Szanowni Państwo,


informujemy, iż z dniem 31 października 2022 r. w ramach szkół językowych ProfiLingua doszło do zmiany podmiotu świadczącego na Państwa rzecz usługi, którym obecnie jest Tutore Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 19A/8, 93-578 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000670834, NIP: 727-28-12-193, REGON: 366891567, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 3 329 200 zł. W związku z powyższym zmieniono postanowienia Regulaminu Kursów Online oraz Ogólnych Warunków Sprzedaży Kursów Prowadzonych Stacjonarnie.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 30 października 2022 r. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie przestała pełnić funkcję Administratora Państwa danych osobowych. W związku z powyższym, począwszy od 31 października 2022 r.  Tutore Poland sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi będzie sprawowała funkcję Administratora Państwa Danych Osobowych.

Zakres oraz cel danych przetwarzanych przez Tutore Poland sp. z o.o. nie uległ zmianie, a Państwa dane są bezpieczne i w dalszym ciągu przetwarzane zgodnie z RODO. Jeżeli aktualnie są Państwo kursantami, podstawą przetwarzania danych będzie realizacja uprzednio zawartej umowy. Państwa konta na platformach ProfiLingua pozostają aktywne, a zgody na działania marketingowe są aktualne.


Jeżeli jednak w związku ze zmianą Administratora nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych, proszę o wysłanie wiadomości na e-mail info@tutore.eu. W dalszym ciągu mają Państwo prawo:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • bycia zapomnianym,
  • sprzeciwu,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie,
  • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności na stronie internetowej.


Poniżej wskazujemy dane kontaktowe nowego Administratora Danych Osobowych:
Tutore Poland sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 19A/8, 93-578 Łódź
KRS 0000670834, NIP: 7272812193, REGON: 366891567
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy: 3 329 200 zł
Wszystkie kursy językowe