Jeśli jesteś rodzicem, na pewno nie jeden raz zastanawiałeś się, jak pokierować edukacją swojego dziecka, aby zapewnić mu jak najlepszy start w przyszłość. Czy kompetencje, które były poszukiwane, kiedy sam wkraczałeś w dorosłość, wciąż będą w cenie za kilka lub kilkanaście lat? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość - nie musisz zdawać się na intuicję! Znamy odpowiedź na to pytanie, i to popartą badaniami!

Jakie kompetencje będą cenione w przyszłości?

Świat szybko się zmienia, a wraz z nim wymagania i wyzwania, z jakimi musimy się mierzyć. Jak przygotować się na potrzeby rynku pracy w niedalekiej przyszłości? Grupa naukowców:  H. Bakhshi, J. M Dowing, M. A Osborne i P. Schneirer postanowili zbadać to zagadnienie, a swoje wnioski zamieścili w raporcie “Future of skills. Employment in 2030”.

Według badania idealny pracownik przyszłości będzie musiał wykazać się następującymi umiejętnościami:

 • Sense-making -  zdolność do logicznego myślenia, dedukcji i wyciągania wniosków na wielu płaszczyznach,
 • Social intelligence - inteligencja społeczna i zdolność wykazania się empatycznym podejściem do drugiego człowieka,
 • Cross-cultural competency - umiejętność pracy w zespołach wielokulturowych,
 • Virtual collaboration -  umiejętność skutecznej współpracy z zespołem w środowisku wirtualnym,
 • New-media literacy - znajomość nowych mediów i umiejętność ich efektywnego wykorzystywania,
 • Novel and adaptive thinking - nieszablonowe myślenie, wykraczające poza utarte schematy, nauka nowych rzeczy i zdolność przystosowywania się do zmieniających się warunków,
 • Cognitive load management - umiejętność nadawania informacjom odpowiednich priorytetów,
 • Design mindset  - zdolność takiego modelowania zadań i związanego z nim procesów, aby osiągnąć wyznaczony cel,
 • Transdisciplinarity – myślenie globalne, czyli umiejętność wykraczania poza ramy jednej dyscypliny,
 • Computational thinking – umiejętność praktycznego wykorzystania zebranych danych i posiadanych informacji.

Kursy, na których Twoje dziecko zdobędzie kompetencje przyszłości

Wszystkie wymienione w raporcie umiejętności należą do tzw. kompetencji miękkich, co oznacza, że nie można się ich nauczyć na pamięć. Trzeba nabyć je i rozwinąć w drodze praktycznych ćwiczeń. Niestety, rodzice nie mogą liczyć na to, że stanie się to podczas lekcji w szkole publicznej, nastawionej na naukę pamięciową i sztywny podział na przedmioty.

Odpowiedzią na tę lukę są kursy STEAM. Ich nazwa pochodzi od angielskich słów: Science (nauka), Technology (technologia), Engineering (inżynieria), Arts (sztuka) i Maths (matematyka). Sposób poznawania nowych zagadnień znacznie różni się od tego, czego dzieci doświadczają w szkole.

Uczeń przestaje być biernym odbiorcą wiedzy. Nauka nie skupia się na teorii i zapamiętywaniu definicji, ale na znajdowaniu praktycznych rozwiązań dla konkretnych zadań i problemów. Nauczyciel stoi z boku, zmienia się w mentora i przewodnika, który motywuje, zachęca, podpowiada, ale nie podaje gotowych rozwiązań.

Młodzi uczestnicy kursów STEAM stają się odkrywcami, inżynierami, fizykami, chemikami i matematykami w jednym. Zajęcia uczą ich myślenia interdyscyplinarnego, łączenia faktów, nieszablonowego podejścia do problemów, wyciągania wniosków i współdziałania - dokładnie tych kompetencji, które według raportu “Future of skills. Employment in 2030.” będą najbardziej poszukiwane w przyszłości.

Nie trzeba daleko szukać, aby przekonać się, że nie jest to odległa przyszłość. Już teraz innowacyjne firmy, szczególnie z branży IT i nowych technologii, stawiają na pracowników zdolnych do ciągłego adaptowania się do nowych warunków, myślących globalnie i kreatywnie.

 

Kurs STEAM to najlepsza inwestycja w przyszłość Twojego dziecka! Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę kursów STEAM w szkole ProfiLingua!

 

Formularz Kontaktowy

Czy chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą w celu zaproponowania Ci odpowiedniego kursu? Wypełnij poniższy formularz:

  Wyrażone powyżej zgody można wycofać w dowolnym momencie.