Jeśli kiedykolwiek pisałeś cv, na pewno chciałeś w nim pochwalić się swoim poziomem znajomości języka obcego. W jaki sposób to zrobić, aby rekruter nie miał wątpliwości co do Twoich umiejętności? Wygodnym, miarodajnym i profesjonalnym narzędziem jest skala CEFR (Common European Framework for Languages - Europejski System Opisu Kształcenia Językowego). Dzięki niej w łatwy sposób samodzielnie określisz swój poziom i czytelnie określisz go w swoim cv.


Poziomy angielskiego w skali CEFR - jak są określane?

 Poziomy angielskiego określone w skali CEFR biorą pod uwagę trzy umiejętności językowe:

  • rozumienie języka, podzielone dalej na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych,
  • mówienie - z podziałem na interakcje językowe oraz samodzielne wypowiedzi,
 

Każdemu z poziomów przypisany jest konkretny zakres umiejętności, co pozwala na dość precyzyjne określenie poziomu znajomości języka. Analizując swoje umiejętności, bez problemu zorientujesz się, co powinieneś pisać w swoim cv.

 ProfiBlog-język-w-cv-jaki-jest-twój-poziom-znajomość-języka

 

Poziomy angielskiego w skali CEFR - opis

 

Poniżej znajdziesz opis poszczególnych umiejętności językowych i informacje, co powinieneś potrafić na każdym z poziomów.

 

→ A1 - poziom zupełnie początkowy

 Słuchanie -  potrafisz zrozumieć ze słuchu znane Ci słowa i podstawowe wyrażenia dotyczące siebie samego, Twojej rodziny i najbliższego otoczenia - ale tylko wtedy, gdy Twój rozmówca mówi powoli i wyraźnie.

 Czytanie - rozpoznajesz znane Ci nazwy, słowa i bardzo proste zdania, np. na tablicach informacyjnych, na pocztówkach lub  katalogach.

 Interakcje językowe - potrafisz zareagować i odpowiedzieć w prosty sposób, jeśli Twój rozmówca gotowy jest powtórzyć wolniej lub sparafrazować swoją wypowiedź, a także pomóc Ci w zbudowaniu odpowiedzi. Potrafisz zadawać proste pytania i udzielać nieskomplikowanych odpowiedzi na dobrze znane Ci tematy oraz w razie bezpośredniej konieczności.

 Samodzielne wypowiedzi - potrafisz używać prostych wyrażeń do opisu miejsca, w którym mieszkasz i ludzi, których znasz.

 Pisanie - jesteś w stanie napisać krótki, łatwy tekst na pocztówce, np. pozdrowienia z wakacji. Potrafisz uzupełniać formularze swoimi danymi (np. imię, nazwisko, narodowość i adres podczas zameldowania w hotelu).

 

→ A2 - poziom początkujący

 Słuchanie - rozumiesz wyrażenia i najczęściej używane słówka dotyczące najbliższego Ci otoczenia (zakupy, podstawowe informacje o rodzinie, miejsce zamieszkania, zatrudnienie). Rozumiesz znaczenie krótkich, jasnych, prostych wiadomości i komunikatów.

 Czytanie - jesteś w stanie przeczytać bardzo krótkie, łatwe teksty. Potrafisz odnaleźć konkretne, przewidywalne informacje w prostych, codziennych materiałach, np. reklamach, prospektach, menu czy rozkładach jazdy. Rozumiesz krótkie, proste listy lub maile.

 Interakcje językowe - potrafisz komunikować się w kwestiach prostych, rutynowych zadań wymagających bezpośredniej wymiany podstawowych informacji, dotyczących znanych Ci tematów i czynności. Radzisz sobie w sytuacjach towarzyskich, takich jak powitanie czy pożegnanie, a nawet krótka rozmowa, choć nie rozumiesz jeszcze wystarczająco dużo, aby samodzielnie podtrzymać konwersację.

 Samodzielne wypowiedzi - umiesz wykorzystać zestaw wyrażeń i zdań do opisania w prostych słowach rodziny, innych ludzi, mieszkania, wykształcenia oraz obecnej pracy.

 Pisanie - potrafisz stworzyć krótkie, proste notatki i wiadomości. Jesteś w stanie napisać bardzo prosty list lub mail, np. wyrazić podziękowanie.

 

→ B1 - niezależny, samodzielny użytkownik języka

 Słuchanie - potrafisz zrozumieć główne punkty wypowiedzi w standardowej odmianie języka angielskiego, jeśli wypowiedź jest wyraźna i dotyczy znanych Ci zagadnień, z którymi masz regularnie od czynienia w szkole, pracy, czasie wolnym itd. Rozumiesz główny przekaz wielu wypowiedzi radiowych i telewizyjnych dotyczących bieżących wydarzeń lub tematów, którymi jesteś zainteresowany osobiście lub zawodowo, pod warunkiem, że wypowiedź jest stosunkowo wolna i wyraźna.

 Czytanie - rozumiesz teksty składające się z często używanego słownictwa dotyczącego życia codziennego lub pracy. Rozumiesz opisy wydarzeń, uczuć i życzeń w listach i mailach.

 Interakcje językowe - poradzisz sobie w większości sytuacji, które mogą pojawić się podczas podróży po kraju anglojęzycznym. Możesz bez wcześniejszego przygotowania włączyć się do rozmowy na znane Ci tematy, dotyczące Twoich zainteresowań lub życia codziennego (rodzina, hobby, praca, podróże i bieżące wydarzenia).

 Samodzielne wypowiedzi - potrafisz w prosty sposób łączyć wyrażenia w celu opisania doświadczeń i wydarzeń, marzeń, nadziei i ambicji. Umiesz krótko uzasadnić swoje opinie i plany. Jesteś w stanie opowiedzieć historię lub streścić akcję książki, lub filmu i opisać swoje reakcje.

 Pisanie - potrafisz napisać prosty tekst na znany Ci temat oraz list opisujący Twoje doświadczenia i wrażenia.

 

→ B2 - niezależny, samodzielny użytkownik języka

 Słuchanie - rozumiesz rozbudowane wypowiedzi, np. przemowy lub wykłady, nadążasz za złożoną argumentacją, jeśli temat jest Ci w miarę znany. Rozumiesz w dużym stopniu wiadomości telewizyjne i programy dotyczące bieżących wydarzeń. Rozumiesz większość filmów zawierających standardową odmianę języka angielskiego.

 Czytanie - jesteś w stanie przeczytać ze zrozumieniem artykuły i raporty dotyczące współczesnych problemów, w których autorzy przedstawiają konkretny punkt widzenia i poglądy. Rozumiesz współczesną prozę literacką.

 Interakcje językowe - potrafisz reagować dość płynnie i spontanicznie w rozmowie z native speakerami. Możesz wziąć aktywny udział w dyskusji w znanych Ci kontekstach, broniąc i uzasadniając swój punkt widzenia.

 Samodzielne wypowiedzi - potrafisz przedstawić jasne, szczegółowe opisy na wiele różnych tematów związanych z Twoimi zainteresowaniami. Potrafisz wyjaśnić swój punkt widzenia, podając wady i zalety różnych rozwiązań.

 Pisanie - potrafisz tworzyć czytelne, szczegółowe teksty na wiele różnych tematów związanych z Twoimi zainteresowaniami. Umiesz napisać wypracowanie lub raport, przekazać informacje, podać argumenty za i przeciw. Potrafisz napisać list podkreślający wagę konkretnych wydarzeń i doświadczeń z Twojego punktu widzenia.

 

→ C1 - biegły użytkownik języka

 Słuchanie - rozumiesz rozbudowane wypowiedzi, nawet jeśli ich struktura nie jest uporządkowana, a znaczenia są jedynie sugerowane, nie wyrażone bezpośrednio. Bez większego trudu rozumiesz programy telewizyjne i filmy.

 Czytanie - rozumiesz długie, złożone teksty literackie i oparte na faktach, rozróżniając ich style. Potrafisz zrozumieć artykuły specjalistyczne oraz dłuższe instrukcje techniczne, nawet jeśli nie dotyczą Twojego zakresu zainteresowań.

 Interakcje językowe - wyrażasz się płynnie i spontanicznie bez konieczności szukania i przypominania sobie konkretnych wyrażeń. Potrafisz używać języka angielskiego w sposób elastyczny i efektywny w sytuacjach towarzyskich i zawodowych. Umiesz formułować poglądy w precyzyjny sposób i odnosić się do tych wyrażonych przez innych rozmówców.

 Samodzielne wypowiedzi - potrafisz zaprezentować jasny, szczegółowy opis na złożony temat, zawrzeć odniesienia i dygresje, rozwinąć konkretne punkty i zakończyć odpowiednią konkluzją.

 Pisanie - potrafisz wyrazić się jasno, wyjaśniając swój punkt widzenia w dłuższej wypowiedzi pisemnej. Jesteś w stanie pisać o skomplikowanych tematach w listach, raportach i wypracowaniach, podkreślając najistotniejsze kwestie. Potrafisz dobrać odpowiedni do kontekstu styl wypowiedzi.

 

→ C2 - biegły użytkownik języka

 Słuchanie - nie masz problemu ze zrozumieniem dowolnej wypowiedzi na żywo, w telewizji, radiu itd., nawet kiedy jest ona bardzo szybka, pod warunkiem, że masz czas przyzwyczaić się do konkretnego akcentu.

 Czytanie - z łatwością czytasz wszystkie formy języka pisanego, łącznie z tekstami abstrakcyjnymi, złożonymi językowo, takimi jak instrukcje, artykuły specjalistyczne i dzieła literackie.

 Interakcje językowe - bez wysiłku bierzesz udział w każdej konwersacji lub dyskusji. Znasz wyrażenia idiomatyczne i kolokwialne. Wyrażasz się płynnie i potrafisz tworzyć niuanse znaczeniowe. Jeśli masz problem z wyrażeniem siebie, z łatwością zmieniasz sposób wypowiedzi w sposób niezauważalny dla rozmówcy.

 Samodzielne wypowiedzi - potrafisz jasno i płynnie tworzyć opisy, dostosowywać argumentację do kontekstu, logicznie i efektywnie.

 Pisanie - potrafisz tworzyć jasne, płynne teksty w odpowiednim stylu. Umiesz pisać złożone listy, raporty lub artykuły, zachowując logiczną strukturę i sprawnie posługujesz się regułami wypowiedzi.

 

Warto wiedzieć, że poziomy angielskiego można poprzeć np. certyfikatem FCE, CAE czy CPE. Wtedy, żaden pracodawca nie będzie miał wątpliwości co do Twoich umiejętności językowych. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Formularz Kontaktowy

Czy chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą w celu zaproponowania Ci odpowiedniego kursu? Wypełnij poniższy formularz:

    Wyrażone powyżej zgody można wycofać w dowolnym momencie.