Jeżeli chcesz sprawdzić swoją znajomość języka/matematyki, rozwiąż test, a następnie pozostaw adres e-mail i numer telefonu. Prześlemy Ci wynik testu, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w celu jego omówienia i zaproponowania Kursu dopasowanego do Twojego poziomu.
Jeśli nie znasz odpowiedzi, przejdź do kolejnego pytania.

1. Why are you so red?’ ‘I ____________________’.

2. I _________ a thunder while I _____________ dinner.

3. The British __________ on the left.

4. By the end of the year I __________ off my loan.

5. I wish I __________ more food! I’m starving!

6. Have you seen my keys? Someone ________________ them!

7. Our working lives, especially as a result of computer technology are in a state of ________________ .

8. In its ________________ the town had a population of 100 thousand.

Wszystkie kursy językowe