Jeżeli chcesz sprawdzić swoją znajomość języka/matematyki, rozwiąż test, a następnie pozostaw adres e-mail i numer telefonu. Prześlemy Ci wynik testu, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w celu jego omówienia i zaproponowania Kursu dopasowanego do Twojego poziomu.
Jeśli nie znasz odpowiedzi, przejdź do kolejnego pytania.

1. Our working lives, especially as a result of computer technology are in a state of ________________ .

2. In its ________________ the town had a population of 100 thousand.

3. On my way home I stopped _______________ .

4. 4. I suggest ________________ that.

5. Despite ________________ short, he makes a superb player.

6. By the end of the year I __________ off my loan.

7. No sooner ________________ the room than the baby started crying.

8. Cleopatra is said ________________ very beautiful.

Wszystkie kursy językowe