1. Proszę wybrać prawidłowo zwokalizowany fragment tekstu.

Wszystkie kursy językowe