Egzamin Cambridge English: Preliminary (PET)

Egzamin Cambridge English: Preliminary znany jest także pod nazwą Preliminary English Test (PET). Pokazuje, że kandydat potrafi posługiwać się językiem angielskim w codziennych sytuacjach. Daje także podstawy pod zdobywanie kolejnych kwalifikacji językowych, zdawanych z myślą o studiach lub pracy. Dostępny jest także w wersji tematycznie dostosowanej do zainteresowań młodzieży szkolnej – PET for Schools.
 • Charakterystyka

  Przygotowanie do egzaminu PET sprawi, że kandydat będzie mógł posługiwać się językiem angielskim w czasie podróży lub w pracy, obsługując anglojęzycznego klienta.
  Przystępując do egzaminu kandydat powinien umieć:
  - mówić o tym, co lubi a czego nie i dyskutować na ten temat z innymi ludźmi,
  - rozumieć pisane i mówione komunikaty oraz instrukcje,
  - napisać osobisty list lub robić notatki na spotkaniu lub w czasie dyskusji.
 • Struktura egzaminu

  Egzamin składa się z trzech części. W jednym dniu kandydaci zdają Reading and Writing (Czytanie ze zrozumieniem i Pisanie) oraz Listening (Słuchanie). Do części ustnej przystępują w innym dniu i zdają ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.
 • Części składowe

  Paper 1: Reading and Writing
  Składa się z 8 części.

  Paper 2: Listening
  Składa się z 4 części.

  Papier 3: Speaking
  Składa się z 4 części.

Chcesz, by Twoje dziecko przystąpiło
do egzaminu Cambridge English?

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą wkrótce!