1.

2. Vi har en liten båt som er helt ny.   

3. Vi går hjem med bøkene ........ 

4. ......... er klokka? Den er åtte. 

5. Det samme sier ............ løgnhals! 

6. Huset har …….. rekonstruert. 

7. Dere kan ikke parkere .............. her, gata er for smal. 

8. Vi kan i alle fall bruke sparepærer i huset, ........ de bruker mindre strøm.  b) c) d)

9. De to gleder seg når noen .............    

10. Da jeg kom til stoppestedet, ....... bussen akkurat gå.

11.  Jeg setter pris på min egen jobb. Hun innrømmer at hun setter pris på ........ egen job.

12. Kan du gi meg 300 .......? 

13. Ta på deg ........ med en gang ! 

14.  Bergen ligger på sju ......... 

15.  Pappa, jeg vil ha.......... bamsen !

16. Hun fikk ........ alle bildene. 

17. Prøveresultatene ........... til henne. 

18. Jenta satt på benken og dinglet med............ 

19. Åse liker å hoppe……. 

20. Det har bodd folk her lenge. Betyr det at de bor her enda?  

21. Er han ......?    

22. Fire ........ menn går oppover gata. 

23. Hvem er .........., Eva eller Gro ? 

24. Min leilighet er ........ enn din. 

25. Huset er for ...... Du kan ikke kjøpe det. 

26. På flyplassen står et .......... fly. 

27. Det løper få ....... katter her. 

28. Hvor ......... er dette slottet ?  

29. Ser du noe ...... på TV ?

30. Vi har ...... å gjøre. 

31. Frukt er ……. 

32. Alle skal ....... på kino. 

33. Olav liker ...... engelske bøker. 

34. Barn gråter. Vi kan si at barn er ........... 

35. Hele familien vil snakke norsk og .... det hyggelig.

36. Jeg ....... hjem.   

37. Mora hans pleier ..... kl. 8:00.

38. Vask …….. ! 

39. La oss skynde …….. ! 

40. Han ble boende i hjembyen hele livet. Han har bodd i hjembyen hele livet. Betyr det samme? 

41. I går ....... jeg på deg.

42. Gjør det, ........ så snill!    b)   c) d)

43. Min sønn lovet ....... opp etter frokosten.  

44. For to år siden ........ reise til Norge. 

45. Hun tar eksamen ...... tre uker. 

46. Etter at de hadde stått opp, ..... de ut på badet. 

47. Om to uker .......... oktober igjen. 

48. Gutten kan gå ut når ............ferdig oppgaven.

49. Søsteren blir ………. lenge.

50. En ............. brannmann ble stoppet av politiet.   

51. Det ......... at det alltid regner på Vestlandet.    

52. Han sover …….

53. Jens ville ....... kjøtt eller fisk.   

54. Asker ligger vest .....  Oslo. 

55. Nei, nå melder jeg pass. Jeg ........ dette arbeidet.

56. Føler dere dere ...... etter møtet ?   

57. ............. har du lært norsk ?  

58. Tor lå og drømte hele natta. Tor ble .......... hele natta. A 

59. ....... Gro var tre år, mistet hun sin mor.  

60. Hvorfor ..........   farfar ?  

61. ........... banker på døra ?    

Wszystkie kursy językowe