Kurs angielskiego dla dzieci

Dzieci uczą się języka w przyjaznej atmosferze, w oparciu o nowoczesne podręczniki i pomoce dydaktyczne. Kurs rozwija wszystkie sprawności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie, dodatkowo uczniowie mają możliwość wykonywania projektów CLIL* w Mini Projects, które wspomagają naukę tworzenia referatów w języku angielskim (*CLIL = Content and Language Integrated Learning – zintegrowane kształcenie przedmiotowo – językowe).

Specjalnie opracowany program kursu, dostosowany do potrzeb młodych słuchaczy, pozwala uczestnikom na płynne przejście wszystkich etapów nauki języka angielskiego.

Dzieci uczą się języka w przyjaznej atmosferze, w oparciu o nowoczesne podręczniki i pomoce dydaktyczne. Kurs rozwija wszystkie sprawności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie, dodatkowo uczniowie mają możliwość wykonywania projektów CLIL* w Mini Projects, które wspomagają naukę tworzenia referatów w języku angielskim (*CLIL = Content and Language Integrated Learning – zintegrowane kształcenie przedmiotowo – językowe). Dzięki nawiązaniu do zainteresowań dzieci, zajęcia nie są nudnym obowiązkiem, ale prawdziwą przyjemnością. Słuchacze nie tylko podnoszą swoje kompetencje językowe, ale dodatkowo odkrywają praktyczne korzyści płynące ze znajomości języka.

Podczas trwania kursu dzieci znajdują się pod stałą opieką dydaktyczną. Lektorzy prowadzący, na bieżąco kontaktują się z rodzicami, aby umożliwić im stałą kontrolę postępów dziecka w nauce. Specjalnie dla rodziców  wprowadziliśmy e-dziennik, który pozwala na bieżąco sprawdzać, jaki materiał został na zajęciach zrealizowany i jakie umiejętności językowe dziecko powinno już posiadać. Wszyscy rodzice zapraszani są na otwartą lekcję, organizowaną w każdym semestrze, aby zobaczyć, jak ich dziecko bierze aktywny udział w kursie.

Dodatkowo uczniowie mogą korzystać z bezpłatnych warsztatów lingwistycznych, które pozwalają przełamać bariery językowe, rozbudzają wyobraźnię, rozwijają wiedzę i  przybliżają kulturę anglosaską.

Szkoła przygotowuje również dzieci do międzynarodowych egzaminów Cambridge YLE, KET, PET oraz PTE Young Learners.

Kurs angielskiego dla dzieci

Wszystkie kursy językowe