Dziękujemy za zainteresowanie

Skontaktujemy się z Tobą wkrótce!
Bony podarunkowe dla Ciebie
i Twojego znajomego!Im więcej polecasz,
tym więcej zyskujesz!

* Promocja trwa w okresie 1.04 do 30.09.2021, uprawnionymi są będący stroną umowy na dowolny roczny kurs językowy ProfiLingua Polecający, który poleci Kurs Językowy Poleconemu oraz Polecony, który zawrze umowę na dowolny grupowy kurs językowy w ofercie kursów językowych ProfiLingua. Polecony uprawniony jest do uzyskania Bonu Podarunkowego o wartości 100 zł. Wartość Bonu Polecającego uzależniona jest od ilości Poleconych. Maksymalna wartość Bonów Podarunkowych przyznanych Polecającemu wynosi 1200 zł. Bon Podarunkowy uprawnia do wykorzystania w punktach partnerów Sodexo honorujących Kupony Premiowe, lista na https://www.sodexo.pl/lojalnosc/kupony-premiowe/. Szczegóły promocji www.profi-lingua.pl/regulamin/2021/polecony-nagrodzony
** Promocja trwa w okresie 29.06 do 30.09.2021, uprawnionymi są Polecający będący stroną umowy na kurs pozajęzykowy lub przygotowawczy do egzaminu ósmoklasisty lub matury znajdujący się w ofercie Organizatora Promocji, który poleci Kurs Poleconemu oraz Polecony, który zawrze umowę na kurs pozajęzykowy lub przygotowawczy do egzaminu ósmoklasisty lub matury znajdujący się w ofercie Organizatora Promocji. Polecony uprawniony jest do uzyskania Bonu Podarunkowego o wartości 100 zł. Wartość Bonu Polecającego uzależniona jest od ilości Poleconych. Maksymalna wartość Bonów Podarunkowych przyznanych Polecającemu wynosi 1200 zł. Bon Podarunkowy uprawnia do wykorzystania w punktach partnerów Sodexo honorujących Kupony Premiowe, lista na https://www.sodexo.pl/lojalnosc/kupony-premiowe/. Szczegóły promocji https://www.profi-lingua.pl/regulamin/2021/polecony-nagrodzony-dwa
Wszystkie kursy językowe