Egzamin Cambridge English: YLE

Cambridge English Young Learners English (YLE) Tests – motywacja do nauki dla Twojego dziecka!Testy YLE powstały z myślą o najmłodszych uczniach ich celem jest zbadanie poziomu językowego uczniów od najmłodszych klas szkoły podstawowej i sukcesywne przeprowadzanie ich przez kolejne poziomy nauki języka w sposób przyjazny i motywujący do osiągania dalszych sukcesów.
  • Co badają Testy YLE ?

    Testy YLE badają wszystkie sprawności językowe i od samego początku kładą nacisk na mówienie. Takie podejście sprzyja harmonijnemu rozwojowi wszystkich sprawności w trakcie procesu nauczania. Dzieci zdające testy YLE chętnie komunikują się w języku angielskim i osiągają sukcesy na kolejnych poziomach zaawansowania językowego
  • Struktura egzaminu

    Testy YLE przeprowadzone są na trzech poziomach zaawansowania wg Skali Rady Europy: YLE Starters – poziom pre-A1 dla dzieci po minimum 100 godzinach kursu językowego YLE Movers – poziom A1 dla dzieci po minimum 175 godzinach kursu językowego YLE Flyers poziom A2 dla dzieci po minimum 250 godzinach kursu językowegoTesty YLE odpowiadają w pełni potrzebom psychologicznych i psychospołecznych dzieci.
  • Certyfikat YLE

    Każdy uczeń przystępujący do testu YLE otrzymuje certyfikat potwierdzający jego poziom językowy w postaci tarcz za poszczególne sprawności językowe: Reading & Writing, Listening oraz SpeakingKandydat może otrzymać maksymalnie 5 tarcz z każdej części testu, w sumie maksymalnie 15 tarcz za cały egzamin

Chcesz, by Twoje dziecko przystąpiło
do egzaminu Cambridge English?

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą wkrótce!

Egzamin YLE

Listening
Słuchanie
Reading & Writing
Czytanie i pisanie
Speaking
Mówienie
YLE Starters 20 min.
max. 5 tarcz
20 min.
max. 5 tarcz
3-5 min.
max. 5 tarcz
YLE Movers 25 min.
max. 5 tarcz
30 min.
max. 5 tarcz
4-6 min.
max. 5 tarcz
YLE Flyers 25 min.
max. 5 tarcz
40 min.
max. 5 tarcz
7-9 min.
max. 5 tarcz