Czy potrafisz określić swój poziom znajomości angielskiego? Jaka jest różnica pomiędzy określeniem “komunikatywny” a “podstawowy” lub średniozaawansowany? Przed koniecznością odpowiedzi na takie pytania stają zazwyczaj osoby szukające nowej pracy, tworząc swoje cv. Tymczasem poziomy angielskiego (a także innych języków) są w prosty i czytelny sposób określone w skali CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), zwanej po polsku Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, w skrócie ESOKJ.

Poziomy angielskiego w skali CEFR - informacje ogólne

Skala CEFR wyróżnia trzy podstawowe poziomy zaawansowania - początkujący (A), średniozaawansowany (B) i zaawansowany (C). Każdy z nich dzieli się z kolei na dwa podpoziomy (A1 i A2, B1 i B2, C1 i C2). Skala zatwierdzona przez Radę Europy w precyzyjny sposób określa, jakie umiejętności językowe opanowała osoba ucząca się w zakresie czytania, pisania, mówienia i słuchania. Tworząc cv, warto posługiwać się nazwami poziomów ze skali CEFR. Są one czytelne dla rekruterów, budzą większe zaufanie i są bardziej wiarygodne, niż określenia typu “komunikatywny”, które tak naprawdę niewiele mówią o faktycznej znajomości języka przez kandydata.

Poziomy angielskiego - opis

Poziom początkujący

  • A1 - Beginner - osoba na tym poziomie potrafi zrozumieć i zbudować bardzo proste, potoczne wypowiedzi dotyczące codziennych sytuacji, jest w stanie przedstawić się i opowiedzieć coś o sobie. Może prowadzić bardzo proste rozmowy na podstawowe tematy z rozmówcą, który mówi powoli, zrozumiale i nieskomplikowanym językiem.
  • A2 - False Beginner - osoba na tym poziomie angielskiego potrafi opisać otaczającą ją rzeczywistość, posługuje się powszechnie używanymi wyrażeniami dotyczącymi codziennych sytuacji, potrafi je także zrozumieć, jest w stanie porozumieć się w codziennych, rutynowych sytuacjach.

 

Poziom średniozaawansowany

  • B1 - Intermediate - ten poziom oznacza, że potrafisz porozumieć się w języku angielskim w większości sytuacji związanych z pracą, szkołą, domem, czasem wolnym czy rodziną. Jesteś w stanie uzasadniać swoje opinie, podawać argumenty i budować spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są dla ciebie interesujące.
  • B2 - Upper-Intermediate - użytkownik języka angielskiego, który osiągnął ten poziom zaawansowania, potrafi prowadzić rozmowy na tematy bardziej abstrakcyjne i radzi sobie z wielowątkowością wypowiedzi. Jego wypowiedzi są sformułowane w sposób przejrzysty i czytelny. Używa zróżnicowanego, bogatego słownictwa.

 

Poziom zaawansowany

  • C1 - Advanced - na tym poziomie swobodnie komunikujesz się z native speakerami w każdej sytuacji i na niemal każdy temat, rozumiesz bez problemu autentyczne teksty i komunikaty, także te długie, skomplikowane i trudne. Sam jesteś w stanie budować spójne, złożone, bogate językowo wypowiedzi.
  • C2 - Proficient - to najwyższy poziom znajomości języka. Osoba, która go osiągnęła, potrafi się posługiwać angielskim z równą swobodą, co wykształcony native speaker.

Jeśli nie masz pewności, jaki jest twój poziom znajomości języka angielskiego, zachęcamy do rozwiązania bezpłatnego testu językowego dostępnego na naszej stronie internetowej.

{{cta('a830fb8a-f07c-40f6-982e-12b48d4df949','justifycenter')}}

 

Formularz Kontaktowy

Czy chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą w celu zaproponowania Ci odpowiedniego kursu? Wypełnij poniższy formularz:

    Wyrażone powyżej zgody można wycofać w dowolnym momencie.