Egzamin ósmoklasisty to najnowszy z obowiązkowych egzaminów, które muszą zdać polscy uczniowie. Ponieważ pojawił się niedawno, rodzice nie zawsze dokładnie wiedzą, jak on wygląda, jakie umiejętności językowe są sprawdzane, jak wyglądają kryteria oceniania i jaki poziom znajomości języka jest niezbędny, aby go zdać. Z naszego artykułu dowiesz się wszystkiego, co warto wiedzieć o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego.

 

Egzamin ósmoklasisty a egzamin gimnazjalny - różnice

Zacznijmy od tego, czym różni się formuła egzaminu ósmoklasisty od egzaminu gimnazjalnego, do którego przyzwyczailiśmy się przez ostatnie kilkanaście lat.

 • zadania otwarte - gimnazjaliści mierzyli się głównie z testami wielokrotnego wyboru oraz koniecznością napisania jednego krótkiego tekstu. Ósmoklasista musi stawić czoła większej ilości tłumaczeń i przetwarzania języka z polskiego na angielski oraz z angielskiego na polski. Innymi słowy, trzeba wykazać wyższą aktywną znajomość języka angielskiego.
 • większa ilość poleceń - polecenia są w języku polskim, jest ich jednak nieco więcej i są znacznie dłuższe. Ważne jest zatem, aby uczeń ćwiczył nie tylko sam angielski, ale także techniki egzaminacyjne, które pozwolą mu odpowiednio zarządzać czasem podczas egzaminu.
 • egzamin trwa dłużej - 90 minut, zamiast 60, zawiera jednak większą ilość zadań (około 12-15).

Z jakich części składa się egzamin ósmoklasisty z angielskiego?

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego składa się z pięciu części:

 • słuchanie - zdający mogą napotkać tutaj zarówno zadania zamknięte, które wymagają wyboru jednej z podanych odpowiedzi, jak i zadania otwarte, w formie luk do uzupełnienia czy udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
 • rozumienie tekstów pisanych - tutaj uczeń także zmierzy się z zadaniami zamkniętymi (test wyboru, dopasowywanie) oraz otwartymi (uzupełnianie luk, udzielanie odpowiedzi na zadane pytania).
 • znajomość funkcji językowych - czyli reakcje językowe to sprawdzenie umiejętności budowania wypowiedzi w języku angielskim. Zdający także tutaj muszą rozwiązać zadania zamknięte (test wyboru, dobieranie) i otwarte (zadania z lukami).
 • znajomość środków językowych (gramatyka) - do 2021 roku włącznie na egzaminie obowiązuje poziom A2/A2+. Od 2022 roku będzie to już poziom B1. Obowiązujący zakres gramatyki jest dość szeroki. Obejmuje m.in.: czasy Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple, strukturę to be going to, stronę bierną, mowę zależną, zdania przydawkowe czy podstawowe czasowniki modalne.
 • wypowiedź pisemna - wymagana wypowiedź pisemna o długości 50 - 120 słów oraz rozwinięcie wszystkich trzech podanych podpunktów. Możliwe formy to: notatka, ogłoszenie, e-mail, wpis na blogu lub zaproszenie.

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego - kryteria oceniania

W zadaniach zamkniętych za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt, a za niepoprawną - zero punktów. W zadaniach otwartych sprawdzających znajomość środków językowych wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna. W przypadku wypowiedzi pisemnych obowiązują następujące kryteria:

 • treść: od 0 do 4 pkt
 • spójność i logika wypowiedzi: od 0 do 2 pkt
 • zakres środków językowych: od 0 do 2 pkt
 • poprawność środków językowych: od 0 do 2 pkt.

Szczegółowe informacje dotyczące oceniania oraz przykładowy arkusz egzaminacyjny znajdziesz na oficjalnej stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego?

Warto zwiększyć szanse dziecka na uzyskanie jak najwyższej liczby punktów na egzaminie ósmoklasisty, zapisując go na kurs przygotowawczy, gdzie pod okiem specjalisty nie tylko podniesie swoje umiejętności z zakresu języka angielskiego, ale także przydatnych technik egzaminacyjnych.

 

Szkoła językowa ProfiLingua oferuje kursy języka angielskiego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. Prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów, doskonale przygotują Twoje dziecko do pierwszego poważnego egzaminu w życiu. Sprawdź ofertę i skontaktuj się z nami!

Formularz Kontaktowy

Czy chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą w celu zaproponowania Ci odpowiedniego kursu? Wypełnij poniższy formularz:

  Wyrażone powyżej zgody można wycofać w dowolnym momencie.