Kurs angielskiego dla dzieci

Kurs angielskiego dla dzieci w wieku szkolnym łączy elementy gier i zabaw z efektywną nauką. Stosujemy ciekawe metody nauczania języka obcego, dostosowane do cech psychorozwojowych dzieci na tym etapie edukacji – przede wszystkim do ich potrzeby ruchu i działania w grupie. Sprawiamy, że nauka języka angielskiego staje się odkrywaniem świata.

Tematy lekcji są dopasowane do poziomu wiedzy i zainteresowań uczniów, dzięki czemu bardziej angażują się w zajęcia. Różnorodne ćwiczenia TPR (Total Physical Response), stosowane podczas zajęć, to metoda pracy umożliwiająca powtórzenie i utrwalenie materiału językowego w formie zabawy ruchowej.

Podczas kursu motywujemy dzieci do poznawania języka nie tylko na lekcjach w szkole, lecz także samodzielnie w domu.

Kurs angielskiego dla dzieci