Kurs angielskiego Egzamin8

Kurs Egzamin8 skierowany jest do wszystkich uczniów, którzy przystąpią do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego. Został przygotowany przez ekspertów w nauczaniu, mających dostęp do najświeższej wiedzy odnośnie wymagań stawianych przed zdającymi.

Nowe wyzwania czekają na ósmoklasistów!

Dwa roczniki (ósmoklasiści oraz uczniowie III klasy gimnazjum) rozpoczną walkę o miejsca w szkołach. Dlatego tak ważne jest, aby osiągnęli jak najlepsze wyniki podczas egzaminu ósmoklasisty.

Poziom egzaminu dla uczniów ósmych klas będzie wyższy od dotychczasowego egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Mają oni zaledwie rok,  aby się przygotować.

Wynik egzaminu zadecyduje o dostaniu się do wymarzonej szkoły średniej!

Pomagamy uczniom osiągnąć najlepsze efekty!

 

Zapewniamy:

- przygotowanie do egzaminu i konwersacje

- 3 testy próbne w trakcie kursu

- materiały renomowanych wydawnictw

- szczegółową analizę postępów

 

O egzaminie:

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego sprawdza, w jakim zakresie spełnia on wymagania językowe. Wyboru języka dokonuje uczeń wraz z rodzicami w terminie do 30.09 w roku szkolnym, w którym odbędzie się egzamin ósmoklasisty.

Egzamin będzie przeprowadzony w formie pisemnej, bez podziału na poziom podstawowy i rozszerzony. Trwa aż 1,5h, a uczniowie mają jedynie rok na przygotowanie się do testu.  Poziom trudności jest wyższy od dotychczasowego egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na poziomie rozszerzonym.

Nowością są zadania, które wymagają samodzielnego wpisania odpowiedzi, podsumowywanie,   przekształcania zdań, tłumaczenia fragmentów tekstów. Nie wystarczy zaznaczyć odpowiedzi a, b lub c. Ponad 40% zadań będzie w formie pytań otwartych.

Jakie umiejętności będą sprawdzane?

- w zakresie rozumienia ze słuchu

- rozumienia tekstów pisanych

- reagowania

- pisania

Przygotowanie:

Opanowanie powyższych kwalifikacji wymaga przyswojenia określonego zasobu słownictwa, gramatyki oraz kwalifikacji komunikacyjnych.

Kurs Egzamin8 pozwoli skutecznie sprawdzić poziom językowy ucznia i przygotuje go ze wszystkich aspektów egzaminu.

Kurs angielskiego Egzamin8

Wszystkie kursy językowe