Jeżeli chcesz sprawdzić swoją znajomość języka/matematyki, rozwiąż test, a następnie pozostaw adres e-mail i numer telefonu. Prześlemy Ci wynik testu, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w celu jego omówienia i zaproponowania Kursu dopasowanego do Twojego poziomu.
Jeśli nie znasz odpowiedzi, przejdź do kolejnego pytania.

1. What is Tommy doing ?’ ‘He _______________ his bike.

2. She __________________ . She’s a student.

3. I __________ a car yesterday

4. I_______________ Rome but I want to go there next year.

5. I have known my best friend _________________ 5 years.

6. I'm ________________________ my sister.

7. ‘Why are you so red?’ ‘I ____________________’.

8. I _________ a thunder while I _____________ dinner.

Wszystkie kursy językowe