Czy zdarzyło Ci się usłyszeć angielską wypowiedź, w której rozumiałeś każde słowo, a jednak sens całego zdania był dla Ciebie nieuchwytny? Jeśli tak, najprawdopodobniej zawierało ono idiom. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, czym są wyrażenia idiomatyczne i dlaczego warto ich się uczyć. Podpowiadamy też, jak poprawnie używać trzech popularnych idiomów angielskich: get a kick out of, give it a shot i cross your fingers.

Dlaczego nauka idiomów jest ważna?

Idiomy to konstrukcje językowe charakterystyczne dla danego języka, których znaczenie odbiega od poszczególnych elementów całego wyrażenia. Za przykład niech posłuży nam polski idiom flaki z olejem, którego używamy do określenia czegoś, jako wyjątkowo nudnego. Ani słowo flaki, ani olej nie mają nic wspólnego z nudą, a jednak dla każdego Polaka wyrażenie to niesie ze sobą jasny przekaz.

Podobnie w języku angielskim funkcjonuje wiele wyrażeń idiomatycznych. Dzięki nim wypowiedzi są nie tylko bogatsze i bardziej interesujące. Idiomy pozwalają wyrazić się szybciej, często niosą ze sobą konotacje negatywne lub pozytywne, więc nie trzeba dokładnie tłumaczyć, co mamy na myśli. Mówiąc po polsku, używasz ich niemal bezwiednie. Dokładnie tak samo robią native speakerzy, gdy używają swojego języka. Jeśli chcesz naprawdę dobrze znać angielski i bez problemu rozumieć autentyczne wypowiedzi, nauka idiomów to po prostu konieczność.

Na dobry początek przedstawiamy trzy ważne idiomy angielskie i wyjaśniamy, jak ich używać.

Get a kick out of - jak używać tego idiomu?

Idiom get a kick out of something możemy przetłumaczyć jako “czerpać z czegoś radość, emocjonować się czymś, rajcować się czymś, mieć z czegoś frajdę”, np.

Maggie loves books. She gets a kick out of reading. - Maggie uwielbia książki. Ona ma frajdę z czytania.

Zwróć uwagę, że czasownik get występuje różnych czasach, idiomu tego możesz więc użyć w odniesieniu do sytuacji teraźniejszej, przeszłej lub przyszłej.

A: How did you like the game last night? B: Oh, it was brilliant. I really got a kick out of it! - A: Jak Ci się podobał wczorajszy mecz? B: Och, był genialny. Naprawdę się nim emocjonowałem!

A: My parents decided to celebrate their wedding anniversary in Paris. B: Really? I’m sure they’ll get a kick out of it! - Moi rodzice postanowili świętować swoją rocznicę ślubu w Paryżu. Naprawdę? Jestem pewna, że sprawi im to radość!

Give it a shot - co to znaczy?

Kolejny popularny idiom w języku angielskim to give it a shot. Oznacza on “spróbować, dać czemuś szansę”, np.

I don’t really believe in aromatherapy but I am going to give it a shot. - Nie wierzę w aromaterapię, ale zamierzam jej spróbować.

Tego idiomu również możesz używać, aby mówić teraźniejszości, przyszłości lub przeszłości.

This method could work! Why didn’t you give it a shot? - Ta metoda mogła zadziałać? Dlaczego nie spróbowałeś?

A: Do you want to try to use my new jacuzzi? B: Sure, I’ll give it a shot! - A: Czy chcesz wypróbować moje nowe jacuzzi? B: Jasne, dam mu szansę!

If you like this job offer, just give it a shot and send your cv. Who knows, maybe they'll invite you for an interview. - Jeśli podoba Ci się ta oferta pracy, spróbuj i wyślij swoje cv. Kto wie, może zaproszą Cię na spotkanie.

Cross your fingers - kiedy stosować ten idiom?

Na koniec bardzo przyjemny i użyteczny idiom cross your fingers, czyli “trzymać kciuki”. Często można spotkać go w nieco zmodyfikowanej formie: keep your fingers crossed. Wyrażenie to stosujemy w dokładnie takim samym kontekście jak w języku polskim:

Good luck with your exam tomorrow. I’ll cross my fingers! - Powodzenia na egzaminie jutro. Będę trzymać kciuki!

I’m going to ask the boss for a payrise. Please, keep your fingers crossed. - Zamierzam poprosić szefa o podwyżkę. Proszę, trzymaj kciuki.

Możemy spotkać się z jeszcze jedną, skróconą wersją tego idiomu: fingers crossed:

Fingers crossed that my husband will get a promotion soon. - Trzymam kciuki za to, żeby mój mąż dostał wkrótce awans.

A: Ok, I’m off for my driving exam. B: Fingers crossed! - A: Ok, wychodzę na egzamin na prawo jazdy. B: Trzymam kciuki!

 

Mamy nadzieję, że stosowanie tych idiomów jest teraz dla Ciebie jasne! Jeśli chcesz poznawać ciekawostki i przydatne informacje na temat języków obcych, nie zapomnij wpadać na naszego bloga! A jeżeli marzysz o tym, aby w końcu mówić dobrze po angielsku, sprawdź kursy w szkole ProfiLingua. Ucz się szybko i skutecznie na nowoczesnym kursie FAST&S.M.A.R.T, który łączy zajęcia z lektorem i ćwiczenia na platformie multimedialnej!

Formularz Kontaktowy

Czy chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą w celu zaproponowania Ci odpowiedniego kursu? Wypełnij poniższy formularz:

    Wyrażone powyżej zgody można wycofać w dowolnym momencie.