Cambridge English: Proficiency (CPE)

Egzamin Cambridge English: Proficiency, wcześniej znany jako Certificate of Proficiency in English, jest jednym z najpopularniejszych na świecie certyfikatów potwierdzającym biegłą znajomość języka angielskiego. Certyfikat CPE jest ważny bezterminowo.
 • Uznawalność

  W Polsce CPE honorowany jest przez:
  • Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez pracowników.

  CPE jest także szeroko uznawany w handlu i przemyśle w Polsce i na całym świecie. Spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.
 • Wymagania

  Certyfikat poświadcza biegłą znajomość języka angielskiego. Przygotowanie do CPE wymaga ok. 750-800 godzin nauki języka angielskiego.
 • Struktura egzaminu

  Egzamin CPE składa się z czterech części. W jednym dniu zdaje się części pisemne tj. Reading and Use of English (Czytanie ze zrozumieniem połączone z testem gramatyczno-leksykalnym), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej kandydaci przystępują w parach w obecności dwóch egzaminatorów w innym lub w tym samym dniu, co część pisemna.

Chcesz przystąpić do egzaminu?

Uzupełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą, by porozmawiać o szczegółach!