Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, w skrócie ESOKJ to klasyfikacja poziomu znajomości języków obcych, którą opracowała Rada Europy. Skala ta, po angielsku zwana CEFR (skrót od Common European Framework of Reference for Languages), określa sześć stopni zaawansowania, które uwzględniają konkretne umiejętności związane z czytaniem, pisaniem, słuchaniem i mówieniem.


Skala CEFR - kiedy warto z niej skorzystać?

Czy ujednolicone normy określania poziomu znajomości języka obcego znajdują jakieś praktyczne zastosowanie? Jak najbardziej. Bardzo często wykorzystywane są one przez pracodawców w celu sprecyzowania, jaki poziom opanowania danego języka jest pożądany u kandydatów. Kiedy tworzysz swoje cv, także warto sięgnąć do oznaczeń używanych w ESOKJ. Dzięki temu rekruter nie będzie miał wątpliwości, jakie umiejętności językowe prezentujesz w praktyce. Ustandaryzowane nazewnictwo ma również za zadanie ułatwienie mobilności akademickiej i zawodowej na obszarze Unii Europejskiej.

Poziomy znajomości języków obcych w skali Rady Europy - opis kompetencji

W skali CEFR wyróżniamy trzy poziomy - początkujący (A), średniozaawansowany (B) i zaawansowany (C). Każdy z nich dzieli się na dwa podpoziomy - A1 i A2, B1 i B2 oraz C1 i C2. Istnieją także trzy poziomy pośrednie A2+, B1+ i B2+, stanowiące okresy przejściowe pomiędzy poziomami głównymi.

nazwa poziomu
 w skali CEFR

opis kompetencji językowych

A1

Uczeń rozumie i potrafi samodzielnie zastosować bardzo proste, potoczne wypowiedzi na tematy związane z konkretnymi potrzebami życia codziennego. Umie przedstawić siebie i inne osoby i prowadzić prostą konwersację, jeśli jego rozmówca mówi wystarczająco powoli i wyraźnie oraz wykazuje chęć pomocy. Uczeń potrafi formułować i odpowiadać na pytania dotyczące życia prywatnego, miejsca zamieszkania, codziennych czynności, ludzi, których zna oraz posiadanych przedmiotów w najbardziej podstawowym zakresie.

A2

Uczeń potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach związanych z życiem codziennym, za pomocą bezpośredniej wymiany zdań na tematy dobrze mu znane. Umie w nieskomplikowany sposób opisywać swoje najbliższe otoczenie i pochodzenie oraz komunikować potrzeby związane z codziennymi sytuacjami. Potrafi zrozumieć proste wypowiedzi i komunikaty ze strony rozmówcy w zakresie podstawowej tematyki (rodziny, pracy, otoczenia, zakupów, itd.)

B1

Uczeń potrafi opisywać zjawiska i tematy bardziej abstrakcyjne, takie jak plany, marzenia, doświadczenia, zamierzenia i odczucia. Umie opisywać konkretne zdarzenia i argumentować opinie. Radzi sobie w większości codziennych sytuacji wymagających komunikowania się w danym języku (np. w trakcie podróży po kraju, w którym mówi się tym językiem). Jego wypowiedzi ustne i pisemne na znane i interesujące go tematy są proste, lecz spójne i czytelne dla odbiorcy. Rozumie główny przekaz w jasnych, standardowych wypowiedziach na znane mu tematy - szkoły, pracy, sposobu spędzania wolnego czasu, jedzenia, itd.

B2

Uczeń potrafi wyrażać swoje myśli w sposób płynny i spontaniczny, zrozumiały dla rodzimego użytkownika danego języka, jest w stanie prowadzić rozmowę w szerokim zakresie tematów. Formułuje szczegółowe, przejrzyste wypowiedzi pisemne i ustne, także na tematy bardzo abstrakcyjne i niezwiązane z życiem codziennym. Bez problemu wyjaśnia i argumentuje swoje opinie, omawia wady i zalety danej sytuacji/rozwiązania. Rozumie przekaz tekstów złożonych o tematyce abstrakcyjnej i konkretnej. Rozumie też dyskusję na tematy techniczne w zakresie jego własnej specjalności. 

C1

Z łatwością i spontanicznie buduje złożone wypowiedzi, dobierając właściwe sformułowania. Swobodnie i poprawnie posługuje się danym językiem w kontaktach towarzyskich, społecznych i zawodowych, skutecznie i bez trudu komunikuje się z otoczeniem. Formułuje długie, złożone i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, z  łatwością stosuje reguły wypowiedzi, łączniki i wskaźniki zespolenia tekstu. Rozpoznaje i potrafi poprawnie zastosować różne style języka, odpowiednie do danego kontekstu. Rozpoznaje i stosuje niuanse językowe. Rozumie długie, złożone teksty, także literackie, dostrzega znaczenia ukryte.

C2

Uczeń na tym poziomie prezentuje kompetencje zbliżone do wykształconego rodzimego użytkownika danego języka. Potrafi zrozumieć praktycznie każdy tekst i komunikat, również te obarczone mocnym akcentem regionalnym. Swobodnie formułuje długie, spójne i precyzyjne wypowiedzi na dowolny temat, stosując szeroki zakres słownictwa. Bez problemu różnicuje subtelności znaczeniowe.

Skala CEFR a certyfikaty językowe

Jeśli możesz pochwalić się dobrą znajomością języka obcego, a jeszcze lepiej - przynajmniej dwóch, Europa staje przed Tobą otworem i możesz zdobywać doświadczenie zawodowe nie tylko na polskim rynku pracy. Jeśli nie myślisz o emigracji, opanowanie dwóch lub trzech języków obcych gwarantuje Ci zdobycie atrakcyjnego stanowiska w międzynarodowej firmie. Warto zadbać o formalne potwierdzenie swoich umiejętności w tym zakresie, uzyskując jeden z popularnych i rozpoznawalnych w całej Europie certyfikatów językowych.

W przypadku języka angielskiego, do najbardziej znanych należą egzaminy Cambridge. Poniżej znajdziesz zestawienie egzaminów z odpowiadającymi im poziomami:

C2 Proficiency (dawne CPE) - poziom C2

C1 Advanced (dawne CAE) - poziom C1

B2 First (dawne FCE) - poziom B2

B1 Preliminary (PET) - poziom B1

A2 Key (KET) - poziom A2

Dużą rozpoznawalnością cieszy się też egzamin TELC. Szkoła ProfiLingua prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge oraz egzaminu TELC  z wielu języków: angielskiego i niemieckiego na poziomach A1-C2 oraz hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego czy polskiego na poziomie A1-B2. Nie zwlekaj, zapisz się na kurs egzaminacyjny już dziś i zwiększ swoje szanse na znalezienie wymarzonej pracy!

{{cta('917759c6-77c1-42c3-b1c3-7ad0bff3ced3','justifycenter')}}

 

Formularz Kontaktowy

Czy chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą w celu zaproponowania Ci odpowiedniego kursu? Wypełnij poniższy formularz:

    Wyrażone powyżej zgody można wycofać w dowolnym momencie.