Nie występują samodzielnie, ale są towarzyskie i łączą się z innymi częściami mowy. Choć wydają się mało znaczące, potrafią zmienić sens wypowiedzi. Mowa oczywiście o przyimkach. Jakie warto znać w języku włoskim? Sprawdź sam i przeczytaj dzisiejszy artykuł.

 

Podstawowe przyimki

Wiadomo, że przyimki to nieodmienne części zdania, które mogą łączyć się z czasownikami, rzeczownikami i nie tylko. W języku włoskim nazywane są preposizioni i dzielą się na przyimki proste oraz ściągnięte.

Czym różnią się preposizioni semplici od preposizioni articolate? Osobliwe formy przyimków ściągniętych biorą się z połączenia przyimków prostych z rodzajnikami określonymi. W dzisiejszym tekście skupimy się jednak na podstawowych preposizioni, do których zaliczamy: a, di, da, in, su, con, per, fra/tra.

 

Przyimek a

Krótki i łatwy do zapamiętania. Określa miejsce, kierunek, cel, czas i sposób wykonywania czynności. Może łączyć się z czasownikami oraz tworzyć wyrażenia przyimkowe. Pojawia się przed nazwami miast i świąt, jak i wskazuje odbiorcę czynności.

 • Vivo a Cracovia.
 • Compro un libro a Carlo.
 • Domani comincio a lavorare.

 

Przyimek di

Określa tworzywo czy materiał, z którego coś jest wykonane. Wskazuje między innymi ilość czy porę dnia czy roku. Pozwala ustalić przynależność i czyjeś pochodzenie ze wskazaniem nazwy miasta. Łączy się z niektórymi czasownikami i przymiotnikami.

 • Un tavolo di legno.
 • Una bottiglia d’acqua.
 • Sono di Parigi.

 

Przyimek da

Określa miejsce, z którego się wraca, wychodzi. Może wskazywać kierunek, do którego się zmierza. Ponadto służy do określania czasu oraz precyzuje wykonawcę jakiejś czynności.

 • Torno da Varsavia.
 • Anna lavora qui da due mesi.
 • Un libro scritto da Dostoevskij.

 

Przyimek in

Lepiej mu się uważnie przyjrzeć. Występuje przed nazwami kontynentów, państw, regionów i dużych wysp. Wskazuje też miejsce pobytu oraz ogólny sposób przemieszczania się. W zależności od kontekstu może oznaczać w, do albo na.

 • Siamo in Polonia.
 • Studio in biblioteca.
 • Sono in ritardo.

 

Przyimek con

Włoski przyimek o ciekawym brzmieniu. Wyznacza z kim, z czym albo za pomocą czego wykonywana jest dana czynność. W przeciwieństwie do mniej precyzyjnego przyimka in pojawia się przed środkami transportu, które są już dokładnie określone.

 • Ascolta con attenzione.
 • Vado al cinema con Anna.
 • Andiamo con l’autobus 118.

 

Przyimek per

Mimo że wielofunkcyjny, to prosty w zastosowaniu. Pozwala określić miejsce, przez które osoba przechodzi lub przejeżdża. Pokazuje cel i wskazuje, dla kogo coś jest przeznaczone. Przydaje się też w konkretnych wyrażeniach czasowych oraz przybiera różne znaczenia w zależności od sytuacji.  

 • Passo per la strada.
 • Un libro per bambini.
 • Ti amo per tutta la vita.

 

Przyimek su

Kolejny krótki, ale ważny przyimek. Z jednej strony potrafi być praktyczny i opisuje, na czym coś się znajduje. Z drugiej bywa bardziej abstrakcyjny i wskazuje poruszany temat. Poza tym służy do podawania liczb w przybliżeniu i znaczy około.

 • Un libro su Kafka.
 • Sono d’accordo su tutto.
 • Ho visto un film su Netflix.

 

Przyimek fra/tra

Może być stosowany zamiennie z łudząco podobnym tra. Oba przyimki pozwalają określić czas oraz miejsce. Oznaczają za, między, wśród i mogą się też pojawić przed nazwami osób.

 • Tra amici.
 • Arrivo fra poco.
 • Torno tra due minuti.

 

Włoskie klimaty są Ci bliskie? Marzysz o dłuższym pobycie w Wenecji czy Mediolanie? Sprawdź kursy z języka włoskiego w szkole ProfiLingua. Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my odezwiemy się do Ciebie i sprawimy, że nauka zaprocentuje!

 

Formularz Kontaktowy

Czy chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą w celu zaproponowania Ci odpowiedniego kursu? Wypełnij poniższy formularz:

  Wyrażone powyżej zgody można wycofać w dowolnym momencie.