Egzamin LCCI

Londyńska Izba Przemysłowo-Handlowa (LCCI – London Chamber of Commerce and Industry) przeprowadza znane wśród profesjonalistów egzaminy z języka angielskiego biznesowego i specjalistycznego. Certyfikaty LCCI, jednej z największych instytucji brytyjskich potwierdzających kwalifikacje językowe, są wymagane w międzynarodowym środowisku biznesowym, na uczelniach i w instytucjach finansowych na całym świecie.
 • Charakterystyka egzaminów

  London Chamber of Commerce and Industry (Londyńska Izba Przemysłowo-Handlowa) jest międzynarodową instytucją, działającą w ponad 130 krajach i jedną z największych brytyjskich instytucji potwierdzających certyfikatami kwalifikacje językowe i zawodowe w języku angielskim. Certyfikaty LCCI stanowią prestiżowe i rozpoznawane na całym świecie świadectwo kompetencji językowych głównie w dziedzinie biznesu. Określane są jako „Paszporty do zatrudnienia”. To zaszczytne miano wiąże się ze znakomitą rozpoznawalnością certyfikatów pośród największych i najbardziej prestiżowych instytucji edukacyjnych i biznesowych w ponad 130 krajach. LCCI przyznaje certyfikaty w takich dziedzinach jak: Business English, General English, English for Industry and Commerce, English for Tourism and English for Teacher Qualifications.
 • Uznawalność egzaminu

  Certyfikaty LCCI są cennym uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych i honorowane są w ponad 130 krajach przez pracodawców, uniwersytety i instytucje finansowe. Certyfikaty LCCI są akredytowane przez Urząd Służby Cywilnej w Polsce. Certyfikaty LCCI są ponadto akredytowane przez Urząd Służby Cywilnej w Polsce. Znajdują się na liście dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2003 r.
 • English for Business (EFB)

  Egzaminy English for Business sprawdzają umiejętności posługiwania się językiem angielskim w dziedzinie biznesu. Od kandydatów wymagana jest przede wszystkim umiejętność precyzyjnego zrozumienia i wyrażania się w języku angielskim w formie pisemnej oraz doboru odpowiedniego tonu, formy i zawartości merytorycznej wypowiedzi, w zależności od wymagań sytuacji. Egzaminy EFB zostały opracowane przez specjalistów na podstawie autentycznych, codziennych sytuacji ze świata biznesu.

Chcesz przystąpić do egzaminu?

Uzupełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą, by porozmawiać o szczegółach!

Egzamin LCCI

Dostępne poziomy

Egzaminy EFB dostępne są na pięciu poziomach zaawansowania.
 • EFB Poziom Preliminary

  Skierowany jest do kandydatów, którzy po raz pierwszy spotykają się z tematyką biznesową w języku angielskim. Kandydaci pomyślnie zaliczając egzamin na tym poziomie, potrafią:
  • zrozumieć podstawowe dane, fakty i polecenia,
  • formułować proste teksty i wypowiedzi według zadanych schematów,
  • sformułować dane pisemne w czytelny i zrozumiały sposób.
 • EFB Poziom 1

  Skierowany jest do kandydatów, którzy spotkali się już z dziedziną biznesową w języku angielskim i odnajdują się w niej na poziomie podstawowym. Kandydaci pomyślnie zaliczając egzamin na tym poziomie, potrafią:
  • zrozumieć komunikaty dotyczące nieskomplikowanych zagadnień biznesowych,
  • przeczytać, interpretować i odpowiadać na proste wiadomości i teksty biznesowe,
  • używać wiedzy z zakresu korespondencji biurowej w celu stworzenia standardowych dokumentów, takich jak wykresy, tabele, podstawowe raporty i zamówienia,
  • napisać krótką notatkę służbową z konsekwentnym użyciem stylu pisma biznesowego.
 • EFB Poziom 2

  Skierowany jest do kandydatów, którzy potrafią już skutecznie komunikować się w sytuacjach biznesowych i wymagają w tym zakresie jedynie wsparcia. Kandydaci pomyślnie zaliczając egzamin na tym poziomie, potrafią:
  • podejmować działania adekwatne do dostępnych informacji i poleceń,
  • dokonywać trafnego wyboru najważniejszych części w otrzymanych instrukcjach,
  • tworzyć wszelkiego rodzaju korespondencje biznesowe: notatki, ulotki, ogłoszenia, raporty, artykuły, listy,
  • dostosowywać rodzaj formatu i kształtu dokumentu do formy komunikacji,
  • poszerzać, skracać, dopasowywać i zamieniać elementy tekstów zgodnie z wymogami sytuacji.
 • EFB Poziom 3

  Skierowany jest do kandydatów, którzy osiągnęli wysoki standard w posługiwaniu się biznesowym językiem angielskim i w większości sytuacji potrafią posługiwać się nim bezproblemowo. Kandydaci pomyślnie zaliczając egzamin na tym poziomie, potrafią:
  • stosować techniki obróbki, interpretacji i przedstawiania informacji w ramach rozmaitych typowych procedur biznesowych,
  • w sposób biegły poruszać się wśród zagadnień formatu i wyglądu dokumentacji biznesowej,
  • przyjąć konieczną w danym scenariuszu biznesowym rolę w celu wykonania konkretnego zadania w imieniu swojego pracodawcy,
  • wykazać się znajomością problematyki wpływu nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych technik biznesowych na kształt i formę współczesnej komunikacji.
 • EFB Poziom 4

  Skierowany jest do kandydatów, którzy osiągnęli wysoki standard w posługiwaniu się biznesowym językiem angielskim i w większości sytuacji potrafią posługiwać się nim bezproblemowo. Kandydaci pomyślnie zaliczając egzamin na tym poziomie, potrafią:
  • stosować techniki obróbki, interpretacji i przedstawiania informacji w ramach rozmaitych typowych procedur biznesowych,
  • w sposób biegły poruszać się wśród zagadnień formatu i wyglądu dokumentacji biznesowej,
  • przyjąć konieczną w danym scenariuszu biznesowym rolę w celu wykonania konkretnego zadania w imieniu swojego pracodawcy,
  • wykazać się znajomością problematyki wpływu nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych technik biznesowych na kształt i formę współczesnej komunikacji.
  Każdy z dostępnych poziomów składa się z obligatoryjnej części pisemnej, oraz opcjonalnych części: ustnej i rozumienia ze słuchu.