a stawiane przez rzeczownikiem zaczynającym się spółgłoską
able być w stanie coś zrobić
about  o, około
above  nad 
act  działać, ustawa
add  dodac 
afraid  bać się
after  po
again  znowu 
against  przeciwko 
age  wiek 
ago temu np. 2 dni temu
agree  zgadzać się
air  powietrze 
all  wszystko 
allow  pozwolić 
also  także 
always  zawsze 
am jestem
among  wśród 
an stawiamy przed samogłoską lub przed niemym h
and  i
animal  zwierze
answer  odpowiedz, odpowiadać
any  jakikolwiek, jakieś, żadne
appear  pojawiać się
apple  jabłko 
are są, jesteś
area  teren, obszar
arm  ręka 
arrange  organizować, aranżować
arrive  przybywać 
art  sztuka 
as kiedy, gdy, ponieważ, tak jak
ask  pytac
at przy, w, o, na
baby dziecko 
back  z powrotem, plecy
bad  zły 
ball  piłka, bal
band  zespół 
bar  bar, krata, tabliczka
base  podstawa, spód
basic  podstawowy 
bat  nietoperz, kij, rakietka
be  być 
bear  niedźwiedź, znosić, nieść
beat  bicie, bić, rytm
beauty piękno
bed  łóżko 
been być używane w czasie perfect lub w stronie biernej
before  przed 
began zaczynać w czasie przeszłym
begin  zaczynać 
behind  za, z tyłu
believe  wierzyć, uważać
bell  dzwonek 
best najlepszy 
better lepszy
between  pomiędzy 
big  duży 
bird  ptak 
bit kawałek, trochę
black  czarny 
block  blok, klocek, bryła
blow  dmuchać 
blue  niebieski 
board  tablica, pokład, deska
boat  łódź 
body  ciało 
bone  kość 
book  książka 
born rodzić się
both  razem, oboje
bottom  dno, dół, pupa
bought kupować w czasie przeszłym
box  pudełko 
boy  chłopiec 
branch  gałąź, oddział
bread  chleb 
break  łamać, przerwa
bright  jasny, pogodny, bystry
bring  przynosić 
broke  złamać w czasie przeszłym
brother  brat 
brought przynosić w czasie przeszłym
build  budować 
busy  zajęty 
but  ale 
by  przez 
call  dzwonić, nazywać, rozmowa tel
came przyjechał, przyszła...
camp  obóz
can  umieć, potrafić
capital  stolica 
car  samochód 
card  karta 
care  opieka, troszczyć się
carry  nosić 
case  sprawa, przypadek, walizka, skrzynia
cat  kot 
catch  złapać 
cause  przyczyna, powód, pot: ponieważ
cell  komórka 
center centrum, środek
century  wiek 
certain  pewny 
chair  krzesło 
change  zmiana, zmieniać
charge  opłata, pobierać, oskarżenia
chart lista, wykres
check  sprawdzić 
chick pisklę
chief wódz, szef, głowny
child  dziecko 
children  dzieci 
chord akord
circle  koło. okrąg, krążyć
city  miasto 
class  klasa, klasowy
clean  czysty, sprzątać
clear  wyraźny, przejrzysty, czyścic
climb  wspinać się
clock  zegar ścienny
close  blisko 
clothe ubierać 
cloud  chmura 
coast  wybrzeże 
coat  płaszcz 
cold  zimny 
colony kolonia
color kolor, kolorować
come  przychodzić przyjeżdżać
common  powszechny, wspólny, pospolity
company  firma 
compare  porównywać 
complete  całkowity, ukończony
condition  warunek, stan
connect  łączyć 
consider  brać pod uwagę, rozważać
consonant spółgłoska
contain  zawierać 
continue kontynuować, trwać
cool  chłodny, opanowany
copy  kopia, kopiować
corn  kukurydza, zboże
corner  róg 
correct  poprawiać 
cotton  wełna, bawełna
could móc 
count  liczyć 
country  państwo, wieś
course  kurs 
cover  okładka, przykrywać
cow  krowa 
crease gnieść, zmarszczka, zagięcie
create  tworzyć 
crop  plon, roślina uprawna
cross  krzyż, przechodzić przez
crowd  tłum 
cry  płakać 
current  prąd, obecny
cut  ciąć, obcinać
dad  tata 
dance  taniec, tańczyć
danger niebezpieczeństwo 
dark  ciemny, mroczny
day  dzień 
dead  martwy
deal  umowa 
dear drogi, jeleń
death  śmierć 
decide  decydować 
deep  głęboki 
degree  stopień 
depend zależeć od
desert  pustynia 
design  projekt, projektować
determine  określać, ustalać
develop  rozwijać 
dictionary  słownik 
did robił lub operator w past simple
die  umierać 
differ różnic się
direct  bezpośredni 
discuss  rozmawiać, dyskutować, omawiać
distant odległy, daleki
divide  podzielić
division  podział, oddział
do  robić lub operator w present simple
does robić w 3. osobie liczby pojedynczej
dog  pies 
dollar dolar
done zrobione i do w czasie perfest
don't przeczenie do not nie rób lub operator w present simple w zdaniach przeczących
door  drzwi 
double  podwójny
down  w dół
draw  rysować 
dream  sen, śnić
dress  sukienka 
drink  pic
drive  prowadzić samochód
drop  upuścić, spadek, kropla
dry  suchy 
duck  kaczka 
during  podczas 
each  każdy 
ear  ucho 
early  wczesny
earth  ziemia 
ease  łatwość, łagodzić
east  wschód 
eat  jeść 
edge  skraj, krawędź
egg  jajko 
element element, pierwiastek
else jeszcze, inne
end  koniec, kończyć
enemy wróg 
energy  energia 
engine  silnik 
enough  wystarczająco
enter  wejście, wchodzić
equate przyrównywać
especially  zwłaszcza
even  nawet, równy
evening  wieczór 
event  wydarzenie 
ever  zawsze, kiedykolwiek
every każdy 
exact dokładny 
example  przykład 
except  z wyjątkiem
excite ekscytować, podniecać się
exercise  ćwiczenie, ćwiczyć
experience  doświadczenie 
experiment  doświadczenie, eksperyment
eye  oko 
face  twarz 
fact fakt
fall  spadać, upadek
family  rodzina, rodzinny
famous  sławny 
far  daleko 
farm  gospodarstwo, uprawiać
fast  szybki, szybko
fat  gruby 
father  ojciec 
favor przychylność, faworyzować
fear  obawiać się, strach
feed  karmić 
feel  czuć 
feet  stopy 
felt czuć w czasie przeszłym
few  niewiele
field  pole, boisko, dziedzina
fig figa
fight  walka, walczyć
figure  liczba, figura, postać, dojść do wniosku
fill  wypełniać 
final ostatni, końcowy, finał
find  znaleźć, uważać za...
fine  świetny, w porządku
finger  palec u ręki
finish kończyć 
fire  pożar, ogień
first  pierwszy 
fish  ryba, łowić ryby
five  pięć
flat  mieszkanie, płaski
flower  kwiat 
fly  latać 
follow  stosować sie do, iść za, śledzić
food  jedzenia, pokarm
foot  stopa 
for  dla, do, po
force  siła, zmuszać
forest  las 
form  forma, tworzyć
forward  do przodu
found  znalezione, znalazł
four  cztery 
fraction odrobina, ułamek
free  wolny, darmowy
fresh  świeży 
friend  przyjaciel 
from  od, z
front przód
fruit  owoc, owoce
full  pełny 
fun  zabawa
game  gra 
gas benzyna, gaz
gave dawać w czasie przeszłym
general ogólny, generalny, generał
get  dostać 
girl  dziewczynka 
give  dawać 
glad  zadowolony 
glass  szkło, szklanka
go  iść 
gold  złoto, złoty
gone miniony lub iść w czasie perfect
good  dobry, dobrze
got dostawać, stawać się w czasie przeszłym
govern rządzić 
grand wielki, okazały, świetny
grass  trawa 
great  świetnie
green  zielony 
ground  ziemia, teren, grunt
group  grupa, zespół
grow  rosnąć 
guess  zgadywać
guide  przewodnik, oprowadzać
gun broń 
had miał, mieliśmy
half  połowa 
hand  dłoń 
happen  stać się, zdarzyć
happy  szczęśliwy 
hard  twardy, trudny
has mieć w 3. osobie liczby pojedynczej
hat  kapelusz, czapka
have  mieć 
he  on 
head  głowa. główny
hear  słyszeć 
heard usłyszeć w czasie przeszłym
heart  serce 
heat  upał, podgrzewać
heavy  ciężki 
help  pomoc, pomagać
her  jej 
here  tutaj 
high  wysoki, wysoko
him jego 
his  jego 
hit  uderzać 
hold  trzymac
hole  dziura 
home  dom 
hope  nadzieja, mieć nadzieje
horse  koń 
hot  gorący 
hour  godzina 
house  dom 
how  jak
huge  wielki 
hundred sto 
hunt  polować 
hurry  śpieszyć sie
i ja 
ice  lód 
idea pomysł 
if  jeśli 
imagine  wyobrażać sobie
in  w
inch cal
include  zawierać 
industry  przemysł 
instant  nagły 
instrument instrument, narzędzie
interest  zainteresowanie, udział, odsetki
invent  wynaleźć, wymyślić
iron  żelazo, prasować, żelazko
is jest w 3 osobie liczby pojedynczej
island  wyspa 
it  to
job  praca 
join  dołączyć, przyłączyć się
joy radość 
jump  skok, skakać
just  tylko, właśnie
keep  trzymać, zachowywać cos
kept trzymany lub trzymać w czasie perfect
key  klucz 
kill  zabić 
kind  rodzaj 
king król 
knew widzieć, znać w czasie przeszłym
know  wiedzieć, znać
lady kobieta, dama
lake  jezioro 
land  ziemia, lądować
language  język 
large  olbrzymi 
last  ostatni 
late  późno 
laugh  śmiać się
law  prawo 
lay  leżeć w czasie przeszłym, kłaść, nakładać
lead  prowadzić, przewodzić, kierować
learn  uczyć sie
least najmniej, najmniejszy
leave  opuścić. wychodzić, zostawiać
led prowadzić, kierować w czasie przeszłym
left  lewy, pozostawiony
leg  noga 
length  długość 
less  mniej 
let pozwolić, wynajmować
letter  list, litera
lie  leżeć, kłamać, kłamstwo
life  życie 
lift  podwozić, winda, podnosić
light  światło, zapalać, jasny, lekki
like  lubić, jak
line  linia, lina, kolejka, rząd
liquid  ciecz
list lista, spis, wymieniać
listen  słuchać 
little  mało. mały
live  mieszkać, żyć
log kłoda, dziennik, zapisywać w dzienniku
lone samotny 
long  długi 
look  patrzeć, wyglądać
lot wiele 
loud  głośny 
love  miłość, kochać
low  niski, cichy, nisko, cicho, przygnębiony
machine  maszyna 
made robić w czasie przeszłym i zrobione
magnet magnes
main  główny 
major  główny, ważny, major
make  robić 
man  człowiek, mężczyzna
many wiele, dużo
map  mapa 
mark  zaznaczać, ocena, znak, ślad
market  rynek 
mass  masa, msza
master mistrz, pan
match  pasować, zapałka, mecz
material materiał, materialny
matter  sprawa, materiał, mieć znaczenie
may  móc 
me  mi, mnie
mean  znaczyć, skąpy, złośliwy, średni
meant znaczyć w czasie przeszłym
measure  miara, mierzyć
meat  mięso 
melody melodia
men mężczyzna, człowiek
method metoda, sposób
middle środkowy
might móc 
mile mila
milk  mleko 
million milion
mind  umysł
mine  moje
minute minuta 
miss  tracić, spóźnić się, panna
modern  nowoczesny 
moment chwila, moment
money  pieniądze 
month  miesiąc 
moon  księżyc 
more  więcej 
morning  rano 
most  najwięcej
mother  mama 
motion ruch 
mount wierzchowiec, dosiadać
mountain  góra, górski
mouth  buzia
move  ruszać, ruch
much dużo 
multiply  pomnożyć
music  muzyka 
must  musieć 
my  moje
name  nazwa, nazwisko
nation naród 
natural naturalny
nature  natura, środowisko
near  blisko, obok
necessary  konieczny 
neck  szyja 
need  potrzebować, potrzeba
neighbor sąsiad 
never  nigdy 
new  nowy 
next  następny 
night  noc 
nine  dziewięć 
no  nie, żadnych
nor ani, żaden
north  północ, północny
note  zanotować, notatka, zauważyć
nothing nic 
notice  zauważyć, ogłoszenie, wymówienie
noun rzeczownik 
now  teraz 
number  liczba, numer, wiele
numeral liczebnik
object  przedmiot, cel
observe  obserwować, zauważyć
occur  zdarzać się, wydarzać
ocean  ocean 
offer  oferować, oferta
office  biuro 
often  często 
oh och
oil  olej, oliwa, ropa
old  stary 
on  na
once  jeden raz, kiedyś
one  jeden 
only  tylko 
open  otwierać 
operate operować, działać, obsługiwać
opposite  naprzeciwko, przeciwny
or  albo
order  porządek, rozkaz, zamówienie
organ narząd, organ
original autentyczny, pierwotny
other  inne
our  nasze
out na zewnątrz
over  nad, przez
own  posiadać, własny
page strona 
paint  malować 
pair para 
paper  papier, gazeta
parent rodzic 
part  część
particular  szczególny 
party  przyjęcie, partia
pass  zdawać, podawać
past  przeszły, miniony
path  ścieżka 
pattern  wzór 
pay  płacić 
people  ludzie 
perhaps  może 
person  osoba 
phrase zwrot, wyrażenie
pick  podnosić 
picture  obraz, wyobrażać
piece kawałek 
pitch  boisko, wysokość
place  miejsce 
plain  zwykły, prosty, gładki, bez dodatków
plan plan, zaplanować
plane  samolot 
planet  planeta 
plant  roślina, fabryka, sadzić
play  grać, gra
poem  wiersz 
point  wskazywać, punkt
poor  biedny 
populate zaludniać
port  port 
pose poza 
position  pozycja, położenie, stanowisko
possible  możliwy
post  stanowisko 
pound walić, funt
power  siła, władza
present  teraźniejszy, obecny
press  nacisnąć, prasa
pretty  ładny 
print  drukować 
probable prawdopodobny
problem problem, zadanie
process  proces, przetwarzać
produce  produkować 
product  produkt 
proper  właściwy, odpowiedni
prove  udowadniać, dowód
provide  dostarczać, zaopatrywać
pull  ciagnąć, nalewać
put  położyć 
quart kwarta
question  pytanie 
quick szybki 
quiet  cichy, cicho
quite  całkiem 
quotient współczynnik
race  rasa, wyścig
rail szyna, poręcz
rain  deszcz, pada deszcz
ran biegać w czasie przeszłym
range  łańcuch, zasięg
rather  raczej 
reach  sięgać
read  czytać 
ready gotowy 
real prawdziwy 
reason  powód 
receive  otrzymywać 
record  płyta, nagrywać
red  czerwony 
region okolica, rejon
remember  pamiętać 
reply  odpowiedź, odpowiadać
represent reprezentować
rest  odpoczynek, odpoczywać
rich  bogaty 
ride  jazda, jeździć
right  prawy, poprawny, dobry
rise  wzrost, podnosić się
river  rzeka 
road  droga 
rock  skała 
roll  toczyć, rolka, bułka
room  pokój, miejsce
rope  lina 
rose róża, rosnąć w czasie przeszłym
round  okrągły, okrążać, w kółko, runda
row  rząd, wiosłować
rub  pocierać
rule  rządzić, zasada
run  biegać 
said powiedział
sail  żeglować 
same ten sam, taki sam
sand  piasek 
sat siedzieć w czasie przeszłym
saw  widzieć w czasie przeszłym
say  mówić, powiedzieć
scale skala, rozmiar
school  szkoła 
science  nauki ścisłe
score  wynik, zaliczać
sea  morze 
search  szukać 
season  pora roku, sezon
seat  miejsce 
second  drugi 
section  sekcja, część, odcinek
see  widzieć 
seed  nasienie, ziarno
seem  wydawać się
segment część, odcinek
self swoje, sobie, ja
sell  sprzedawać 
send  wysyłać 
sense  sens, znaczenie
sentence  zdanie 
serve  służyć, obsługiwać
set  komplet, grupa
settle  roztrzygać, zasiedlać
several  kilka 
shape  kształt, forma
share  dzielić 
sharp  ostry 
she  ona 
sheet  kartka papieru, prześcieradło
shell  muszla
ship  statek 
shoe  but 
shore  brzeg, wybrzeże
short  krótki 
should  powinien...
shoulder  ramię 
shout  krzyczeć, krzyk
show  pokazywać 
side  strona 
sight  wzrok 
sign  znak 
silent cichy 
silver  srebro, srebrny
similar  podobny 
simple  proste 
since  od, od tego czasu, odkąd
sing  śpiewać 
single  pojedynczy
sister  siostra 
sit  siadać 
six  sześć 
size  rozmiar 
skill  umiejętność 
skin  skóra 
sky  niebo 
slave niewolnik
sleep  spać 
slip  poślizgnąć się, halka
slow  wolny, wolno
small  małe
smell  pachnieć, wąchać, zapach,
smile  uśmiech. uśmiechać się
snow  śnieg, pada śnieg
so  więc, taki
soft  miękki 
soil  gleba, ziemia
soldier  żołnierz 
solution  rozwiązanie 
some  kilka, niektóre
son  syn 
song  piosenka 
soon  wkrótce 
sound  dźwięk, brzmieć
south  południe 
space  przestrzeń, miejsce, kosmos
speak  mówić 
special specjalny, szczególny
speech  mowa, przemowa
speed  prędkość, szybkość
spell  zaklęcie, literować
spend  spędzać, wydawać
spot  miejsce, plamka
spread  rozprzestrzenianie się, zasięg
spring  wiosna 
square  kwadrat 
stand  stać, stoisko
star  gwiazda 
start  zaczynać 
state  stan, państwo, oświadczać
station  stacja, dworzec
stay  zostać 
stead zamiast kogoś
steam  para, parować, gotować na parze
steel  stal, stalowy
step  krok, stopień
stick  kij, przyklejać, wtykać
still  ciągle
stone  kamień 
stood stać w czasie przeszłym
stop  zatrzymać się
store  sklep, zapasy, schowek
story opowiadanie, historia
straight  prosty, jasny, bezpośredni
strange  dziwny, obcy
stream  potok, nurt
street  ulica 
string  sznurek
strong  silny 
student  uczeń, student
study  studiować, uczyć sie
subject  podmiot, przedmiot
substance substancja
subtract odejmować
success odnosić sukces, sukces
such  taki 
sudden  nagły 
suffix przyrostek
sugar  cukier 
suggest  sugerować, proponować
suit  garnitur 
summer  lato 
sun  słońce 
supper  kolacja 
supply  zapas, dostarczać
support  wspierać, wsparcie
sure  pewny 
surface  powierzchnia 
surprise  zaskoczyć, niespodzianka
swim  pływać 
syllable sylaba
symbol symbol
system układ, system
table  stół 
tail  ogon 
take  wziąć 
talk  rozmawiać 
tall  wysoki 
teach  uczyć kogoś
teeth  zęby 
tell  powiedzieć 
temperature  temperatura 
ten  dziesięć 
term  termin, określenia
test  testować, badać, próbować, próba, badanie
than niż
thank dziękować
that  że, ten, tamten, to, który
their  ich
them ich
then  potem, wtedy
there  tam 
these  te
they  oni 
thick  gruby 
thin  chudy, cienki
thing rzecz 
think  myśleć, uważać
this  ten, ta
those  tamte
though  chociaż, jednak
thought  myśl, lub myśleć w czasie przeszłym
thousand tysiąc 
three  trzy 
through  przez 
thus  w ten sposób, a zatem
tie  wiązać, krawat, węzeł
time  czas 
tiny  malutki 
tire męczyć się
to  do, ku, na, po, za, dla, przy, aby, żeby
together  razem 
told powiedzieć w czasie przeszłym
tone ton, sygnał
tongue  język, mowa
too  także, za
took zabrać w czasie przeszłym
tool  narzędzie 
top  szczyt 
total całkowity
toward w kierunku, do, ku
town  miasto 
track  szlak, tor, droga
trade  handel, wymieniać, handlować
train  pociąg 
travel  podróżować 
tree  drzewo 
triangle  trójkąt 
trip  wycieczka 
trouble  problem, kłopoty
true prawdziwy 
try  próbować 
tube  rura, tubka
turn  skręcić, zakręt, obrót
twenty  dwadzieścia 
two  dwa 
type  typ, rodzaj, pisać na maszynie
under  pod 
unit rozdział, jednostka
until  dopóki
up  na
us nas
use  używać, użycie
usual zwykły 
valley  dolina 
value  wartość 
vary  urozmaicać, różnić się
verb  czasownik 
very  bardzo 
view  widok, pogląd
visit  odwiedzać 
voice  głos 
vowel samogłoska
wait  czekać 
walk  chodzić, spacerować
wall  ściana 
want  chcieć 
war  wojna 
warm  ciepły 
was być w czasie przeszłym w 1. i 3. osobie liczby pojedynczej
wash  myć 
watch  oglądać 
water  woda, podlewać
wave  fala, machać
way  sposób, droga
we  my 
weather  pogoda 
week  tydzień 
weight  waga 
well  cóż, dobrze
went poszedł, poszli
were byli, byłeś
west  zachód 
what  co 
wheel  koło, kierownica
when  kiedy, gdy
where  gdzie 
which  który 
while  podczas gdy, pewien czas
white  biały 
who  kto, który
whole  cały 
why  dlaczego 
wide  szeroki 
wife  żona 
wild  dziki 
will  będzie
win  zwyciężać
wind  wiatr 
window  okno 
wing  skrzydło 
winter  zima 
wish  pragnienie, życzenie
with  z
women kobiety
wonder  cud, zastanawiać się
won't nie będzie
wood  drewno, las
word  słowo 
work  praca, pracować
world  świat 
would np, zrobiłby, dałabym itp. he would do, i would give
write  pisać 
written napisane lub pisać w czasie perfect
wrote pisać w czasie przeszłym
yard podwórko, ogródek
year  rok 
yellow  żółty 
yes  tak 
yet  jeszcze, mimo to
you  ty 
young  młody 
your  twój 
Wszystkie kursy językowe