Uczysz się niemieckiego i nie do końca wiesz, jak poprawnie stosować czasowniki modalne? Sollen myli Ci się z dürfen, a mögen z wollen? Przeczytaj ten artykuł. Znajdziesz w nim wszystko, co warto wiedzieć o niemieckich czasownikach modalnych - przykłady użycia, jak należy je odmieniać oraz w jakich sytuacjach stosować.

Czasowniki modalne w języku niemieckim - podstawowe informacje

W języku niemieckim istnieje sześć czasowników modalnych:

  • dürfen – mieć pozwolenie,
  • sollen – mieć powinność,
  • können – móc, umieć, potrafić,
  • müssen – musieć,
  • mögen – lubić, pragnąć
  • wollen – chcieć.

Stosując niemiecki czasownik modalny w zdaniu, musisz pamiętać, że prawie zawsze występuje on w parze z innym “zwykłym” czasownikiem, który nazywamy czasownikiem głównym.

W twierdzeniach odmieniony czasownik modalny stoi na drugim miejscu, a czasownik główny wędruje na sam koniec zdania i przybiera formę bezokolicznika, np.:

Ich muss Deutsch lernen. - Muszę uczyć się niemieckiego.

 

Pytania tworzymy, umieszczając czasownik modalny przed podmiotem:

Willst du Ins Kino gehen? - Czy chcesz iść do kina?

 

Czasowniki modalne w języku niemieckim odmieniają się, co oznacza, że każda osoba gramatyczna ma swoją końcówkę. Musisz także pamiętać, że należą do grupy czasowników nieregularnych i ich poszczególnych form trzeba nauczyć się na pamięć. UWAGA! Mimo że czasowniki modalne mają formę Perfekt (Partizip II), jest ona bardzo rzadko używana. Mówiąc o czasie przeszłym, prawie zawsze z czasownikami modalnymi stosujemy Präteritum.

Przyjrzyjmy się teraz poszczególnym czasownikom modalnym.

 

Dürfen - znaczenie i odmiana

Czasownik dürfen stosujemy, aby powiedzieć, że coś jest dozwolone lub zakazane, np:

Hier darf man nicht rauchen. - Tutaj nie wolno palić.

Darf ich jetzt gehen? - Czy mogę (czy wolno mi) teraz pójść?

 

Odmiana:

ich darf                     wir dürfen

du darfst                   ihr dürft

er/sie/es darf           sie/Sie dürfen

 

Formy przeszłe:

dürfen - durfte - gedurft

 

Sollen - znaczenie i odmiana

Czasownik sollen odpowiada polskiemu “powinno się”, np:

Du sollst nicht so viel arbeiten. - Nie powinieneś tyle pracować.

Was sollen wir tun? - Co powinniśmy zrobić?

 

Odmiana:

ich soll                   wir sollen

du sollst                 ihr sollt

er/sie/es soll           sie/Sie sollen

 

Formy przeszłe:

sollen - sollt - gesollt

 

Können - znaczenie i odmiana

Czasownika können użyjemy, aby powiedzieć, że ktoś coś umie/potrafi zrobić, np:

Tommas kann gut Englisch sprechen. - Tommas potrafi dobrze mówić po angielsku.

Kannst du schwimmen? - Czy potrafisz pływać?

 

Odmiana:

ich kann                wir können

du kannst               ihr könnt

er/sie/es kann       sie/Sie können

 

Formy przeszłe:

können - konnte - gekonnt

 

Müssen - znaczenie i odmiana

Müssen to po prostu “musieć”, wyraża nakaz lub konieczność, np:

Jonas muss die Hausaufgabe machen. - Jonas musi odrobić pracę domową.

Muss ich diese Prüfung ablegen? - Czy muszę zdawać ten egzamin?

 

Odmiana:

ich muss             wir müssen

du musst             ihr müsst

er/sie/es muss   sie/Sie müssen

 

Formy przeszłe:

müssen - musste - gemusst

 

Mögen - znaczenie i odmiana

Tego czasownika użyjesz, żeby powiedzieć, że coś lubisz, albo, że coś Ci się podoba. W przeciwieństwie do pozostałych czasowników modalnych może występować w zdaniu samodzielnie, bez innego czasownika, np.

Ich mag Kaffe. - Lubię kawę.

Ihr mögt tanzen. - Wy lubicie tańczyć.

 

Odmiana:

ich mag                 wir mögen

du magst               ihr mögt

er/sie/es mag       sie/Sie mögen.

 

Formy przeszłe:

mögen - mochte - gemocht

 

Wollen - znaczenie i odmiana

Czasownik wollen możemy przetłumaczyć jako “chcieć”, np.

Ich will jetzt eine Buch lesen. - Chcę teraz poczytać książkę.

Meine Eltern wollen mich vorbeischauen. - Moi rodzice chcą mnie odwiedzić.

 

Odmiana:

ich will                 wir wollen

du willst               ihr wollt

er/sie/es will       sie/Sie wollen

 

Formy przeszłe:

wollen - wollte - gewollt

 

UWAGA! Ponieważ wollen jest dość stanowcze, może brzmieć nieuprzejmie. Dlatego nie stosujemy go do wyrażania próśb. W ich przypadku lepiej użyć jest czasownika möchten, np:

Ich möchte Kaffee mit Milch, bitte. - Poproszę kawę z mlekiem.

 

Czy nauka niemieckiego może być wygodna, skuteczna i przyjemna jednocześnie? Tak, jeśli wybierzesz szkolenia i kursy językowe online w szkole ProfiLingua! Sprawdź naszą ofertę i ucz się bezpiecznie i praktycznie!

Formularz Kontaktowy

Czy chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą w celu zaproponowania Ci odpowiedniego kursu? Wypełnij poniższy formularz:

    Wyrażone powyżej zgody można wycofać w dowolnym momencie.