Dzieci w Polsce rozpoczynają obowiązkową naukę języka angielskiego dość wcześnie, bo już na etapie zerówki. Szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnić przynajmniej dwie godziny angielskiego tygodniowo już od pierwszej klasy. W ciągu 8 lat daje to ponad 600 godzin nauki języka. Czy zastanawiałeś się, kiedyś, jak właściwie wyglądają lekcje języka angielskiego w szkole podstawowej?


Nauka języka angielskiego w szkole podstawowej - założenia teoretyczne

Założenia programowe dotyczące nauki najpopularniejszego języka nowożytnego wyglądają całkiem dobrze. Po zakończeniu edukacji  szkole podstawowej uczeń powinien osiągnąć poziom  odpowiadający A2 według skali CEFR. Oznacza to, że dzieci, które kończą podstawówkę i nigdy nie uczyły się języka angielskiego poza nią, powinny być w stanie samodzielnie porozumieć się z native speakerem, opisać w prosty sposób swoje otoczenie, emocje oraz poglądy, zrozumieć nieskomplikowane komunikaty, a także napisać krótkiego maila.

Same lekcje angielskiego mają być dostosowane do poziomu i możliwości percepcyjnych uczniów. Powinny także rozwijać wszystkie kompetencje językowe, być ciekawe i angażujące oraz zawierać elementy języka naturalnego, oraz użycie nowoczesnych technologii. Zwieńczeniem ośmioletniej edukacji językowej jest egzamin ósmoklasisty.

 

Jak nauka angielskiego wygląda w praktyce? 

Czy angielski w podstawówce jest nauczany zgodnie z tymi założeniami? Z tym bywa różnie. Badania przeprowadzone jakiś czas temu pokazują, że teoria i praktyka znacznie się od siebie różnią. Nauczyciele prowadzący zajęcia języka angielskiego napotykają szereg trudności, które znacznie obniżają efektywność zajęć. Do najważniejszych z nich należą: zbyt liczne grupy, podział na grupy ze względu na płeć lub alfabetycznie, a nie według poziomów, brak dostępu lub nieumiejętność korzystania z tablic multimedialnych i źródeł internetowych.

Wyniki badania wskazują, że komponenty multimedialne dołączane do podręczników, są rzadko wykorzystywane. Nauka angielskiego opiera się głównie na wykonywaniu ćwiczeń w podręczniku oraz odsłuchiwaniu nagrań z płyt. Dzieci rzadko mają okazję ćwiczyć mówienie i pisanie. Mają też ograniczony kontakt z językiem naturalnym. W efekcie zajęcia są odbierane przez nie jako mało atrakcyjne.

Nauczyciele, których efektywność pracy mierzona jest głównie wynikami egzaminu końcowego, skupiają się na rozwijaniu umiejętności, które są na nim sprawdzane. Należą do nich: słuchanie, pisanie, czytanie, znajomość słownictwa z określonych zakresów oraz reakcje językowe. Egzamin ósmoklasisty (a wcześniej - szóstoklasisty) nie testuje, jak uczniowie kończący podstawówkę, radzą sobie z mówieniem, nie kładzie się więc nacisku na rozwój tej kompetencji językowej. Lekcje prowadzone są w dużej mierze po polsku.

 

Skuteczna nauka języka angielskiego 

Rodzice, którym zależy na rozwoju językowym swoich dzieci, zmuszeni są zadbać o niego na własną rękę. Rozwiązaniem jest kurs języka angielskiego w dobrej szkole językowej. Interesujący sposób prowadzenia lekcji, ciekawe tematy i wykorzystanie nowych technologii sprawia, że dzieci chętnie biorą udział w zajęciach. Co ważne, niewielkie grupy oraz nacisk położony na umiejętność komunikacji sprawiają, że dziecko rzeczywiście zaczyna mówić po angielsku.

Zadbaj o przyszłość swojego dziecka już dziś z ProfiLinqua:

 

 

 

Formularz Kontaktowy

Czy chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą w celu zaproponowania Ci odpowiedniego kursu? Wypełnij poniższy formularz:

    Wyrażone powyżej zgody można wycofać w dowolnym momencie.