Kurs angielskiego dla nastolatków

Kurs kształci wszystkie sprawności językowe i został tak przygotowany, aby zainteresować uczniów, rozbudzić ich wyobraźnię, a także rozwijać ogólną wiedzę i wrażliwość na inne kultury.
Uczniowie mają możliwość czytania i pisania dla przyjemności oraz wykonywania projektów CLIL* w Mini Projects, które wspomagają naukę tworzenia referatów w języku angielskim.

*CLIL = Content and Language Integrated Learning – zintegrowane kształcenie przedmiotowo-jezykowe

Kurs angielskiego dla nastolatków