Egzamin Cambridge English: Preliminary (PET)

Egzamin Cambridge English: Preliminary znany jest także pod nazwą Preliminary English Test (PET). Pokazuje, że kandydat potrafi posługiwać się językiem angielskim w codziennych sytuacjach. Daje także podstawy pod zdobywanie kolejnych kwalifikacji językowych, zdawanych z myślą o studiach lub pracy. Dostępny jest także w wersji tematycznie dostosowanej do zainteresowań młodzieży szkolnej – PET for Schools.
 • Charakterystyka

  Przygotowanie do egzaminu PET sprawi, że kandydat będzie mógł posługiwać się językiem angielskim w czasie podróży lub w pracy, obsługując anglojęzycznego klienta.
  Przystępując do egzaminu kandydat powinien umieć:
  - mówić o tym, co lubi a czego nie i dyskutować na ten temat z innymi ludźmi,
  - rozumieć pisane i mówione komunikaty oraz instrukcje,
  - napisać osobisty list lub robić notatki na spotkaniu lub w czasie dyskusji.
 • Struktura egzaminu

  Egzamin składa się z trzech części. W jednym dniu kandydaci zdają Reading and Writing (Czytanie ze zrozumieniem i Pisanie) oraz Listening (Słuchanie). Do części ustnej przystępują w innym dniu i zdają ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.
 • Części składowe

  Paper 1: Reading and Writing
  Składa się z 8 części.

  Paper 2: Listening
  Składa się z 4 części.

  Papier 3: Speaking
  Składa się z 4 części.

Chcesz, by Twoje dziecko przystąpiło
do egzaminu Cambridge English?

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą wkrótce!

Egzamin PET

Paper 1 Reading and Writing

Reading składa się z 5 części:

Część 1 (5 pytań) – Dopasowywanie odpowiedzi do fragmentów tekstu

Część 2 (5 pytań) – Dopasowywanie odpowiedzi

Część 3 (10 pytań) – Wybór prawdziwej lub fałszywej odpowiedzi

Część 4 (5 pytań) – Test wielokrotnego wyboru nt. przeczytanego tekstu

Część 5 (10 pytań) – Uzupełnianie brakujących wyrazów.

Za każdą poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje po 1 punkcie.

Writing składa się z 3 części:

Część 1 – Przekształcanie zdań

Część 2 –Kandydat musi wypełnić formularz

Część 3 – Kandydat musi napisać wiadomość (35 – 45 słów) w formie notatki, emaila lub kartki pocztowej na zadany temat.

Za każdą poprawną odpowiedź w Części 1 kandydat otrzymuje po 1 punkcie. W Części 2 można uzyskać 5 punktów, w Części 3 można uzyskać 15 punktów.

Paper 2 Listening

Składa się z 4 części:

Część 1 (7 pytań) – Test wielokrotnego wyboru nt. odsłuchanego tekstu

Część 2 (6 pytań) – Dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu

Część 3 (6 pytań) – Uzupełnianie brakujących wyrazów

Część 4 (6 pytań) – Wybór prawdziwej lub fałszywej odpowiedzi.

Za każdą poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje po jednym punkcie.

 

Paper 3 Speaking

Składa się z 4 części:

Część 1 (2 – 3 minuty) – Rozmowa z egzaminatorem w trakcie, której kandydat musi odpowiedzieć na pytania zadane na jego temat.

Część 2 (2 – 3 minuty) – Dyskusja z kandydatem na temat obrazka

Część 3 (3 minuty) – Opis obrazka

Część 4 (3 minuty) – Dalsza dyskusja z drugim kandydatem na temat obrazka z Części 3.

W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów.

 

Skala ocen

Skala punktów Cambridge English Ocena Poziom CEFR
160-170 Pass with Distinction B2
153-159 Pass with Merit B1
140-152 Pass B1
120-139 Certyfikat A2 A2