Rozprawka (po angielsku for and against essay oraz opinion essay) to formalna wypowiedź pisemna, którą musisz potrafić stworzyć, jeśli czeka Cię matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym lub egzamin Cambridge (FCE, CAE, CPE). Jak napisać rozprawkę w języku angielskim? Jeśli chcesz się dowiedzieć, przeczytaj nasz artykuł.


Rozprawka w języku angielskim - informacje ogólne

Czym jest rozprawka? Ta forma wypowiedzi pisemnej, w której autor przedstawia poglądy w jakiejś sprawie, podaje argumenty i przykłady, stara się wyjaśnić pewien tok rozumowania, broni lub obala postawioną tezę albo próbuje znaleźć odpowiedź na zadane pytanie. Rozprawki dzielą się na dwa rodzaje:


FOR & AGAINST ESSAY - w tym przypadku autor rozprawki prezentuje argumenty na poparcie dwóch przeciwstawnych poglądów, np. wad i zalet korzystania z mediów społecznościowych. Piszący nie zdradza własnych opinii, jego zadaniem jest bezstronne przedstawienie plusów i minusów. Swoje zdanie wolno mu wyrazić dopiero w ostatnim akapicie.


OPINION ESSAY - w tej formie wypowiedzi celem jest zaprezentowanie opinii piszącego, która może być zgodna lub odmienna od tezy postawionej w tytule. Należy też krótko opisać opinię przeciwstawną do tej prezentowanej przez autora rozprawki.

 

Jak napisać rozprawkę - podział na części

Jak każda pisemna forma wypowiedzi w języku angielskim, także rozprawka powinna być jasno podzielona na części i oddzielne akapity. Bez względu na to, czy piszesz for and against essay, czy też opinion essay, Twoja praca pisemna musi zawierać wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

 

for and against essay

opinion essay

wstęp

1 akapit

●     wprowadzenie tematu w formie bezstronnej tezy, bez podawania własnej opinii

●     wprowadzenie tematu oraz tezy i własnej opinii

rozwinięcie

2- 3 akapity

●     argumenty ZA

●     argumenty PRZECIW

(każde w osobnym akapicie)

 

●     argumenty popierające opinię piszącego (ZA lub PRZECIW postawionej tezie)

●     argumenty przeciwstawne do opinii piszącego

zakończenie

●     podsumowanie, dozwolone jest przedstawienie własnej opinii przez autora rozprawki

●     podsumowanie i ponowne przedstawienie własnej opinii (należy ją inaczej sformułować)


 

hello-i-m-nik-3xNn1zGvBwY-unsplash-1

Rozprawka- przydatne wyrażenia

WSTĘP:

 •  The problem/issue/phenomenon of… is/appears to be/have always been…
 • There has been a lot of discussion in the media about…
 • It’s the public knowledge that…
 • Public opinion is/has always been divided on the subject of…
 • Have you ever thought about/considered…?
 • Nowadays almost everyone…
 • Many people believe that…

 

PRZEDSTAWIENIE ARGUMENTÓW “ZA”:

 

 • The main/first/most important advantage/benefit of… is…
 • One major/additional/further advantage of...is…

 

PRZEDSTAWIENIE ARGUMENTÓW “PRZECIW”:

 

 • The main/first/most important disadvantage/ drawback of...is…
 • One/ Another/Additional/Major disadvantage of...is…
 • The opponents of...claim that…
 • ...not to mention the fact that…

 

WPROWADZANIE KOLEJNYCH ARGUMENTÓW:

 

 • To begin with,/To start with,
 • In the first place,/Firstly,
 • First of all,
 • Secondly,
 • Thirdly,
 • In addition to that,
 • Moreover,/Furthermore,/What is more,
 • Besides,/Also,
 • Apart from this,
 • As a result,/Consequently,/Therefore,/Thus
 • Last but not least,/Finally

 

PODAWANIE KONTRARGUMENTÓW:

 

 • On the one hand,
 • On the other hand,
 • Contrary to…
 • …, in turn,
 • Nevertheless,
 • In spite of.../In spite of the fact that.../Despite.../Despite the fact that…
 • Even though,/Although,
 • However,
 • From the point of view of the opponent

 

PODSUMOWANIE:

 

 • To sum up,/Summing up,
 • On the  whole,
 • All things considered,
 • All in all,
 • In conclusion, to conclude,
 • Taking everything into account,
 • Having considered both sides of this argument

 

WYRAŻANIE WŁASNEJ OPINII:

 

 • I strongly believe/think/feel (that)...
 • It seems/appears to me that…
 • To my mind,/To me,/In my opinion/view…
 • As far as I’m concerned…
 • I (completely/absolutely) agree/disagree that…
 • I definitely share the view of the supporters/opponents of…
 • I am totally against…
 • I could not agree more that…
 • I fully support the view that…
 • I have to express my disapproval of…
 • Under no circumstances will I...

 

For and against essay - o czym należy pamiętać?

 

O czym jeszcze musisz pamiętać, kiedy przyjdzie Ci napisać rozprawkę w języku angielskim? Oto kilka dobrych rad:

 • przygotuj sobie listę argumentów za i przeciw, zanim rozpoczniesz pisanie,
 • każdy akapit powinien rozpoczynać się zdaniem podsumowującym jego zawartość, np. In addition, many people feel reading is a relaxing and worthwhile activity.
 • unikaj wyrażeń nieformalnych, kolokwializmów oraz zwrotów nacechowanych emocjonalnie - staraj się zachować neutralny, obiektywny ton,
 • aby urozmaicić swoją rozprawkę, sięgnij po cytaty ekspertów lub znanych osób,
 • po napisaniu rozprawki, przeczytaj ją dokładnie jeszcze raz w poszukiwaniu błędów, literówek lub niespójności.

 

Jeśli planujesz zdawać maturę na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego, zapisz się na nasz kurs maturalny i zwiększ swoje szanse na uzyskanie najlepszych wyników!

{{cta('76f5bfd5-51db-4730-8c5a-aa73dc8f35f6')}}

Formularz Kontaktowy

Czy chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą w celu zaproponowania Ci odpowiedniego kursu? Wypełnij poniższy formularz:

  Wyrażone powyżej zgody można wycofać w dowolnym momencie.