Kurs angielskiego - Egzamin8

Kurs Egzamin8 skierowany jest do wszystkich uczniów, którzy przystąpią do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego. Został przygotowany przez ekspertów w nauczaniu, mających dostęp do najświeższej wiedzy odnośnie wymogów stawianych przed zdającymi.

Nowe wyzwania czekają na uczniów ósmych klas!

Dwa roczniki (ósmoklasiści oraz uczniowie III klasy gimnazjum) rozpoczną walkę o miejsca w szkołach. Dlatego tak ważne jest, aby osiągnęli jak najlepsze wyniki podczas egzaminu ósmoklasisty.

Poziom egzaminu dla ósmoklasistów będzie wyższy od dotychczasowego egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Uczniowie mają zaledwie rok,  aby się odpowiednio przygotować.

Wynik egzaminu ósmoklasisty zadecyduje o tym, czy dostanie się on do wybranej szkoły średniej!

Pomożemy  uczniom osiągnąć najlepsze efekty!

 

Zapewniamy:

- przygotowanie do egzaminu i konwersacje

- 3 testy próbne w trakcie kursu

- materiały renomowanych wydawnictw

- szczegółową analizę postępów

 

O egzaminie:

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego weryfikuje, w jakim zakresie spełnia on wymagania językowe. Wyboru języka dokonuje uczeń wraz z rodzicami w terminie do 30.09 w roku szkolnym, w którym odbędzie się egzamin ósmoklasisty.

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej, bez dzielenia na poziom podstawowy i rozszerzony. Trwa aż 1,5h, a uczniowie mają jedynie rok na przygotowanie się.  Poziom trudności jest wyższy od dotychczasowego egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na poziomie rozszerzonym.

Nowością są zadania, które wymagają samodzielnego wpisania odpowiedzi, podsumowywanie,   przekształcania zdań, tłumaczenia fragmentów tekstów. Nie wystarczy zaznaczyć odpowiedzi a, b lub c. Ponad 40% zadań będzie w formie pytań otwartych.

Jakie umiejętności będą sprawdzane?

- w zakresie rozumienia ze słuchu

- rozumienia tekstów pisanych

- reagowania

- pisania

Przygotowanie:

Opanowanie tych kwalifikacji wymaga przyswojenia określonego zasobu słownictwa, gramatyki oraz umiejętności komunikacyjnych.

Kurs Egzamin8 pozwoli skutecznie sprawdzić poziom językowy ucznia i przygotuje go ze wszystkich aspektów egzaminu.

Kurs angielskiego - Egzamin8