hajsik haslo kalendarz book1 book2 paper pin graphs headphones swinka torba zegarek zegarek2certyfikaty biznesman certyfikat email fb plus arrow-light-top arrow-light-bot arrow-light-left arrow-light-right arrow-long-top arrow-long-bot arrow-long-left arrow-long-right close
Wybierz rodzaj kursu
Aby poznać szczegółową ofertę wybierz rodzaj kursu!

Egzamin LCCI

Londyńska Izba Przemysłowo-Handlowa (LCCI – London Chamber of Commerce and Industry) przeprowadza znane wśród profesjonalistów egzaminy z języka angielskiego biznesowego i specjalistycznego. Certyfikaty LCCI, jednej z największych instytucji brytyjskich potwierdzających kwalifikacje językowe, są wymagane w międzynarodowym środowisku biznesowym, na uczelniach i w instytucjach finansowych na całym świecie.

Charakterystyka egzaminów
London Chamber of Commerce and Industry (Londyńska Izba Przemysłowo-Handlowa) jest międzynarodową instytucją, działającą w ponad 130 krajach i jedną z największych brytyjskich instytucji potwierdzających certyfikatami kwalifikacje językowe i zawodowe w języku angielskim. Certyfikaty LCCI stanowią prestiżowe i rozpoznawane na całym świecie świadectwo kompetencji językowych głównie w dziedzinie biznesu. Określane są jako „Paszporty do zatrudnienia”. To zaszczytne miano wiąże się ze znakomitą rozpoznawalnością certyfikatów pośród największych i najbardziej prestiżowych instytucji edukacyjnych i biznesowych w ponad 130 krajach. LCCI przyznaje certyfikaty w takich dziedzinach jak: Business English, General English, English for Industry and Commerce, English for Tourism and English for Teacher Qualifications.

Uznawalność egzaminu
Certyfikaty LCCI są cennym uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych i honorowane są w ponad 130 krajach przez pracodawców, uniwersytety i instytucje finansowe. Certyfikaty LCCI są akredytowane przez Urząd Służby Cywilnej w Polsce. Certyfikaty LCCI są ponadto akredytowane przez Urząd Służby Cywilnej w Polsce. Znajdują się na liście dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2003 r.

Struktura egzaminów

English for Business (EFB)
Egzaminy English for Business sprawdzają umiejętności posługiwania się językiem angielskim w dziedzinie biznesu. Od kandydatów wymagana jest przede wszystkim umiejętność precyzyjnego zrozumienia i wyrażania się w języku angielskim w formie pisemnej oraz doboru odpowiedniego tonu, formy i zawartości merytorycznej wypowiedzi, w zależności od wymagań sytuacji. Egzaminy EFB zostały opracowane przez specjalistów na podstawie autentycznych, codziennych sytuacji ze świata biznesu.

Egzaminy EFB dostępne są na pięciu poziomach zaawansowania:
EFB Poziom Preliminary
Skierowany jest do kandydatów, którzy po raz pierwszy spotykają się z tematyką biznesową w języku angielskim. Kandydaci pomyślnie zaliczając egzamin na tym poziomie, potrafią:
• zrozumieć podstawowe dane, fakty i polecenia
• formułować proste teksty i wypowiedzi według zadanych schematów
• sformułować dane pisemne w czytelny i zrozumiały sposób.
EFB Poziom 1
Skierowany jest do kandydatów, którzy spotkali się już z dziedziną biznesową w języku angielskim i odnajdują się w niej na poziomie podstawowym. Kandydaci pomyślnie zaliczając egzamin na tym poziomie, potrafią:
• zrozumieć komunikaty dotyczące nieskomplikowanych zagadnień biznesowych
• przeczytać, interpretować i odpowiadać na proste wiadomości i teksty biznesowe
• używać wiedzy z zakresu korespondencji biurowej w celu stworzenia standardowych dokumentów, takich jak wykresy, tabele, podstawowe raporty i zamówienia
• napisać krótką notatkę służbową z konsekwentnym użyciem stylu pisma biznesowego.
EFB Poziom 2
Skierowany jest do kandydatów, którzy potrafią już skutecznie komunikować się w sytuacjach biznesowych i wymagają w tym zakresie jedynie wsparcia. Kandydaci pomyślnie zaliczając egzamin na tym poziomie, potrafią:
• podejmować działania adekwatne do dostępnych informacji i poleceń
• dokonywać trafnego wyboru najważniejszych części w otrzymanych instrukcjach
• tworzyć wszelkiego rodzaju korespondencje biznesowe: notatki, ulotki, ogłoszenia, raporty, artykuły, listy
• dostosowywać rodzaj formatu i kształtu dokumentu do formy komunikacji
• poszerzać, skracać, dopasowywać i zamieniać elementy tekstów zgodnie z wymogami sytuacji.
EFB Poziom 3
Skierowany jest do kandydatów, którzy osiągnęli wysoki standard w posługiwaniu się biznesowym językiem angielskim i w większości sytuacji potrafią posługiwać się nim bezproblemowo. Kandydaci pomyślnie zaliczając egzamin na tym poziomie, potrafią:
• stosować techniki obróbki, interpretacji i przedstawiania informacji w ramach rozmaitych typowych procedur biznesowych
• w sposób biegły poruszać się wśród zagadnień formatu i wyglądu dokumentacji biznesowej
• przyjąć konieczną w danym scenariuszu biznesowym rolę w celu wykonania konkretnego zadania w imieniu swojego pracodawcy
• wykazać się znajomością problematyki wpływu nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych technik biznesowych na kształt i formę współczesnej komunikacji.
EFB Poziom 4
Skierowany jest do kandydatów, którzy osiągnęli wysoki standard w posługiwaniu się biznesowym językiem angielskim i w większości sytuacji potrafią posługiwać się nim bezproblemowo. Kandydaci pomyślnie zaliczając egzamin na tym poziomie, potrafią:
• stosować techniki obróbki, interpretacji i przedstawiania informacji w ramach rozmaitych typowych procedur biznesowych
• w sposób biegły poruszać się wśród zagadnień formatu i wyglądu dokumentacji biznesowej
• przyjąć konieczną w danym scenariuszu biznesowym rolę w celu wykonania konkretnego zadania w imieniu swojego pracodawcy
• wykazać się znajomością problematyki wpływu nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych technik biznesowych na kształt i formę współczesnej komunikacji.
Każdy z dostępnych poziomów składa się z obligatoryjnej części pisemnej, oraz opcjonalnych części: ustnej i rozumienia ze słuchu.

Terminy egzaminów
Egzaminy LCCI oferowane są w dwóch trybach: w seriach egzaminacyjnych i „Na żądanie”. Kandydaci zainteresowani podejściem do wybranego poziomu egzaminu EFB, mogą go zdawać w jednej z trzech serii egzaminacyjnych oraz w procedurze “na życzenie”, w dowolnie wybranym terminie. Serie mają z góry ustalone terminy, przypadają zazwyczaj na przełom marca i kwietnia (seria 2), czerwiec (seria 3) i listopad (seria 4).
Skala ocen
75% – Pass with Distinction (Egzamin zdany z wyróżnieniem)
60% – Pass with Credit (Egzamin zdany dobrze z wyróżnieniem)
50% – Pass – (Egzamin zdany )
poniżej 50% – Fail (Egzamin niezdany)

Na egzaminach English for Business akceptowane są wszystkie odmiany j. angielskiego (brytyjska, północno-amerykańska, australijska) pod warunkiem, iż kandydat konsekwentnie stosuje wybraną odmianę. W trakcie egzaminu kandydat ma prawo do użycia słownika jedno- lub dwujęzycznego, jednak ponosi on przy tym odpowiedzialność za ewentualne błędy, niedokładności czy ogólną jakość prezentowanych w nim informacji.

Więcej informacji o egzaminach LCCI znajdziesz na stronie http://www.pearson.pl/lcci/egzaminy

Nasi konsultanci pomogą Ci wybrać najlepszą grupę. Skontaktuj się z nami!
Rozwiąż test
Zostaw numer - oddzwonimy!
Serwis używa cookies!

Kontynuując zgadzasz się na naszą politykę prywatności.

OK, zgadzam się
OK, zgadzam się
arrow-long-left
Wybierz test, który chcesz rozwiązać:
Wybierz rodzaj testu:
WYBIERZ RODZAJ TESTU: POWODZENIA!

Zapomniałeś hasło?

Wypróbuj wersję demo

Wersja demo

Załóż konto