Proponujemy współpracę:

anglistom, germanistom, iberystom, italianistom, romanistom, rusycystom


Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, APLIKUJ TERAZ!
Jeśli chcesz osobiście porozmawiać z managerem oddziału, zapraszamy do kontaktu:

Warszawa – Anna Lewandowska, tel. 660 482 144
Kraków – Katarzyna Lisik, tel. (12) 426 16 00
Wrocław – Magdalena Stępień-Sowula, tel. (71) 344 47 73
Poznań – Mariusz Zagajewski, tel. (61) 851 31 59
Łódź – Rafał Podgórski, tel. (42) 633 77 00
Gdańsk, Gdynia – Maciej Michałek, tel. (58) 321 72 53
Szczecin – Marcin Miśniakiewicz, tel. (91) 432 05 40
Lublin – Tomasz Olszewski, tel. (81) 534 86 24, 500 184 879
Katowice – Monika Wieczorek, tel. (32) 253 05 19
Gliwice – Joanna Olesińska-Prus, tel. (32) 331 42 91
Sosnowiec – Michał Poniński, tel. (32) 296 33 40
Tarnów - Anna Fiala Sawczak, e-mail rekrutacja.tarnow@profi-lingua.pl


Praca w Profi-Lingua

Jesteśmy w ścisłej czołówce szkół językowych w Polsce. Mamy 18-letnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych, rozbudowaną sieć oddziałów oraz ugruntowaną pozycję na rynku. Nasza szkoła jest Centrum Egzaminacyjnym LCCI oraz TELC.

Lektorzy prowadza zajęcia w filiach Szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach rannych i / lub popołudniowych oraz w soboty w godzinach dopołudniowych. Zapewniamy pełne wsparcie metodyczne i szkolenia. Ksero, wideo i duża biblioteka dla nauczycieli to standard w naszych Szkołach.
Co nasi lektorzy szczególnie cenią w Profi-Lingua? Pewność i stabilność pracy, korzystne warunki finansowe, możliwość prowadzenia lekcji w blokach po kilka zajęć oraz różne formy współpracy (szczegóły podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

Fakt, iż jesteśmy Centrum Egzaminacyjnym certyfikatów unijnych The European Language Certificate (TELC), umożliwia naszym najlepszym lektorom udział w szkoleniach, pozwalających uzyskać dyplom egzaminatora TELC. Poza tym jesteśmy szkołą patronacką Oxford University Press, czyli mamy pełne wsparcie metodyczne z ich strony.

Oferujemy:
– wieloletnie umowy w Szkole o stabilnej marce
– korzystne warunki finansowe
– możliwość dopasowania godzin do dyspozycyjności
– profesjonalne szkolenia oraz opiekę metodyczną
– rozwój zawodowy

Oczekujemy:
– uprawnień do nauczania języka obcego
– doświadczenia w nauczaniu języków
– zdolności interpersonalnych
– umiejętności motywowania do nauki
– dynamizmu i zapału do pracy

Zapraszamy do współpracy!

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z procesami rekrutacyjnymi w Szkole Języków Obcych „Profi-Lingua”,oraz grupie Kapitałowej Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).”


Zatrudnimy STUDENTÓW DO KOLPORTAŻU MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH
Miejsce pracy: Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Kraków, Kielce, Wrocław, Warszawa, Szczecin, Poznań, Lublin, Gdańsk, Gdynia

Wymagania:

 • status studenta (wiek: 18-26 lat) 
 • dyspozycyjność w okresie wrzesień - październik
 • zapał do pracy

Oferujemy:

 • pracę w młodym i dynamicznym zespole
 • elastyczne godziny pracy
 • pracę od poniedziałku do piątku oraz w soboty
 • atrakcyjne warunki płacowe


Aplikacje (CV ze zdjęciem) należy przesłać na adres e-mail odpowiedniego miasta. W temacie maila prosimy dopisać:
Kolportaż / nazwa miasta

ŚLĄSK: marketing@profi-lingua.pl
KRAKÓW: adruzkowska@profi-lingua.pl
WROCŁAW: jlisowski@profi-lingua.pl
WARSZAWA: rkuchta@profi-lingua.pl
SZCZECIN: mmisniakiewicz@profi-lingua.pl
POZNAŃ: mzagajewski@profi-lingua.pl
LUBLIN: lublin@profi-lingua.pl
TRÓJMIASTO: mmichalek@profi-lingua.pl

TARNÓW: rekrutacja.tarnow@profi-lingua.pl


Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z procesami rekrutacyjnymi w Szkole Języków Obcych „Profi-Lingua”,oraz grupie Kapitałowej Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).”


Miejsce pracy: na terenie całej Polski

Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:

 • prowadzenie w roku szkolnym 2016/2017 kursów z matematyki przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym
 • pracę z uczniami w grupach do 12 osób
 • prowadzenie kursów w elastycznym czasie pracy w tym pracę w godzinach popołudniowychlub w weekendy

Oczekujemy:

 • doświadczenia w organizacji i prowadzeniu szkoleń minimum 2 lata
 • minimum 2-letniego doświadczenia w pracy na stanowisku nauczyciela matematyki
 • umiejętności prowadzenia zajęć według udostępnionych scenariuszy
 • dobrej obsługi komputera
 • znajomości podstawy programowej z matematyki
 • znajomości strategii rozwiązywania zadań zamkniętych
 • znajomości analiz wyników matur z matematyki publikowanych przez CKE
 • komunikatywności i postawyprouczniowskiej
 • umiejętności indywidualizacji nauczania
 • sumienności i odpowiedzialności w wykonywaniu zadań
 • mile widziane doświadczenie w pracy egzaminatora maturalnego.

Oferujemy:

 • szkolenia oraz opiekę metodyczną
 • warunki zatrudnienia zależne od doświadczenia i posiadanych kompetencji
 • ciekawą pracę w innowacyjnej firmie promującej nowoczesność w edukacji
 • do każdego kursu:
  • scenariusze zajęć i prezentacje do nich
  • materiały dla kursantów
  • trzy zestawy materiałów do próbnych egzaminów maturalnych
  • dedykowaną platformę e-learningową.


Zachęcamy do polecania kandydatów spełniających ww. wymagania! Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania CV i listu motywacyjnego. APLIKUJ TERAZ!

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z procesami rekrutacyjnymi w Szkole Języków Obcych „Profi-Lingua”,oraz grupie Kapitałowej Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).”

Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: DOS – 06 – 2016


Do podstawowych zadań zatrudnionej osoby będzie należało zarządzanie działalnością metodyczną szkoły i współtworzenie strategii jej dalszego rozwoju poprzez:
 • Budowę szkolnego curriculum dla języka angielskiego, niemieckiego oraz innych wybranych języków nowożytnych
 • Stworzenie i implementację nowej metody dydaktycznej, obejmującej wszystkie grupy wiekowe i segmenty rynku (łącznie z B2B)
 • Rewizję standardów i rekrutację personelu dydaktycznego
 • Realizację planu szkoleń mających na celu stałą poprawę jakości nauczania
 • Zarządzanie zespołem lektorów w ścisłej współpracy z Dyrektorem Szkoły
 • Przygotowanie planów zajęć i nadzór nad jego realizacją
 • Rozbudowę obecnego portfolio egzaminacyjnego
 • Budowę relacji z innymi instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze edukacji językowej
 • Zapewnianie przestrzegania wszystkich wymaganych przez Szkołę przepisów BHP

Idealny Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
 • Wyższe wykształcenie filologiczne (preferowana anglistyka lub germanistyka)
 • Minimum 2-3 letnie, udokumentowane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Dobra znajomość rynku edukacyjnego, w tym rynku szkół językowych
 • Umiejętność kreatywnego myślenia oraz innowacyjnego podejścia do wyzwań i potrzeb rynkowych
 • Umiejętność budowania, motywowania i rozwoju zespołu
 • Silne zdolności negocjacyjne i otwartość na pracę w dynamicznie zmieniających się warunkach
 • Umiejętność tworzenia nowych rozwiązań dydaktycznych dopasowanych do potrzeb różnych grup klientów

Oferujemy:
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w firmie, której celem jest stanie się wiodącym dostawcą rozwiązań edukacyjnych na rynku polskim
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia zależne od doświadczenia i posiadanych kompetencji
 • Możliwość rozwoju kompetencji na samodzielnym stanowisku oraz korzystania z wieloletnich doświadczeń Profi Lingua i WSIP


Zachęcamy do polecania kandydatów spełniających ww. wymagania! Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania CV i listu motywacyjnego do dnia 10 lipca 2016 roku pod adres e-mail: rekrutacja@wsip.com.pl, z tematem maila „DOS – 06 – 2016 – Imię i nazwisko aplikującego”

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z procesami rekrutacyjnymi w Szkole Języków Obcych „Profi-Lingua”,oraz grupie Kapitałowej Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).”

Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: KP-06-2016

Do podstawowych zadań zatrudnionej osoby będzie należało zarządzanie obecnym portfolio produktów szkoły (kursy językowe), monitorowanie rynku i wyszukiwanie potencjału do rozwoju nowych produktów i współtworzenie strategii marketingowej dla obecnego oraz przyszłego portfolio poprzez:
 • Współtworzenie i implementację strategii marketingowej obejmującej wszystkie grupy wiekowe i segmenty rynku (łącznie z B2B)
 • Prowadzenie kampanii promocyjnych dla produktów kursowych
 • Bliską współpracę z dyrektorami lokalnych oddziałów szkół i wypracowywanie z nimi najefektywniejszych kosztowo rozwiązań
 • Monitorowanie wyników i optymalizację kosztową w wykorzystywanych narzędziach promocyjnych
 • Badania rynku
 • Współpracę z agencjami mediowymi, reklamowymi, PR, badań marketingowych oraz producentami materiałów promocyjnych
 • Współpracę z działami wewnątrz firmy: księgowość, controlling, produkcja, dział wydawniczy,

Idealny Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
 • Wyższe wykształcenie marketingowe, filologiczne (preferowana anglistyka lub germanistyka) lub ekonomiczne
 • Minimum 2-3 letnie, udokumentowane doświadczenie na podobnym lub zbliżonym stanowisku
 • Dobra znajomość rynku edukacyjnego, w tym rynku szkół językowych będzie atutem
 • Znajomość narzędzi marketingowych i umiejętność dostosowania ich do poszczególnych grup docelowych
 • Dobra znajomość narzędzi wykorzystywanych w kampaniach internetowych
 • Zdolności analityczne i umiejętność trafnego wyciągania wniosków na podstawie dostępnej wiedzy
 • Umiejętność kreatywnego myślenia oraz innowacyjnego podejścia do wyzwań i potrzeb rynkowych
 • Silne zdolności negocjacyjne i otwartość na pracę w dynamicznie zmieniających się warunkach

Oferujemy:
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w firmie, której celem jest stanie się wiodącym dostawcą rozwiązań edukacyjnych na rynku polskim
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia zależne od doświadczenia i posiadanych kompetencji
 • Możliwość rozwoju kompetencji na samodzielnym stanowisku oraz korzystania z wieloletnich doświadczeń Profi Lingua i WSIP
Zachęcamy do polecania kandydatów spełniających ww. wymagania! Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania CV i listu motywacyjnego do dnia 10 lipca 2016 r. pod adres e-mail: rekrutacja@wsip.com.pl, koniecznie z tematem maila „KP-06-2016 – Imię i nazwisko aplikującego”

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z procesami rekrutacyjnymi w Szkole Języków Obcych „Profi-Lingua”,oraz grupie Kapitałowej Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).”


Miejsce pracy: Wrocław


Opis stanowiska:
 • prowadzenie Oddziału Szkoły
 • odpowiedzialność za wynik finansowy i realizację planów sprzedażowych
 • zarządzanie zespołem pracowników, rekrutacje, motywowanie, rozliczanie, kontrola
 • utrzymanie standardów jakości obsługi klienta, nauczania oraz obsługi posprzedażowej
 • podejmowanie lokalnych działań reklamowych i marketingowych zgodnie
 • ze strategią Szkoły i opracowywanie nowych strategii
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku Szkoły
 • sporządzanie dokumentacji związanej z działalnością Oddziału Szkoły


Oferujemy:
 • interesującą pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku
 • szkolenia i wsparcie przełożonego oraz możliwość rozwoju zawodowego
 • atrakcyjne warunki wynagradzania, zależne od doświadczenia i posiadanych kompetencji
 • umowę o pracę
 • motywujący system premiowy
 • dużą samodzielność w realizacji zadań
Wymagania:
 • doświadczenie na podobnym stanowisku i w zarządzaniu zespołem ludzi
 • wykształcenie wyższe
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • nastawienie na wynik sprzedażowy, sukcesy w sprzedaży
 • dynamizm i zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • umiejętność negocjacji
 • umiejętność motywowania i inspirowania pracowników
 • dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, samodzielność


Zachęcamy do polecania kandydatów spełniających ww. wymagania! Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania CV i listu motywacyjnego. APLIKUJ TERAZ!

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z procesami rekrutacyjnymi w Szkole Języków Obcych „Profi-Lingua”,oraz grupie Kapitałowej Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).”
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Rozumiem