Kurs angielskiego dla nastolatków

W Profi-Lingua kurs języka angielskiego dla nastolatków to nauka języka, ale też wszechstronny rozwój kompetencji. Tematy poruszane w trakcie zajęć odpowiadają zainteresowaniom uczniów w tym przedziale wiekowym. Poszczególne lekcje pokazują, że angielski pomaga w odkrywaniu świata.

Kurs uwzględnia znajomość języka nabytą przez uczniów na wcześniejszym etapie edukacji i rozwija wszystkie umiejętności: mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie ze zrozumieniem. Pojawia się praca w grupie i nauka zabierania głosu w dyskusji.

Uczniowie stopniowo biorą odpowiedzialność za swoją edukację: mogą czytać i pisać dla własnej przyjemności oraz brać udział w projektach CLIL* Mini Projects, które przygotowują do tworzenia prezentacji w języku angielskim.

*Content and Language Integrated Learning – zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe.

Kurs angielskiego dla nastolatków

Wszystkie kursy językowe