Jeżeli chcesz sprawdzić swoją znajomość języka/matematyki, rozwiąż test, a następnie pozostaw adres e-mail i numer telefonu. Prześlemy Ci wynik testu, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w celu jego omówienia i zaproponowania Kursu dopasowanego do Twojego poziomu.
Jeśli nie znasz odpowiedzi, przejdź do kolejnego pytania.

1. She __________________ . She’s a student.

2. Sue is from London. ___________ parents are English.

3. ‘What is Tommy doing ?’ ‘He _______________ his bike.

4. ‘Has your sister got a car ?’ ‘Yes, she ___________’.

5. They ______________a pizza. They had pasta.

6. Agnes, Tommy where were you yesterday?

7. I __________ a car yesterday

Wszystkie kursy językowe