Egzamin Cambridge English: Key

Egzamin Cambridge English: Key znany jest także pod nazwą Key English Test (KET). To pierwszy z serii egzaminów Cambridge English dla dorosłych, który pokazuje, że kandydat zna angielski na podstawowym poziomie. Dostępny jest także w wersji tematycznie dostosowanej do zainteresowań młodzieży szkolnej – KET for Schools.
 • Uznawalność egzaminów

  Egzamin KET to egzamin dla tych, którzy mają za sobą około 250 godzin nauki oraz znają angielski w mowie i piśmie na poziomie podstawowym. To pierwszy krok w budowaniu kompetencji językowych dla celów przyszłej kariery lub studiów. Przystępując do egzaminu zdający powinien umieć:- zadawać i odpowiadać na pytania o sobie i innych ludziach- rozumieć ogłoszenia i instrukcje podawane przez osoby mówiące wolno i wyraźnie- powiedzieć innym co myśli o tym, co przeczytał lub usłyszał.
 • Struktura egzaminu

  Egzamin składa się z trzech części. W jednym dniu kandydaci zdają Reading and Writing (Czytanie ze zrozumieniem i Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej przystępują w innym dniu i zdają ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.
 • Części składowe

  Paper 1: Reading and Writing
  Składa się z 9 części.

  Paper 2: Listening
  Składa się z 5 części.

  Papier 3: Speaking
  Składa się z 2 części.

Chcesz, by Twoje dziecko przystąpiło
do egzaminu Cambridge English?

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą wkrótce!