Kurs angielskiego Egzamin8

Kurs Egzamin8 skierowany jest do wszystkich uczniów, którzy przystąpią do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego. Został przygotowany przez ekspertów w nauczaniu, mających dostęp do najświeższej wiedzy odnośnie wymogów stawianych przed zdającymi.

Uczniowie ósmych klas stoją przed nowym wyzwaniem!

Dwa roczniki (ósmoklasiści oraz uczniowie III klasy gimnazjum) rozpoczną walkę o miejsca w szkołach. Dlatego tak ważne jest, aby osiągnęli jak najlepsze wyniki podczas egzaminu ósmoklasisty.

Poziom egzaminu dla ósmoklasistów będzie wyższy od dotychczasowego egzaminu, który zdawali w gimnazjum na poziomie rozszerzonym. Na dodatek mają zaledwie rok na przygotowanie.

Wynik egzaminu zadecyduje o dostaniu się do wymarzonej szkoły średniej!

Pomagamy uczniom osiągnąć jak najlepsze efekty!

 

Zapewniamy:

- przygotowanie do egzaminu i konwersacje

- 3 testy próbne w trakcie kursu

- materiały renomowanych wydawnictw

- szczegółową analizę postępów

 

O egzaminie:

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego weryfikuje, w jakim zakresie spełnia on wymagania językowe. Wyboru języka dokonuje wraz z rodzicami w terminie do 30 września w roku szkolnym, w którym odbędzie się egzamin ósmoklasisty.

Egzamin zostanie przeprowadzony w formie pisemnej, bez podziału na poziom podstawowy i rozszerzony. Będzie trwał aż 1,5 h, a uczniowie mają zaledwie rok na przygotowanie się do testu.  Należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu ze względu na poziom trudności, który jest wyższy od dotychczasowego egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na poziomie rozszerzonym.

Innowacją są zadania, które wymagają samodzielnego wpisania odpowiedzi, podsumowywanie,   przekształcania zdań, tłumaczenia fragmentów tekstów. Nie wystarczy zaznaczyć odpowiedzi a, b lub c. Ponad 40% zadań będzie w formie pytań otwartych.

Jakie umiejętności będą sprawdzane?

- w zakresie rozumienia ze słuchu

- rozumienia tekstów pisanych

- reagowania

- pisania

Przygotowanie:

Opanowanie powyższych kwalifikacji wymaga przyswojenia określonego zasobu słownictwa, gramatyki oraz kwalifikacji komunikacyjnych.

Kurs Egzamin8 pozwoli skutecznie sprawdzić poziom językowy ucznia i przygotuje go ze wszystkich aspektów egzaminu.

Kurs angielskiego Egzamin8