Cambridge English: Advanced (CAE)

Egzamin Cambridge English: Advanced (CAE), wcześniej znany jako Certificate in Advanced English, poświadcza, że zdający legitymuje się znajomością języka angielskiego na poziomie oczekiwanym od profesjonalisty pracującego w biznesie lub studenta studiów licencjackich. Certyfikat z egzaminu CAE ważny jest bezterminowo.
 • Uznawalność

  W Polsce honorowany jest m.in. przez:
  • Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

  Ponadto na całym świecie egzamin przydatny jest:
  • podczas rekrutacji na uczelnie brytyjskie
  • w uzyskaniu dodatkowych punktów UCAS Tariff
  • w rekrutacji na uniwersytety i instytuty TAFE w Australii
  • w uzyskaniu wizy studenckiej do Australii.
 • Wymagania

  Osoby zdające CAE muszą się wykazać umiejętnością swobodnego posługiwania się językiem angielskim, w większości sytuacji. Egzamin testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
 • Struktura egzaminu

  Egzamin CAE składa się z czterech części, trwających łącznie 3 godziny 55 minut. W jednym dniu zdaje się części pisemne tj. Reading and Use of English (Czytanie ze zrozumieniem połączone z testem gramatyczno-leksykalnym), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej kandydaci przystępują w parach w obecności dwóch egzaminatorów w innym niż część pisemna dniu.

Chcesz przystąpić do egzaminu?

Uzupełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą, by porozmawiać o szczegółach!