Dziękujemy za zapis na diagnozę językową

Potwierdzenie otrzymasz drogą mailową.
Bony podarunkowe dla Ciebie
i Twojego znajomego!Im więcej polecasz,
tym więcej zyskujesz!

* Promocja trwa w okresie 25.10.2021 do 31.03.2022, uprawnionymi są Polecający będący stroną umowy na dowolny grupowy kurs językowy lub dowolny grupowy kurs pozajęzykowy dla dzieci i młodzieży, w tym kurs Przedszkolaki Bystrzaki, Bystrzakowa Akademia Naukowa, kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego, polskiego i matematyki, kurs przygotowujący do matury z polskiego, angielskiego i matematyki, znajdujący się w ofercie ProfiLingua, który poleci Kurs Językowy Poleconemu oraz Polecony, który zawrze umowę na dowolny grupowy kurs językowy lub dowolny grupowy kurs pozajęzykowy dla dzieci i młodzieży, w tym kurs Przedszkolaki Bystrzaki, Bystrzakowa Akademia Naukowa, kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego, polskiego i matematyki, kurs przygotowujący do matury z polskiego, angielskiego i matematyki, znajdujący się w ofercie ProfiLingua. Polecony uprawniony jest do uzyskania Bonu Podarunkowego o wartości 100 zł. Wartość Bonu Polecającego uzależniona jest od liczby Poleconych. Maksymalna wartość Bonów Podarunkowych przyznanych Polecającemu wynosi 1000 zł. Bon Podarunkowy uprawnia do wykorzystania w punktach partnerów Sodexo honorujących Kupony Premiowe, lista na https://www.sodexo.pl/lojalnosc/kupony-premiowe/. Szczegóły promocji https://www.profi-lingua.pl/regulamin/2021/polecony-nagrodzony-2h21.
Wszystkie kursy językowe