Uczysz się języka niemieckiego i nie jesteś pewien, czy dobrze stosujesz przeczenia? Nie martw się, nie jesteś sam! Dla wielu osób nie jest do końca jasne, jak prawidłowo używać słówek kein i nicht. Z myślą o Was przygotowaliśmy poniższy artykuł - przeczytaj go i poznaj najważniejsze informacje o przeczeniach w języku niemieckim.

Kiedy użyć kein?

Kein możemy przetłumaczyć jako “nie” lub “żaden”. Stosujemy go, aby zaprzeczyć rzeczownik nieokreślony, np.:

Ich habe keine Idee. - Nie mam pojęcia.

Es gibt keine Leute. - Nie ma żadnych ludzi.

 

Warto zauważyć, że po wyrażeniu es gibt z założenia stosuje się kein, nigdy nicht!

Słówko kein wykorzystamy również, aby nie powtarzać rzeczownika w przeczeniu, np.:

A: Hast du ein Auto? B: Nein, ich habe kein.

A: Czy masz samochód? B: Nie, nie mam.

Pamiętaj, że kein odmienia się dokładnie tak samo, jak przedimki nieokreślone.

Kiedy zastosować nicht?

Słówko nicht ma nieco szersze zastosowanie. Użyjesz go, aby:

 • zaprzeczyć czasownik, np.:

Michael tanzt nicht. - Michael nie tańczy.

Meine Eltern schwimmen nicht. - Moi rodzice nie pływają.

 •  zaprzeczyć rzeczownik poprzedzony przedimkiem określonym (der, die, das):

Ich kenne das Buch nicht. - Nie znam tej książki.

Wir brauchen das Geld nicht. - Nie potrzebujemy tych pieniędzy.

 •  zaprzeczyć nazwę własną, np.:

Er heißt nicht Peter. - On nie nazywa się Peter.

 •  zaprzeczyć zaimek dzierżawczy (mein, dein, sein, ihr, unser), np.:

Das ist nicht mein Buch. - To nie jest moja książka.

Ich habe deine Brille nicht gesehen. - Nie widziałem Twoich okularów.

 •  zaprzeczyć przymiotnik lub przysłówek, np.:

Dieses Computer ist nicht alt. - Ten komputer nie jest stary.

Ich spreche Deutsch nicht gut. - Nie mówię dobrze po niemiecku.

W którym miejscu zdania postawić nicht?

Kiedy ustalisz już, czy w zdaniu należy użyć kein czy nicht, pojawia się kolejna trudność - jeśli jest to nicht, to w którym miejscu w zdaniu powinno się ono znaleźć?

 •  najczęściej umieszczamy je na końcu zdania, jednakże zdarza się, że stawiamy je przed konkretnym słowem, aby podkreślić, że to właśnie ono podlega zaprzeczeniu. Popatrz na przykład poniżej:

A: Hat Maria dir mit der Hausaufgabe geholfen?

B: Nein, nicht Maria hat mir geholfen, sondern Johann.

A: Czy Maria pomogła Ci w pracy domowej?

B: Nie, nie Maria mi pomogła, ale Johann.

 • nicht pojawia się w zdaniu po przysłówkach czasu, np.: später (później), früher (wcześniej), gestern (wczoraj), morgen (jutro), heute (dzisiaj):

Ich konnte gestern nicht arbeiten. - Nie mogłem wczoraj pracować.

 •  jeśli w zdaniu występuje przyimek, nicht stawiamy przed nim:

Wir reisen nicht mit Freunden. - Nie podróżujemy z przyjaciółmi.

 •  w zdaniach z czasownikami modalnymi nicht stawiamy przed bezokolicznikiem na końcu zdania:

Sie kann nicht singen. - On nie potrafi śpiewać.

 •  w przypadku czasowników rozdzielnie złożonych, nicht stawiamy przed przed przedrostkiem:

Er lud uns nicht ein! - On nas nie zaprosił!

Inne wyrażenia przeczące z nicht i kein

W języku niemieckim występuje kilka wyrażeń zawierających słówka nicht i kein, które zdecydowanie warto znać.

 • Nicht (nur) … sondern (auch) … - nie (tylko)… ale (także)...

Ich habe nicht einen Hunden, sondern eine Katze. - Nie mam psa, ale kota.

Er hat nicht nur ein Auto, sondern auch ein Motorrad. - On ma nie tylko samochód, ale także motocykl.

 

 • kein … mehr … - (już) żadnych (więcej)

Wir haben keine Zeit mehr. - Nie mamy więcej czasu.

 

 • nicht mehr - już nie

Andreas studiert nicht mehr. - Andreas już nie studiuje.

 

Chcesz poznawać niemiecki w szkole, gdzie nauka jest nie tylko skuteczna, ale także wygodna i ciekawa? Wybierz kursy językowe w ProfiLingua. Wybierz kurs niemieckiego online lub stacjonarny i przekonaj się, jak szybko wejdziesz na wyższy poziom znajomości języka!

Formularz Kontaktowy

Czy chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą w celu zaproponowania Ci odpowiedniego kursu? Wypełnij poniższy formularz:

  Wyrażone powyżej zgody można wycofać w dowolnym momencie.