Kurs angielskiego dla nastolatków

Kurs języka angielskiego dla nastolatków to więcej niż kształcenie językowe. Inspirujemy do poznawania świata, rozwijamy ogólną wiedzę i zachęcamy do odkrywania, jak przydatna może być znajomość angielskiego!

Kurs uwzględnia znajomość języka nabytą przez uczniów na wcześniejszym etapie edukacji i rozwija wszystkie umiejętności: mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie ze zrozumieniem. Dzieci uczą się pracy w grupie, komunikacji, zabierania głosu w dyskusji.

Tematy poruszane w trakcie zajęć odpowiadają potrzebom Słuchaczy, dostarczają im wiedzy w języku angielskim, zaspokajają naturalną ciekawość świata. Młodzi Kursanci stopniowo uczą się samodzielności: mogą czytać i pisać dla samej przyjemności oraz angażować się w projekty CLIL* Mini Projects, które kształcą umiejętność tworzenia prezentacji w języku angielskim.

*Content and Language Integrated Learning – zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe.

Kurs angielskiego dla nastolatków