Metoda nauczania

Zapoznaj się z jej głównymi założeniami!

Kursy językowe dla dorosłych

Chcesz mówić w języku obcym bez barier? ProfiLingua posługuje się w nauczaniu metodą PROFI, opierającą się na aktywnym rozwijaniu podstawowych zdolności językowych: rozumienia ze słuchu, czytania, pisania, a przede wszystkim swobodnego i poprawnego mówienia. Podczas zajęć lektorzy kładą szczególny nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem obcym – uczą naturalnego porozumiewania się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, formułowania opinii i argumentowania.

Cechy metody PROFI

Nacisk na komunikację

Nauka z wykorzystaniem wszystkich dostępnych narzędzi – autentycznych tekstów, nagrań, tablic interaktywnych

„Zanurzenie w języku”

Innowacyjna metoda pozwalająca na efektywność nauki

Doskonalenie znajomości
języka obcego

Praca nad wszystkimi umiejętnościmi językowymi: mówieniem, rozumieniem ze słuchu, czytaniem i pisaniem

 • Zalety metody komunikatywnej

  • Efektywnie i szybko uczysz się porozumiewać w języku obcym;
  • widzisz postępy w nauce;
  • systematycznie poznajesz nowe słownictwo, zwroty, konstrukcje gramatyczne;
  • stale ćwiczysz to, czego się dotychczas nauczyłeś;
  • potrafisz płynnie mówić w języku, którego się uczysz;
  • łatwo odnajdujesz się w nowych sytuacjach językowych;
  • rośnie Twoja umiejętność rozumienia ze słuchu;
  • potrafisz coraz lepiej czytać ze zrozumieniem.
 • Programy nauczania

  ProfiLingua opracowuje i wdraża własne programy nauczania na prowadzonych kursach językowych. Realizowane programy uwzględniają najnowsze rozwiązania technologiczne, takie jak wykorzystanie oprogramowania komputerowego i sprzętu audio-wideo. Nauka jest wspomagana dodatkowymi materiałami opracowanymi przez nauczycieli i dostępnymi dla wszystkich Kursantów na stronie internetowej ProfiLingua.
 • Materiały metodyczno-dydaktyczne

  ProfiLingua udostępnia nauczycielom i Kursantom wiele dodatkowych materiałów metodyczno-dydaktycznych. Uczestnicy kursów, poza korzystaniem z materiałów dostępnych w Strefie Słuchacza, mają również do dyspozycji bibliotekę i mediatekę, w których znajdą książki, filmy i płyty ułatwiające naukę języka lub wzbogacające wiedzę. Oprócz tego ProfiLingua proponuje Słuchaczom wiele dodatkowych zajęć, takich jak zajęcia konwersacyjne, gramatyczne, leksykalne, kulturoznawcze, podczas których nauczyciele udostępniają liczne dodatkowe materiały.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od WSiP, na podany przeze mnie numer telefonu / adres e-mail informacji handlowych dotyczących produktów i usług WSiP drogą elektroniczną,w tym również za pomocą tzw. automatycznych systemów wywołujących:
Wszystkie kursy językowe