W życiu dorosłego człowieka egzaminy językowe odgrywają bardzo ważną rolę. Są nie tylko sposobem na sprawdzenie własnych umiejętności językowych, lecz także potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych, a tym samym kluczem do rozwoju kariery. Egzaminy nie są jednak domeną wyłącznie dorosłych. Podchodzą do nich coraz młodsi uczniowie. To, co jeszcze niedawno było nowością i budziło obawy, okazało się strzałem w dziesiątkę!

Egzaminy językowe dla najmłodszych mogą okazać się dla nich niezastąpionym narzędziem motywacyjnym i rozwojowym. Przygotowujący się do tego typu sprawdzianu poznają znaczenie systematycznej pracy i obowiązkowości. Mają jasno wyznaczony cel i czują się bardziej zmotywowani do nauki. Zaczynają budzić się w nich zdrowa ambicja i chęć samodoskonalenia, prowadzące do płynnego posługiwania się językiem obcym.

Do niedawna wiele osób uważało, że egzaminy mogą okazać się dla młodych uczniów zbyt stresujące. Okazało się, że te obawy były bezpodstawne. Co ważne, egzaminów dla najmłodszych, takich jak Cambridge English: Young Learners (YLE), nie można nie zdać, co eliminuje element stresu i poczucie porażki. Każdy uczeń przystępujący do egzaminu otrzymuje certyfikat potwierdzający opanowanie umiejętności językowych na konkretnym poziomie. Daje mu on poczucie spełnienia, jest nagrodą za ciężką pracę. Dodatkowo zwiększa motywację, aby w przyszłości podejść do egzaminu na wyższym poziomie.

Ponieważ egzaminy językowe sprawdzają umiejętność praktycznego posługiwania się językiem obcym w codziennych sytuacjach, kursy językowe przygotowujące do nich muszą być ukierunkowane pod tym kątem. Rodzicom daje to pewność, że dziecko przystępujące do kolejnych etapów nauki poznaje język, który będzie mogło wykorzystać w realnych warunkach. Egzaminy testują każdą sprawność językową: od mówienia i rozumienia ze słuchu do pisania i czytania. Dzięki temu proces przygotowania do testu zapewnia równomierny rozwój ucznia.

Egzaminy dla najmłodszych wykorzystują tematykę i zagadnienia, które są znane i lubiane przez uczniów. Treści dostosowuje się do zainteresowań najpopularniejszych wśród dzieci w danym wieku. Co ciekawe, są one w pewnym stopniu odpowiednikiem egzaminów językowych dla dorosłych. Przygotowują i zachęcają młodszych uczniów do przystąpienia do nich w przyszłości. Dzięki temu, że już od najmłodszych lat zaznajamia się ich z formą egzaminu, podejście do niego w późniejszym wieku nie wywołuje już stresu. Przystąpienie do egzaminu jest wówczas kolejnym krokiem, który należy wykonać na drodze do doskonalenia swoich umiejętności językowych.

Wszyscy wiemy, jak ważne w życiu młodego człowieka jest docenianie jego pracy. Niemal każdy z nas z dumą wieszał na ścianie swój pierwszy medal, oprawiony w ramkę dyplom lub stawiał na półce puchar za pierwsze wygrane zawody. Pamiętamy, jak motywowało nas do dalszej pracy oficjalne potwierdzenie i pochwalenie naszych osiągnięć. Certyfikat językowy tak samo wpłynie na najmłodszych uczniów – da im poczucie satysfakcji z dotychczasowych sukcesów i zachęci do dalszej pracy nad doskonaleniem umiejętności posługiwania się językiem obcym.

Formularz Kontaktowy

Czy chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą w celu zaproponowania Ci odpowiedniego kursu? Wypełnij poniższy formularz:

    Wyrażone powyżej zgody można wycofać w dowolnym momencie.