Znajomość zasad stosowania znaków interpunkcyjnych, w tym przecinka, nie jest, niestety, w najlepszej kondycji, głównie za sprawą sms-ów i komunikatorów internetowych. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy napisanie oficjalnego pisma czy e-maila zmusza nas do zachowania pełnej poprawności. Z naszego artykułu dowiesz się, jak stosować przecinki w języku angielskim.

 

Przecinki w języku angielskim - kiedy ich używać?

Dobra wiadomość jest taka, że przecinki w języku angielskim stosujemy o wiele rzadziej, niż w języku polskim. Dzięki temu przyswojenie zasad ich używania nie zajmie Ci wiele czasu. Przecinki stawiamy:

 • w trakcie wyliczania - np. We invited our friends, Mrs. Dobson, and Mr Jackson. (Zaprosiliśmy naszych przyjaciół, panią Dobson i pana Jacksona.). Zwróć uwagę na przecinek przed słówkiem “and”. Jest to tak zwane oxford comma, które powoduje pewne kontrowersje i spory. Akademicy i lingwiści podkreślają konieczność postawienia przecinka przed “and”. Jego brak zmienia nieco znaczenie zdania:

We invited our friends, Mrs. Dobson, and Mr Jackson.  - oznacza, że zaprosiliśmy naszych przyjaciół oraz panią Dobson i pana Jacksona. 

We invited our friends, Mrs. Dobson and Mr Jackson.  - oznacza, że zaproszeni przez nas przyjaciele to właśnie pani Dobson i pan Jackson.

 • przed wprowadzeniem cytatu w cudzysłowiu - w języku polskim pojawia się w tym miejscu dwukropek, np. She looked at me amazed and asked, “Why would I do such a stupid thing?”.
 • po frazach wprowadzających - kiedy zdanie rozpoczynamy okolicznikiem lub inną frazą wprowadzającą, oddzielamy ją od podmiotu przecinkiem, np. What’s interesting, the room was empty.
 • w zdaniach podrzędnie złożonych - zdania podrzędnie złożone okolicznikowe najczęściej zawierają słówka: if, when, despite, in spite of lub because. Kiedy zdanie podrzędne rozpoczynające się na jedno z tych słówek znajduje się na początku, należy postawić za nim przecinek, np. Because we didn’t know the answer, we decided to ask Mary for help.

Kiedy odwrócimy kolejność zdań, przecinek znika: We decided to ask Mary for help Because we didn’t know the answer.

 • wprowadzając wtrącenia - kiedy wprowadzasz do zdania dodatkową informację, która nie jest niezbędna dla zrozumienia zdania lub zidentyfikowania podmiotu, np. Our neighbour Tom, who is a very attractive man, helped me paint the kitchen.
 • wprowadzając kontrast - kiedy nowa informacja stoi w kontraście do starej, rozdzielamy je przecinkiem, np. I asked for a cup of coffee, not tea.
 • przed question tag - question tag, to krótkie pytanie na końcu zdania, które odpowiada polskiemu “prawda?”, “czyż nie?”. W języku angielskim są one oddzielone od reszty zdania przecinkiem, np. You live with your parents, don’t you?
 • po osobie lub przed osobą, do której kierowana jest wypowiedź - np. Mark, have you seen my keys?

Warto wiedzieć, że użycie lub brak przecinka może całkowicie zmienić znaczenie zdania:

Let’s eat, children. - Zjedzmy, dzieci. (Zachęcamy dzieci do zjedzenia razem posiłku).

Let’s eat children. - Zjedzmy dzieci. (To zdanie może zostać wypowiedziane jedynie w horrorze, niemniej jednak oznacza zachęcenie rozmówcy do wspólnego jedzenia dzieci).

 • w datach - przy zapisie daty w formacie miesiąc-dzień-rok, elementy należy oddzielić przecinkiem, np. I was born on Wednesday, August 12, 1981. Przy formacie dzień-miesiąc-rok, przecinka nie stosuje się.
 • wyliczając przymiotniki - jeśli wyliczamy przymiotniki opisujące tę samą cechę rzeczownika, oddzielamy je przecinkami, np. He was just a selfish, pompous, annoying idiot.

Jeśli każdy z przymiotników określa inną cechę, nie oddzielamy ich przecinkami, np. The adorable little boy was eating ice cream.

 • przed słówkiem but - jeśli but łączy dwa niezależne zdania, stawiamy przed nim przecinek, np. Danny is a good singer, but he’s an even better dancer. W innych przypadkach nie stawiamy przecinka przed but, np. My teacher is tough but fair.
 • w adresach - przecinka użyjemy, aby rozdzielić poszczególne elementy lub w zdaniu, w którym wymieniamy miasto i stan, np. Cleveland, Ohio, is a great city.
 • w cyfrach od 1000 wzwyż - w języku polskim w tym miejscu pojawia się kropka, natomiast przecinek oddziela liczby całkowite od ułamków. W języku angielskim te dwa symbole stosujemy dokładnie odwrotnie, np. The company earned $12,587.5 last week.

Kiedy nie stawiamy przecinka w języku angielskim?

Wiesz już, kiedy należy zastosować przecinek w języku angielskim. Warto także wiedzieć, w jakich sytuacjach przecinka nie stawiamy, mimo że wydawać się nam może, że powinien się tam znaleźć.

 • przed słówkiem that - that tłumaczymy jako “że”. W języku polskim obowiązkowo stawiamy przed nim przecinek. W języku angielskim nie należy tego robić, np. Jimmy told me that he heard the news.
 • przed rzeczownikami tworzącymi jeden podmiot - np. Mary and her husband travelled in Spain last year.

I to już wszystko, co powinieneś wiedzieć o zasadach używania przecinka w języku angielskim. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o angielskim i opanować ten język, sprawdź nasze kursy! Szkoła językowa ProfiLingua prowadzi zajęcia grupowe także przez internet - możesz uczestniczyć w nich bez wychodzenia z domu. Ucz się z nami - skutecznie, wygodnie i bezpiecznie!

Formularz Kontaktowy

Czy chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą w celu zaproponowania Ci odpowiedniego kursu? Wypełnij poniższy formularz:

  Wyrażone powyżej zgody można wycofać w dowolnym momencie.