Rozpoczynamy kolejny rok szkolny, który dla tysięcy młodych ludzi w Polsce zakończy się egzaminem dojrzałości. Wśród obowiązkowych elementów matury znajduje się również egzamin z języka nowożytnego w formie pisemnej i ustnej. Czy wiesz, jak wygląda słowny egzamin z języka angielskiego? Jeśli nie, przeczytaj ten tekst.

Angielski ustny - z jakich części się składa?

Matura ustna z języka angielskiego trwa około 15 minut i ma formę rozmowy osoby zdającej z egzaminatorem w obecności drugiego egzaminatora, który jednak nie bierze aktywnego udziału w konwersacji, ale bacznie jej się przysłuchuje. Egzamin składa się z rozmowy wstępnej oraz trzech zadań.
Egzamin rozpoczyna się od wylosowania przez zdającego zestawu maturalnego, który zawiera polecenia w języku polskim do zadań 1 i 3 oraz materiału wizualnego do zadań 2 i 3. Warto dodać, że procedury nie przewidują czasu na zapoznanie się z całym zestawem przed przystąpieniem do odpowiedzi.

  • rozmowa wstępna - trwa około dwóch minut i nie jest oceniana, gdyż jej celem jest oswojenie zdającego z sytuacją. Egzaminujący zadaje kilka pytań związanych z życiem, zainteresowaniami i czasem wolnym osoby przystępującej do egzaminu. Lista pytań do wyboru znajduje się tylko w zestawie egzaminatora, przygotuj się więc na to, że będziesz musiał zrozumieć je ze słuchu.
  •  zadanie 1 - trwa maksymalnie trzy minuty, zdający ma maksymalnie 30 sekund na zapoznanie się z poleceniem. Zadanie polega na odegraniu określonej roli i przeprowadzeniu rozmowy na wskazany temat, z uwzględnieniem podanych w instrukcji informacji. Ważna jest umiejętność komunikacji, zdolność formułowania wypowiedzi oraz właściwego reagowania na komunikaty rozmówcy.
  •  zadanie 2 - trwa około czterech minut i polega na opisaniu zdjęcia i odpowiedzi na trzy pytania egzaminatora. Opisując ilustrację, należy określić kim są i jak wyglądają przedstawione na niej osoby, gdzie się znajdują oraz co robią. Pytania są zgodne z tematyką zdjęcia, nie będziesz ich jednak widział - znajdują się tylko w zestawie egzaminatora. Pamiętaj, że należy starać się odpowiadać na nie jak najpełniej.
  •  zadanie 3 - najdłuższe zadanie, trwa około pięciu minut, z czego jedna przeznaczona jest na zapoznanie się z poleceniem oraz materiałem stymulującym. Twoim zadaniem będzie wskazanie jednego z dwóch lub trzech elementów (np. plakatów), który Twoim zdaniem najlepiej spełnia warunki przedstawione w poleceniu, uzasadnić swój wybór, wyjaśniając nie tylko, dlaczego wybierasz dany element, ale także, z jakich powodów odrzucasz pozostałe. Ostatnim etapem jest odpowiedź na dwa pytania egzaminatora. Podobnie, jak w przypadku zadania nr 2, pytania związane są z tematyką materiału stymulującego i znajdują się tylko w zestawie osoby egzaminującej.

Matura ustna z angielskiego - zasady oceniania

Przy ocenie z matury ustnej z angielskiego bierze się pod uwagę pięć różnych kryteriów. Należą do nich:
- sprawność komunikacyjna - 0-6 punktów, oceniana osobno w każdym zadaniu, maksymalnie można zdobyć więc 18 punktów;
- zakres struktur leksykalno-gramatycznych - 0-4 punktów za cały egzamin;
- poprawność struktur leksykalno-gramatycznych - 0-4 punktów za cały egzamin;
- wymowa - 0-2 punktów, oceniana jest cała wypowiedź zdającego;
- płynność wypowiedzi - 0-2 punktów, oceniana jest cała wypowiedź zdającego.

Oceniając część ustną matury z angielskiego, komisja bierze pod uwagę to, czy zdający mówi na temat i odnosi się do polecenia oraz zakres pomocy ze strony egzaminującego.

Jeśli chcesz zyskać pewność, że bez problemu zdasz egzamin z języka obcego, sprawdź ofertę naszych kursów maturalnych. Kursy przygotowawcze do matury w szkole ProfiLingua pomogą Ci usystematyzować wiedzą, nadrobić zaległości oraz opanować niezbędne umiejętności. Poznasz przydatne techniki maturalne i zwiększysz szanse, aby dostać się na wymarzone studia!

{{cta('2b24e01d-c99d-41d7-b52c-ea2a28bca635','justifycenter')}}

Formularz Kontaktowy

Czy chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą w celu zaproponowania Ci odpowiedniego kursu? Wypełnij poniższy formularz:

    Wyrażone powyżej zgody można wycofać w dowolnym momencie.