hajsik haslo kalendarz book1 book2 paper pin graphs headphones swinka torba zegarek zegarek2certyfikaty biznesman certyfikat email fb plus arrow-light-top arrow-light-bot arrow-light-left arrow-light-right arrow-long-top arrow-long-bot arrow-long-left arrow-long-right close
Wybierz rodzaj kursu
Aby poznać szczegółową ofertę wybierz rodzaj kursu!

Egzaminy TELC

Certyfikaty TELC można uzyskać z następujących języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, portugalskiego, rosyjskiego, czeskiego, tureckiego. Kursy przygotowujące do tych egzaminów polecamy osobom, które pragną sprawnie komunikować się w języku obcym w codziennych sytuacjach życiowych i zawodowych. Egzaminy TELC zostały opracowane w odniesieniu do skali przyjętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) i sprawdzają: mówienie, czytanie, rozumienie ze słuchu, pisanie.

Charakterystyka egzaminów

Egzaminy telc zostały opracowane w odniesieniu do skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy – Common European Framework of Reference (CEFR). Certyfikaty telc uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego od A1 do C2 wg skali Rady Europy i obejmują 9 języków: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, portugalski, rosyjski, czeski i turecki. Zaletą egzaminów telc jest ich porównywalność na danym poziomie, dzięki identycznej strukturze testów. Ze względu na międzynarodowy charakter rynku pracy nieodzownym stało się stworzenie systemu i instrumentu, który w sposób jednoznaczny opisywałby i klasyfikował umiejętności i kompetencje językowe w życiu codziennym i pracy. Egzaminy obejmują tematykę z podstawowych dziedzin życia i są ukierunkowane na sprawdzanie umiejętności komunikowania się.

Uznawalność egzaminów

Certyfikaty telc są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej. Wiele szkół wyższych w Polsce zdecydowało się uznać egzaminy telc jako końcowe egzaminy językowe. Egzaminy telc są także uznawane w administracji państwowej, instytucjach publicznych i gospodarczych. Zostały akredytowane przez Urząd Służby Cywilnej (od poziomu B1), oraz stanowią podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.

POZIOMY EGZAMINÓW TELC organizowanych w Profi-Lingua

TELC A1

Egzamin potwierdza umiejętności językowe na poziomie A1. To pierwszy stopień w sześciostopniowej skali określającej poziomy biegłości językowej Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Poziom A1 określa umiejętność posługiwania się językiem na poziomie podstawowym. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W części pisemnej zdający znajdzie takie zadania jak: słuchanie krótkich informacji, czytanie tekstów i odnajdywanie w nich właściwych informacji, uzupełnianie brakujących wyrazów, sporządzanie krótkiej informacji. W części ustnej zdający musi umieć przedstawić się, uzyskać i udzielić informacji na zadane pytania, sformułować prośby, polecenia i reagować na nie.

TELC A2

Egzamin potwierdza umiejętności językowe na poziomie A2. To drugi stopień w sześciostopniowej skali określającej poziom biegłości językowej Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Poziom A2 określa umiejętność posługiwania się językiem na poziomie podstawowym. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W części pisemnej zdający znajdzie takie zadania jak: słuchanie krótkich informacji, czytanie tekstów i odnajdywanie w nich właściwych informacji, uzupełnianie brakujących wyrazów, sporządzanie krótkiej informacji, napisanie listu. W części ustnej zdający musi umieć prowadzić rozmowy na temat życia codziennego, uzyskać i udzielić informacje na zadane pytania, sformułować prośby, polecenia i reagować na nie, ustalić termin, składać propozycje i odpowiadać na nie.

TELC B1

Egzamin potwierdza umiejętności językowe na poziomie B1. Kandydat zdający egzamin powinien wykazać się znajomością języka umożliwiającą mu swobodną komunikację w mowie, na piśmie i we wszystkich sytuacjach językowych. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W części pisemnej zdający otrzyma do uzupełnienia test wielokrotnego wyboru, oraz zadania, sprawdzające umiejętność rozumienia i pisania ( dłuższa wypowiedź – list, wg określonego planu). W części ustnej zdający musi przekazywać informacje na swój temat i uzyskiwać informacje na temat swojego rozmówcy, na podstawie prezentowanego materiału prowadzi rozmowę na zadany temat.

TELC B2

Egzamin na poziomie B2 określa wysoką samodzielność używania języka. Podczas egzaminu kandydat powinien wykazać, że jest w stanie w sposób swobodny, płynny i spontaniczny porozumiewać się w języku angielskim we wszystkich sferach życia codziennego, w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych i zawodowych. Zdający powinien jasno i precyzyjnie udzielać wszelkich informacji, formułować wypowiedzi zarówno w mowie jak i piśmie. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W części pisemnej zdający otrzyma do uzupełnienia test wielokrotnego wyboru, oraz zadania, sprawdzające umiejętność rozumienia oraz pisania – dłuższa wypowiedź na zadany temat. W części ustnej zdający musi przygotować prezentację na jeden z wybranych tematów, oraz prowadzić dyskusję na jej temat, musi umieć wymieniać poglądy i uzgadniać wspólne stanowisko na dany temat.

TELC C1

Egzamin na poziomie C1 to świadectwo znajomości języka, która umożliwia rozumienie dość długich ambitnych tekstów z szerokiego zakresu tematów oraz pojmowanie znaczeń wyrażonych w podtekście. Zdający potrafi efektywnie i swobodnie posługiwać się językiem w życiu towarzyskim i zawodowym, potrafi formułować jasne, dobrze skonstruowane, obszerne wypowiedzi na temat złożonych zagadnień, właściwie wykorzystując rozmaite środki służące spójności tekstu. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W części pisemnej zdający oprócz typowych zadań sprawdzających zrozumienie przeczytanego tekstu znajdzie zadania polegające na wyszukiwaniu synonimów oraz korekcie tekstu, zadania sprawdzające zdolność selektywnego, ogólnego i szczegółowego rozumienia, będzie musiał również napisać dwa teksty na zadany temat. W części ustnej zdający musi przygotować rozmowę na podany temat, zaprezentować referat na jeden z wybranych tematów, oraz prowadzić dyskusję na temat podanej w referacie tezy.

TELC C2

Osoba zdająca egzamin na poziomie C2 powinna posiadać umiejętności na następującym poziomie: słuchanie: Potrafi zrozumieć przekaz specjalistycznych wykładów lub prezentacji zawierających wiele wyrażeń potocznych lub regionalnych czy też obcą terminologię. Czytanie: Potrafi z łatwością zrozumieć wszystkie formy języka pisanego, włączając w to abstrakcyjne lub językowo skomplikowane teksty, podręczniki, artykuły specjalistyczne i dzieła literackie. Mówienie: Potrafi wygłosić wykład dotyczący obszernego tematu oraz wyrazić subtelne niuanse znaczeniowe. Pisanie: Potrafi streścić informacje z różnych źródeł oraz w taki sposób przedstawić argumenty i myśli, aby tworzyły spójny punkt widzenia.

Terminy egzaminów

Egzaminy odbywają się trzy razy w roku lub na indywidualne zamówienie kandydata, co najmniej z 8 tygodniowym wyprzedzeniem.

Skala ocen

Do zaliczenia egzaminu konieczne jest uzyskanie co najmniej 60% łącznej punktacji w obydwu częściach egzaminu.

Więcej informacji o egzaminach oferowanych przez telc znajdziesz tutaj.

 

Nasi konsultanci pomogą Ci wybrać najlepszą grupę. Skontaktuj się z nami!
Rozwiąż test
Zostaw numer - oddzwonimy!
Serwis używa cookies!

Kontynuując zgadzasz się na naszą politykę prywatności.

OK, zgadzam się
OK, zgadzam się
arrow-long-left
Wybierz test, który chcesz rozwiązać:
Wybierz rodzaj testu:
WYBIERZ RODZAJ TESTU: POWODZENIA!

Zapomniałeś hasło?

Wypróbuj wersję demo

Wersja demo

Załóż konto