Kurs angielskiego - Fast&S.M.A.R.T.

Kurs Fast&S.M.A.R.T. to innowacyjne rozwiązanie umożliwiające wygodniejszą i skuteczniejszą naukę języka angielskiego. Formuła kursu charakteryzuje się nowoczesnym wymiarem - łączy standardowe zajęcia z lektorem z nowoczesnymi zajęciami odbywającymi się za pośrednictwem platformy online.
Kurs Fast&S.M.A.R.T. skierowany jest do wszystkich osób, którym zależy na czasie i szybkich efektach nauczania. Zajęcia w szkole odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 minut lub 1 w tygodniu po 120 minut. Ponadto- każdy uczestnik kursu otrzymuje dostęp do platformy online, która umożliwa naukę języka niezależnie od miejsca i czasu. Stanowi to uzupełnienie zajęć z lektorem.

Kursy w tej formule są możliwe z języka angielskiego ogólnego dla dorosłych i młodzieży oraz z języka angielskiego biznesowego. W zależności od poziomu zaawansowania (A1-C1) dobierzemy odpowiednią grupę.

Kurs zapewnia:

  • szybkie efekty nauczania, dzięki połączeniu zajęć tradycyjnych i e-learningowych;
  • systematyczny monitoring postępów przy wsparciu naszego lektora;
  • duży komfort i swobodę pracy poprzez dostosowanie tempa nauczania do indywidualnego tempa nauki Słuchacza;
  • oszczędność czasu dzięki możliwości wykonywania ćwiczeń interaktywnych w dowolnym miejscu i czasie;
  • bezzwłoczną weryfikację postępów w pracach interaktywnych – wyniki Słuchacz widzi od razu po wykonaniu zadań;
  • dostęp do najnowszych materiałów dydaktycznych oraz sprawdzonych technik nauczania;
  • budowanie pewności siebie – dzięki samodzielnym ćwiczeniom Słuchacz pozbywa się braków w wiedzy i zwalcza tremę związaną z zabieraniem głosu w czasie zajęć z lektorem.

 

Co więcej, wybierając kurs mieszany Fast&S.M.A.R.T. z języka angielskiego w ProfiLingua zakupujesz podręcznik kursowy Pearson wraz z kodem aktywacyjnym do treści umieszczonych na platformie MyEnglishLab- dostarczająca osobom uczącym się potężnej dawki ćwiczeń w interaktywnej formie. Treści zawarte w MyEnglishLab są w 100% spójne z zagadnieniami zawartymi w podręczniku Pearson wykorzystywanym na kursie, dlatego skutecznie pomagają utrwalić materiał z zajęć lub przygotować się do testu.

 

Kurs angielskiego - Fast&S.M.A.R.T.

Wszystkie kursy językowe