Od paru lat egzaminy maturalne są prowadzone w nowej formule. Ponieważ obowiązuje ona niezbyt długo, nie każdy wie, jakie właściwie zmiany wprowadzono i co z nich wynika. Zobacz, jakie są zasady oceniania prac maturalnych i jakimi umiejętnościami powinieneś się wykazać, by zyskać jak najwięcej punktów.


Egzaminacyjne minimum

Język polski, matematykę i język obcy na poziomie podstawowym zdają obowiązkowo wszyscy maturzyści.  Dodatkowo każdy musi wybrać przynajmniej jeden przedmiot, z którym się zmierzy na maturze na poziomie rozszerzonym (może to być również jeden z trzech z puli przedmiotów obowiązkowych). Aby zdać maturę na poziomie podstawowym, trzeba zdobyć minimum 30% z każdego zdawanego przedmiotu. W przypadku przedmiotów dodatkowych próg zdawalności nie obowiązuje.

Co będzie oceniane?

W 2015 roku CKE zrezygnowała z klucza odpowiedzi. Egzaminatorzy oceniający prace mają do dyspozycji jedynie przykładowe odpowiedzi, jednak uwagę powinni zwracać przede wszystkim na podejmowane przez abiturienta próby rozwiązania zadania. Doceniane są logiczne myślenie i – szczególnie na maturze na poziomie rozszerzonym – umiejętność zastosowania wiedzy w sytuacjach wykraczających poza schematy.

I tak np. na ustnej maturze z języka polskiego będziesz musiał w logiczny, a zarazem kreatywny sposób wypowiedzieć się na wylosowany temat. Z kolei na egzaminach pisemnych z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych nie da się czasem rozwiązać zadania, jeśli się nie sięgnie po wiedzę z pokrewnego przedmiotu (np. potrzebne będą dane z fizyki na maturze z chemii). O ile wiadomość ta może nie nastrajać optymistycznie, o tyle z pewnością ucieszy Cię fakt, że np. na maturze z matematyki w części z rozszerzoną odpowiedzią możesz zdobyć punkty nawet wtedy, gdy nie uda Ci się podać właściwego rozwiązania. Ważne, byś podjął próbę zmierzenia się z obliczeniami i pokonał zasadnicze trudności kryjące się w zadaniu. Również na egzaminach z innych przedmiotów odpowiedź zostanie zaliczona, nawet jeśli będzie się różniła od tej przykładowej, przewidzianej przez CKE (wyjątkiem są nazwy własne). Musisz tylko w klarowny sposób przedstawić swój tok myślenia.

Więcej nie znaczy lepiej

Trzeba udzielać konkretnej odpowiedzi na pytanie, a nie kluczyć wokół zagadnienia.  Pisanie wszystkiego, co wiesz, nie tylko nie zapewni Ci dodatkowych punktów, ale może też przynieść odwrotny skutek. Jeśli napiszesz więcej, niż wymaga tego polecenie, egzaminator nie będzie szukał miejsca, w którym odpowiedziałeś na pytanie, ale weźmie pod uwagę kolejne wywody, licząc od pierwszego. Nie zawsze musi to być korzystne dla Ciebie.

Cierpliwość się przyda…

Cierpliwość przyda Ci się zarówno na egzaminie (np. na maturze z matematyki, podczas rozwiązywania zadań, nad którymi trzeba trochę pogłówkować), jak i w oczekiwaniu na wyniki. O ile oceny z egzaminów w części ustnej poznasz w dniu ich zdawania, o tyle na wyniki egzaminów pisemnych będziesz musiał poczekać. Zwieńczeniem Twoich starań i oczekiwania będzie upragnione świadectwo maturalne. Znajdziesz na nim szczegółowe informacje o ocenach, które uzyskałeś i o tym, jak wypadłeś na tle innych zdających.

Jeśli chcesz zapoznać się z typami zadań, sposobami ich oceniania i uzyskać wskazówki, jak zdać egzamin - już dziś zapisz się na kurs maturalny:

{{cta('bf05cbc6-d545-4ca3-9271-7019c551e9c8','justifyleft')}}{{cta('75497399-3a7d-4fe5-92c4-36223a2e4951','justifyleft')}}

Formularz Kontaktowy

Czy chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą w celu zaproponowania Ci odpowiedniego kursu? Wypełnij poniższy formularz:

    Wyrażone powyżej zgody można wycofać w dowolnym momencie.