Bezpłatne kursy feryjne

dla dzieci*
Wypełnij formularz, aby skorzystać z promocji!
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od WSiP, na podany przeze mnie numer telefonu / adres e-mail informacji handlowych dotyczących produktów i usług WSiP drogą elektroniczną,w tym również za pomocą tzw. automatycznych systemów wywołujących:

To więcej, niż kurs językowy!

  • nauka w przyjaznej atmosferze
  • gry i zabawy językowe
  • lektorzy uwielbiani przez dzieci

* Tygodniowy grupowy kurs językowy z języka angielskiego dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat obejmujący łącznie 3 lekcje w wymiarze 90 minut (3 x 1 lekcja w jednym tygodniu). Dostępność kursów i harmonogram zajęć dostępne w placówkach biorących udział w akcji. Promocja nie dotyczy kursów Disney English oraz kursów online. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami. Szczegóły w regulaminie dostępnym w placówkach i na www.profilingua.pl/regulaminy.

Organizatorem promocji jest spółka Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S A z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000595068, NIP:5272605292, kapitał zakładowy 40.736.880 złotych (opłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836.

Wszystkie kursy językowe