Cambridge English: First (FCE)

Egzamin Cambridge English: First (FCE), wcześniej znany jako First Certificate in English (FCE), to wciąż jeden z najpopularniejszych na świecie certyfikatów z języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2), według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Certyfikat z egzaminu FCE jest ważny bezterminowo. Dostępny jest także w wersji tematycznie dostosowanej do zainteresowań młodzieży szkolnej – FCE for Schools.
 • Uznawalność

  FCE jest dowodem na znajomość języka angielskiego na poziomie wystarczającym by pracować lub studiować w anglojęzycznym środowisku. W Polsce honorowany jest m.in. przez:
  • Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

  Na całym świecie honorują go:
  • pracodawcy z sektora handlowego i przemysłowego
  • wybrane uniwersytety i instytucje edukacyjne.
 • Wymagania

  Aby zdać egzamin FCE, kandydat powinien znać szeroki zasób słownictwa, być w stanie uzasadnić swoje zdanie w dyskusji, a także umieć odpowiednio dobrać styl wypowiedzi do sytuacji. Kandydat powinien ponadto wykazać się umiejętnością dostosowania właściwego rejestru w wypowiedziach i umieć formułować je w sposób uprzejmy. Przygotowanie do FCE wymaga ok. 600-650 godzin nauki języka angielskiego.
 • Struktura egzaminu

  Egzamin FCE składa się z czterech części. W jednym dniu zdaje się części pisemne tj. Reading and Use of English (Czytanie ze zrozumieniem połączone z testem gramatyczno-leksykalnym), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej kandydaci przystępują w parach w obecności dwóch egzaminatorów w tym samym lub w innym niż część pisemna dniu.

Chcesz przystąpić do egzaminu?

Uzupełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą, by porozmawiać o szczegółach!