młyn),

Gdańsk, tel.: 58 321 72 50

 

Oferujemy wynajem sal szkoleniowych w klimatyzowanym oddziale w samym centrum miasta dla 15 osób. Do dyspozycji klientów jest  niezbędny sprzęt do prowadzenia konferencji czy szkolenia tj. projektor multimedialny, telewizor, odtwarzacz DVD i CD, tablice.

Istnieje również możliwość skorzystania na miejscu z kserokopiarki, drukarki czy komputera. Dodatkowo na terenie całego obiektu oferujemy bezprzewodowy dostęp do Internetu.

Położenie w centrum miasta zapewnia bezpośredni i szybki dojazd tramwajem, autobusem, kolejką SKM czy samochodem.

 


 

 

Szkoła Języków Obcych Profi-Lingua

Grunwaldzka 76/78 (za C.H.Manhattan)  

Gdańsk,  tel.: 501 490 881

 

Oferujemy wynajem sal szkoleniowych dla 15 osób. Do dyspozycji klientów jest  niezbędny sprzęt do prowadzenia konferencji czy szkolenia tj. projektor multimedialny, telewizor, odtwarzacz DVD i CD, tablice.

Istnieje również możliwość skorzystania na miejscu z kserokopiarki, drukarki czy komputera. Dodatkowo na terenie całego obiektu oferujemy bezprzewodowy dostęp do Internetu.

Położenie w centrum miasta zapewnia bezpośredni i szybki dojazd tramwajem, autobusem, kolejką SKM czy samochodem.

DRUGI JĘZYK GRATIS!


Uwaga promocja! TYLKO TERAZ WYBIERAJĄC KURS JĘZYKOWY W PROFI- LINGUA, 
DRUGI KURS JĘZYKOWY NA POZIOMIE POCZĄTKUJĄCYM OTRZYMUJESZ GRATIS!
Zapytaj o szczegóły oferty w sekretariacie naszej szkoły. ZACZNIJ MÓWIĆ!

 

BEZPŁATNY PAKIET JĘZYKOWY W PROFI- LINGUA

Wybrany przez Ciebie kurs to nie wszystko, co mamy Ci do zaoferowania. Zamieściliśmy tu kilka szczegółów o bezpłatnym pakiecie, abyś mógł w pełni wykorzystać wszystkie możliwości, jakie daje nauka w Profi-Lingua.

Bezpłatne konwersacje

To dodatkowe godzinne zajęcia, w trakcie których możesz podjąć dyskusje na różnorodne tematy, rozwijać umiejętność rozmowy w danym języku oraz przełamywać barierę w mówieniu. Bezpłatne konwersacje to pakiet zajęć dodatkowych, na które możesz uczęszczać bez ograniczeń. Plan wszystkich konwersacji jest wywieszony na tablicy ogłoszeń, możesz go również sprawdzić logując się w e-akademii. Zajęcia odbywają się z każdego języka na wszystkich poziomach zaawansowania. Konwersacje odbywają się ZAWSZE, nawet, gdy zapisze się na nie tylko jedna osoba. Każde spotkanie ma z góry ustalony temat, tak abyś mógł się do niego wcześniej przygotować. Oprócz zajęć konwersacyjnych proponujemy Ci również dodatkowe bezpłatne zajęcia gramatyczne, w trakcie których możesz ćwiczyć użycie trudniejszych zagadnień gramatycznych w praktyce oraz zajęcia fonetyczne, gdzie możesz doskonalić umiejętność poprawnej wymowy.

Konsultacje

Kluczem do sukcesu jest systematyczna nauka. W przypadku, gdy nie mogłeś uczestniczyć w zajęciach, wyślij e-mail do swojego lektora z pytaniem o materiał  zrealizowany na ostatnich zajęciach. Adres e-mail otrzymasz na pierwszych zajęciach. Pamiętaj również, że zawsze możesz skorzystać z konsultacji. Jest to dodatkowy czas, kiedy razem z lektorem można nadrobić materiał, napisać zaległą kartkówkę czy też otrzymać dodatkową pomoc w przypadku trudności ze zrozumieniem materiału przerabianego na zajęciach. Każdy lektor informuje o dacie swoich konsultacji, dodatkowo ich plan wisi na tablicy ogłoszeń oraz jest dostępny w e-akademii. 

e-Akademia

To program dla naszych kursantów, dzięki któremu możesz powtarzać i utrwalać zagadnienia poruszone na zajęciach. Stanowi on też cenną pomoc dla osób nieobecnych na lekcji. W dowolnym miejscu i czasie możesz korzystać z testów i zadań przygotowanych dla grupy na danym poziomie zaawansowania. Do e-Akademii możesz się zalogować na stronie www.profi-lingua.pl Login i hasło znajdziesz na pierwszej fakturze.

Biblioteka i wypożyczalnia płyt DVD

Przyjdź do Biura Obsługi Klienta- tu znajduje się spis biblioteczny, z którego możesz wybrać interesującą Cię książkę. Proponowane filmy DVD są w oryginalnej wersji językowej z możliwością wyboru ścieżki dźwiękowej lub napisów w języku obcym lub polskim Zarówno książki jak i płyty DVD wypożyczamy na 7 dni.

Internet w Profi-Lingua

Na terenie Szkoły można skorzystać z bezpłatnej bardzo szybkiej sieci Wi-Fi. 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Wszyscy kursanci PROFI-LINGUA po każdym semestrze otrzymują pisemną opinię o wynikach w nauce. Na koniec kursu (po dwóch semestrach) kursanci, którzy zdali test końcowy i byli, na co najmniej 75% zajęć w roku, otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na danym poziomie zaawansowania.

Karta Profi-Lingua Prestige Club

Podczas zapisu otrzymasz kartę Profi-Lingua, która umożliwia korzystanie ze zniżek w wielu miejscach handlowo-usługowych. Wystarczy ją w tych miejscach pokazać. 

 

Już TERAZ rozwiąż bezpłatny test językowy ON-LINE
Zapisz się już dziś! Do zobaczenia na zajęciach!

Wypełnij FORMULARZ- jeśli chcesz rozpocząć naukę języka jako początkujący.

PROFI-LINGUA PRESTIGE CLUB

Zapisując się do naszej Szkoły otrzymujesz  wiele  zniżek w różnych punktach handlowych i usługowych, wynegocjowanych dla Ciebie, tak abyś również poza naszą Szkołą mógł/mogła odczuwać wymierne korzyści płynące z bycia naszym kursantem.


Przedstawiamy przygotowany pakiet rabatów w ramach Profi-Lingua Prestige Club (PLPC) i zachęcamy do korzystania z nich.
Jedynym warunkiem jest okazanie karty magnetycznej, którą otrzymałeś/łaś przy zapisie do Szkoły z aktualną naklejką.

 

 

Rozwiąż Bezpłatny Test

 

 

TERMINY ZAJĘĆ W PROFI-LINGUA W GDAŃSKU

Zajęcia odbywają się w grupach 6-12 osobowych dwa razy w tygodniu po 2 lekcje lub raz w tygodniu po 4 lekcje. Wybierz godziny kursu najbardziej dogodne dla Ciebie.


2 razy w tygodniu po 2 lekcje:

PN/ŚR lub WT/CZ 6:00 7:30 9:00 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 18:00 19:30 21:001 raz w tygodniu po 4 lekcje:

      PT     

 

     7:30  

 

   12:00   

 

  15:00 

 

  18:00  

 

SOB lub ND    

 

    8:30   

 

   11:30   

 

 

 

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ INTENSYWNE KURSY WEEKENDOWE (ROK NAUKI W SEMESTR)

SOB I ND 8:30 11:30 14:30 17:30


 

Uzupełnij bezpłatny TEST  lub wypełnij FORMULARZ- zacznij naukę już dziś!

INDYWIDUALNE KURSY JĘZYKOWE W PROFI-LINGUA W GDAŃSKU

Na kursach indywidualnych uczymy wszystkich języków dostępnych w naszej szkole- angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, polskiego dla obcokrajowców oraz innych (wg. preferencji klienta) - na wszystkich poziomach zaawansowania. Program, tempo, częstotliwość zajęć dostosowujemy do indywidualnych preferencji słuchacza. 

Miejsce zajęć

Zajęcia mogą być prowadzone w naszej siedzibie w centrum Gdańska, w Gdańsku Wrzeszczu, w centrum Gdyni lub w miejscu wskazanym przez kursanta. 

Cel szkolenia

Cel zajęć indywidualnych zależy tylko od słuchacza. Oto przykładowe cele:
 

 •  przełamanie barier w w komunikowaniu się, rozwijanie zdolności porozumiewania się w języku obcym w sytuacjach codziennych,
 •  poszerzenie zasobu słownictwa,
 •  przygotowanie do spotkania biznesowego,
 •  doskonalenie języka specjalistycznego,
 •  przygotowanie do wyjazdu,
 •  zdobycie certyfikatu,
 •  podtrzymanie kontaktu z językiem,
 •  uzupełnienie materiału przerabianego w szkole (dzieci).

Harmonogram spotkań

Dostosowany jest on do możliwości słuchacza. Tempo nauki, długość zajęć, pory spotkań oraz ich częstotliwość- zależą od kursanta.

Przy wyjazdowej lub zmianowej pracy dni i godziny zajęć dopasowywane są na bieżąco.

Materiały

Wszystkie materiały jakie przerabia się na kursie lektor dostarcza bezpośrednio na zajęcia.

Zamówienie szkolenia

Jak zamówić indywidualny kurs językowy w Szkole Języków Obcych Profi-Lingua w Gdańsku?

Umów się w naszym biurze, by dowiedzieć się szczegółów i porozmawiać z lektorem na temat kształtu przyszłych zajęć!

Skontaktuj się z nami!

Centrum:

Gdańsk Wrzeszcz:

ul. Rajska 2 ul.Grunwaldzka 76-78
tel: 058 321 72 50/51     tel: 058 524 34 02/03
e-mail: gdansk@profi-lingua.pl  e-mail: wrzeszcz@profi-lingua.pl
(naprzeciw "DH Wielki Młyn")       (obok "CH Manhattan") 

 

 

 

Zapisując się na dowolny kurs grupowy otrzymają Państwo rabat w wysokości 50%  ceny wyjściowej kursu.
Promocja dotyczy wszystkich grup, ze wszystkich języków na każdym poziomie.
Oferta ważna do 15.04.2014

Ciągle nie podjąłeś decyzji?  To najlepszy moment, by odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

Czy Profi-Lingua jest dla mnie?
Czy nauka w grupach mi odpowiada?
Czy dam radę pogodzić naukę z napiętym grafikiem innych zajęć, pracą?

Przekonaj się. U nas możesz zacząć naukę w dowolnym momencie. Dodatkowo- teraz możesz wybrać kurs w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Wszystko po to, by zapewnić Ci komfort i swobodę. Nie czekaj. Po prostu zapisz się już dziś.
 

KORZYSTNA CENA + MOŻLIWOŚĆ ROZPOCZĘCIA NAUKI W WYBRANYM PRZEZ CIEBIE MOMENCIE = TWÓJ KOMFORT
A jeśli dalej zastanawiasz się się czy warto - pamiętaj, że u nas to Ty decydujesz. My dajemy Ci możliwości i pokazujemy, jak uczyć się efektywnie. Dzięki temu w krótkim czasie osiągasz zamierzone efekty. 


Przyjdź na lekcję próbną. LEKCJA PRÓBNA  Jeżeli Ci się u nas spodoba, zaproponujemy Ci kurs w specjalnej cenie.
Nic nie ryzykujesz smiley

Poćwicz język przed wakacyjnym wyjazdem, pracą. Wykorzystaj nadchodzący czas.
Uzupełnij niezobowiązujący TEST językowy. Wypełnij FORMULARZ- jeśli chcesz zacząć naukę języka od podstaw.  

 

 

 


I pamiętaj... Twoje zajęcia już trwają!

ul.Rajska 2 80-850 Gdańsk
58 321 72 50/51
gdansk@profi-lingua.pl
pn-pt.8:00-19:30 sobota i niedziela 10:00-18:00

ul.Grunwaldzka 76-78 (obok C.H. Manhattan) Gdańsk-Wrzeszcz
58 524 34 02/03
wrzeszcz@profi-lingua.pl
pn-pt: 9:00-19:30 sobota: 10:00-14:00

Jeżeli uczyłeś/aś się języka, rozwiąż nasz bezpłatny test, który sprawdzi Twój poziom zaawansowania.
TEST

Jeżeli jesteś osobą, która nie uczyła się jeszcze żadnego języka, kliknij poniżej
Jestem początkujący
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Rozumiem