Egzamin Cambridge English: Key

Egzamin Cambridge English: Key znany jest także pod nazwą Key English Test (KET). To pierwszy z serii egzaminów Cambridge English dla dorosłych, który pokazuje, że kandydat zna angielski na podstawowym poziomie. Dostępny jest także w wersji tematycznie dostosowanej do zainteresowań młodzieży szkolnej – KET for Schools.
 • Uznawalność egzaminów

  Egzamin KET to egzamin dla tych, którzy mają za sobą około 250 godzin nauki oraz znają angielski w mowie i piśmie na poziomie podstawowym. To pierwszy krok w budowaniu kompetencji językowych dla celów przyszłej kariery lub studiów. Przystępując do egzaminu zdający powinien umieć:- zadawać i odpowiadać na pytania o sobie i innych ludziach- rozumieć ogłoszenia i instrukcje podawane przez osoby mówiące wolno i wyraźnie- powiedzieć innym co myśli o tym, co przeczytał lub usłyszał.
 • Struktura egzaminu

  Egzamin składa się z trzech części. W jednym dniu kandydaci zdają Reading and Writing (Czytanie ze zrozumieniem i Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej przystępują w innym dniu i zdają ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.
 • Części składowe

  Paper 1: Reading and Writing
  Składa się z 9 części.

  Paper 2: Listening
  Składa się z 5 części.

  Papier 3: Speaking
  Składa się z 2 części.

Chcesz, by Twoje dziecko przystąpiło
do egzaminu Cambridge English?

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą wkrótce!

Egzamin Key (KET)

Paper 1 Reading and Writing

Składa się z 9 części:

Część 1 (5 pytań) – Dopasowywanie odpowiedzi do fragmentów tekstu

Część 2 (5 pytań) – Tekst wielokrotnego wyboru

Część 3 (10 pytań) – Tekst wielokrotnego wyboru

Część 4 (7 pytań) – Test wielokrotnego wyboru nt. przeczytanego tekstu

Część 5 (8 pytań) – Uzupełnianie brakujących wyrazów

Część 6 (5 pytań) – Tworzenie wyrazów

Część 7 (10 pytań) – Uzupełnianie brakujących wyrazów

Część 8 (5 pytań) – Uzupełnianie brakujących części tekstu

Część 9 (1 pytanie) – Kandydat musi napisać wiadomość (25 – 35 słów) w formie notatki, emaila lub kartki pocztowej.

Za każdą poprawną odpowiedź w Częściach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 otrzymuje się jeden punkt, a w Części 9 pięć punktów.

Paper 2 Listening

Składa się z 5 części:

Część 1 (5 pytań) – Test wielokrotnego wyboru nt. odsłuchanego tekstu

Część 2 (5 pytań) – Dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu

Część 3 (5 pytań) – Test wielokrotnego wyboru

Część 4 (5 pytań) – Uzupełnianie brakujących wyrazów

Część 5 (5 pytań) – Uzupełnianie brakujących wyrazów

Za każdą poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje po jednym punkcie.

Papier 3 Speaking

Składa się z 2 części:

Część 1 (5 – 6 minut) – Rozmowa z egzaminatorem, w trakcie której kandydat musi odpowiedzieć na pytania zadane na jego temat.

Część 2 (3 – 4 minuty) – Rozmowa dwóch kandydatów ze sobą na temat notatki przedstawionej przez egzaminatora

W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów.

Skala ocen

Skala punktów
Cambridge English
Ocena Poziom CEFR
140-150 Pass with Distinction B1
133–139 Pass with Merit A2
120-132 Pass A2
100-119 A1