hajsik haslo kalendarz book1 book2 paper pin graphs headphones swinka torba zegarek zegarek2certyfikaty biznesman certyfikat email fb plus arrow-light-top arrow-light-bot arrow-light-left arrow-light-right arrow-long-top arrow-long-bot arrow-long-left arrow-long-right close
Wybierz rodzaj kursu
Aby poznać szczegółową ofertę wybierz rodzaj kursu!

Egzaminy Cambridge English: YLE, KET i PET

Egzaminy Cambridge YLE (Young Learners Exams) są przeznaczone dla młodszych dzieci i sprawdzają: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie. Mają głównie zachęcać do nauki, dlatego na certyfikacie zamiast oceny widnieje liczba tarcz otrzymanych przez dziecko w każdej części testu. KET (Cambridge English: Key) poświadcza znajomość języka angielskiego na podstawowym poziomie, natomiast PET (Cambridge English: Preliminary) pokazuje, że słuchacz posługuje się językiem angielskim w sytuacjach życia codziennego. Dwa ostatnie egzaminy proponujemy w wersji dla młodzieży i dorosłych.

Terminy rejestracji i egzaminów:

 • YLE

Egzamin – 10/06/2018; termin rejestracji – 25/05/2018

Cambridge English: Key (KET)

Egzamin Cambridge English: Key znany jest także pod nazwą Key English Test (KET). To pierwszy z serii egzaminów Cambridge English dla dorosłych, który pokazuje, że kandydat zna angielski na podstawowym poziomie. Dostępny jest także w wersji tematycznie dostosowanej do zainteresowań młodzieży szkolnej – KET for Schools.

Egzamin KET to egzamin dla tych, którzy mają za sobą około 250 godzin nauki oraz znają angielski w mowie i piśmie na poziomie podstawowym. To pierwszy krok w budowaniu kompetencji językowych dla celów przyszłej kariery lub studiów. Przystępując do egzaminu zdający powinien umieć:

 • zadawać i odpowiadać na pytania o sobie i innych ludziach
 • rozumieć ogłoszenia i instrukcje podawane przez osoby mówiące wolno i wyraźnie
 • powiedzieć innym co myśli o tym, co przeczytał lub usłyszał.

Struktura egzaminu

Egzamin składa się z trzech części. W jednym dniu kandydaci zdają Reading and Writing (Czytanie ze zrozumieniem i Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej przystępują w innym dniu i zdają ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.

KET / KET for Schools Reading and Writing Listening Speaking
Czas trwania 1 godz. 10 min 30 min 8-10 min na 1 parę kandydatów
Punkty
(% z całości)
50 % 25 % 25 %

 

Paper 1 Reading and Writing

Składa się z 9 części:

Część 1 (5 pytań) – Dopasowywanie odpowiedzi do fragmentów tekstu

Część 2 (5 pytań) – Tekst wielokrotnego wyboru

Część 3 (10 pytań) – Tekst wielokrotnego wyboru

Część 4 (7 pytań) – Test wielokrotnego wyboru nt. przeczytanego tekstu

Część 5 (8 pytań) – Uzupełnianie brakujących wyrazów

Część 6 (5 pytań) – Tworzenie wyrazów

Część 7 (10 pytań) – Uzupełnianie brakujących wyrazów

Część 8 (5 pytań) – Uzupełnianie brakujących części tekstu

Część 9 (1 pytanie) – Kandydat musi napisać wiadomość (25 – 35 słów) w formie notatki, emaila lub kartki pocztowej.

Za każdą poprawną odpowiedź w Częściach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 otrzymuje się jeden punkt, a w Części 9 pięć punktów.

Paper 2 Listening

Składa się z 5 części:

Część 1 (5 pytań) – Test wielokrotnego wyboru nt. odsłuchanego tekstu

Część 2 (5 pytań) – Dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu

Część 3 (5 pytań) – Test wielokrotnego wyboru

Część 4 (5 pytań) – Uzupełnianie brakujących wyrazów

Część 5 (5 pytań) – Uzupełnianie brakujących wyrazów

Za każdą poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje po jednym punkcie.

Papier 3 Speaking

Składa się z 2 części:

Część 1 (5 – 6 minut) – Rozmowa z egzaminatorem, w trakcie której kandydat musi odpowiedzieć na pytania zadane na jego temat.

Część 2 (3 – 4 minuty) – Rozmowa dwóch kandydatów ze sobą na temat notatki przedstawionej przez egzaminatora

W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów.

Skala ocen

Skala punktów
Cambridge English
Ocena Poziom CEFR
140-150 Pass with Distinction B1
133–139 Pass with Merit A2
120-132 Pass A2
100-119 A1

 

Cambridge English: Preliminary (PET)

Egzamin Cambridge English: Preliminary znany jest także pod nazwą Preliminary English Test (PET). Pokazuje, że kandydat potrafi posługiwać się językiem angielskim w codziennych sytuacjach. Daje także podstawy pod zdobywanie kolejnych kwalifikacji językowych, zdawanych z myślą o studiach lub pracy. Dostępny jest także w wersji tematycznie dostosowanej do zainteresowań młodzieży szkolnej – PET for Schools.

Przygotowanie do egzaminu PET sprawi, że kandydat będzie mógł posługiwać się językiem angielskim w czasie podróży lub w pracy, obsługując anglojęzycznego klienta.

Przystępując do egzaminu kandydat powinien umieć:

 • mówić o tym, co lubi a czego nie i dyskutować na ten temat z innymi ludźmi
 • rozumieć pisane i mówione komunikaty oraz instrukcje
 • napisać osobisty list lub robić notatki na spotkaniu lub w czasie dyskusji.

Struktura egzaminu

Egzamin składa się z trzech części. W jednym dniu kandydaci zdają Reading and Writing (Czytanie ze zrozumieniem i Pisanie) oraz Listening (Słuchanie). Do części ustnej przystępują w innym dniu i zdają ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.

PET / PET for Schools Reading and Writing Listening Speaking
Czas trwania 1 godz. 30 min 30 min 10-12 min na 1 parę kandydatów
Punkty
(% z całości)
50 % 25 % 25 %

 

Paper 1 Reading and Writing

Reading składa się z 5 części:

Część 1 (5 pytań) – Dopasowywanie odpowiedzi do fragmentów tekstu

Część 2 (5 pytań) – Dopasowywanie odpowiedzi

Część 3 (10 pytań) – Wybór prawdziwej lub fałszywej odpowiedzi

Część 4 (5 pytań) – Test wielokrotnego wyboru nt. przeczytanego tekstu

Część 5 (10 pytań) – Uzupełnianie brakujących wyrazów.

Za każdą poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje po 1 punkcie.

Writing składa się z 3 części:

Część 1 – Przekształcanie zdań

Część 2 –Kandydat musi wypełnić formularz

Część 3 – Kandydat musi napisać wiadomość (35 – 45 słów) w formie notatki, emaila lub kartki pocztowej na zadany temat.

Za każdą poprawną odpowiedź w Części 1 kandydat otrzymuje po 1 punkcie. W Części 2 można uzyskać 5 punktów, w Części 3 można uzyskać 15 punktów.

Paper 2 Listening

Składa się z 4 części:

Część 1 (7 pytań) – Test wielokrotnego wyboru nt. odsłuchanego tekstu

Część 2 (6 pytań) – Dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu

Część 3 (6 pytań) – Uzupełnianie brakujących wyrazów

Część 4 (6 pytań) – Wybór prawdziwej lub fałszywej odpowiedzi.

Za każdą poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje po jednym punkcie.

Paper 3 Speaking

Składa się z 4 części:

Część 1 (2 – 3 minuty) – Rozmowa z egzaminatorem w trakcie, której kandydat musi odpowiedzieć na pytania zadane na jego temat.

Część 2 (2 – 3 minuty) – Dyskusja z kandydatem na temat obrazka

Część 3 (3 minuty) – Opis obrazka

Część 4 (3 minuty) – Dalsza dyskusja z drugim kandydatem na temat obrazka z Części 3.

W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów.

Skala ocen

Skala punktów Cambridge English Ocena Poziom CEFR
160-170 Pass with Distinction B2
153-159 Pass with Merit B1
140-152 Pass B1
120-139 Certyfikat A2 A2

 

Cambridge English Young Learners English (YLE) Tests – motywacja do nauki dla Twojego dziecka!

 • Testy YLE powstały z myślą o najmłodszych uczniach ich celem jest zbadanie poziomu językowego uczniów od najmłodszych klas szkoły podstawowej i sukcesywne przeprowadzanie ich przez kolejne poziomy nauki języka w sposób przyjazny i motywujący do osiągania dalszych sukcesów.
 • Testy YLE badają wszystkie sprawności językowe i od samego początku kładą nacisk na mówienie. Takie podejście sprzyja harmonijnemu rozwojowi wszystkich sprawności w trakcie procesu nauczania. Dzieci zdające testy YLE chętnie komunikują się w języku angielskim i osiągają sukcesy na kolejnych poziomach zaawansowania językowego
 • Testy YLE przeprowadzone są na trzech poziomach zaawansowania wg Skali Rady Europy:
  • YLE Starters – poziom pre-A1 dla dzieci po minimum 100 godzinach kursu językowego
  • YLE Movers – poziom A1 dla dzieci po minimum 175 godzinach kursu językowego
  • YLE Flyers poziom A2 dla dzieci po minimum 250 godzinach kursu językowego
 • Testy YLE odpowiadają w pełni potrzebom psychologicznych i psychospołecznych dzieci.
 • Każdy uczeń przystępujący do testu YLE otrzymuje certyfikat potwierdzający jego poziom językowy w postaci tarcz za poszczególne sprawności językowe: Reading & Writing, Listening oraz Speaking
 • Kandydat może otrzymać maksymalnie 5 tarcz z każdej części testu, w sumie maksymalnie 15 tarcz za cały egzamin
Listening
Słuchanie
Reading & Writing
Czytanie i pisanie
Speaking
Mówienie
YLE Starters 20 min.
max. 5 tarcz
20 min.
max. 5 tarcz
3-5 min.
max. 5 tarcz
YLE Movers 25 min.
max. 5 tarcz
30 min.
max. 5 tarcz
4-6 min.
max. 5 tarcz
YLE Flyers 25 min.
max. 5 tarcz
40 min.
max. 5 tarcz
7-9 min.
max. 5 tarcz

 

Więcej informacji o egzaminach Cambridge znajdziesz na stronie www.cambridgeenglish.org

 

 

Nasi konsultanci pomogą Ci wybrać najlepszą grupę. Skontaktuj się z nami!
Rozwiąż test
Zostaw numer - oddzwonimy!
Serwis używa cookies!

Kontynuując zgadzasz się na naszą politykę prywatności.

OK, zgadzam się
OK, zgadzam się
arrow-long-left
Wybierz test, który chcesz rozwiązać:
Wybierz rodzaj testu:
WYBIERZ RODZAJ TESTU: POWODZENIA!

Zapomniałeś hasło?

Wypróbuj wersję demo

Wersja demo

Załóż konto