Kurs angielskiego - Maturalny

Rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego to oprócz wiedzy również umiejętność pracy z arkuszem maturalnym oraz odporność na stres. Kurs przygotowujący do matury z języka angielskiego da Ci wsparcie we wszystkich obszarach, które składają się na Twój sukces.

Lekcje języka angielskiego przygotowujące do matury prowadzą wykwalifikowani egzaminatorzy, którzy w maju zasiądą w komisjach egzaminacyjnych. Zakres materiału omawianego podczas kursu obejmuje maturę podstawową i rozszerzoną w obydwu jej formach: pisemnej i ustnej. Wiemy, jak ważne jest nabranie pewności w wykonywaniu wszystkich części egzaminu, dlatego kładziemy równy nacisk na Twoje postępy w mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu.

Zajęcia odbywają się od października do kwietnia, w kilku naszych warszawskich lokalizacjach. Miejsce i termin możesz dopasować do kalendarza swoich pozostałych obowiązków.

Kurs angielskiego - Maturalny